วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 

ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำหน้า...

คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/olqN8qgCtQk

 

https://youtu.be/53vgDwuZMck

 

 เราจะเปล่งเสียงโมทนา

https://youtu.be/zqBD24pwCmA

 

 

 

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

2 ธส 3:6-10, 16-18

มธ 23:27-32

 

พระเยซูเจ้าทรงใช้คำแรง “หน้าซื่อใจคด”

ตำหนิ บรรดาคนที่ ทำตัวให้ดูดีภายนอก

แต่ภายในใจ เต็มไปด้วย ความคิดชั่วร้าย

เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

 

ในพันธกิจของการประกาศข่าวดี 

เปาโล หล่อหลอมจิตใจภายในของท่าน

ด้วยการไม่ทำตน เป็นภาระกับใคร ยินดีที่จะ

เผชิญความเหน็ดเหนื่อย ทุกข์ยากลำบาก

เพื่อให้คนรอบข้าง “ดูดี” ต่อหน้าพระเจ้า

 

หมายเหตุ..

อย่าประเมินค่าตน ด้วยสิ่งที่สวมใส่

เพราะว่า รูปลักษณ์ภายนอก

ไม่ได้ บ่งบอกถึง สันดาน

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 20 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2ธส 3:6-10,16-18 / มธ 23 :27-32

ฟรัซิสเบคอนได้เคยกล่าวว่า “ คนเลวจะเลวลงมากกว่าเดิม เมื่อเขาแกลังทำตัวเป็นนักบุญ” ช่างซ่อมรองเท้าคนหนึ่ง ที่เป็นคนที่เลวมาก จนเกือบจะอดตาย ได้เดินทางไปยังที่แห่งหนึ่ง ที่ไม่คนรู้จัก และได้ทำตัวเป็นหมอ เขาได้ขายวัสดุบางอย่าง ที่เขาบอกว่า เป็นเหมือนยาที่ถอนยาพิษ เขาได้โฆษณาชวนเชื่อ จนทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงมาก วันหนึ่ง ขณะที่ข้าราชบริพารของพระเจ้าแผ่นดิน ได้ล้มป่วยลง  พระองค์ทรงต้องการที่จะพิสูจน์ความสามารถของหมอปลอมคนนั้น  ทรงรับสั่งให้เทน้ำลงไปในถ้วย และรับสั่งให้หมอปลอมใส่ยารักษาโรคลงไป และทรงแกล้งผสมยาพิษลงไป และรับสั่งว่า “ให้ดื่มน้ำ และเราจะจ่ายค่ารักษาให้อย่างงาม” ด้วยความกลัวความตาย ทำให้หมอปลอมคนนั้นยอมรับความจริงว่า  เขาไม่มีความรู้เรื่องยารักษาโรคแต่อย่างใด แต่ได้ใช้วิธีการหลอกลวงคนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงเรียกประชุมพวกประชาชน และทรงรับสั่งความจริงทุกอย่างว่า “เราจะปล่อยให้ความบ้าดำเนินต่อไปหรือไม่? พวกท่านยังจะฝากชีวิตของท่านให้กับคนที่ไม่มีใครวางใจ ในเรื่องการตัดรองเท้าสำหรับเท้าของตนอีกหรือ? ใครที่โกหกคนอื่น จะต้องถูกเปิดโปง และถูกลงโทษ”

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงตำหนิพวกคัมภีราจารย์ และพวกฟาริสี โดยทรงกล่าวคำประณามออกมา 1.พวกเขาแกลังทำตัวเป็นคนดี คุณธรรมของพวกเขาเปรียบเหมือนหลุมฝังศพที่ทาสีอย่างสวยงาม ที่แลดูภายนอกสวยงาม ดังนั้น ความชอบธรรมของพวกคัมภีราจารย์และพวกฟาริสี ดูเหมือนว่าเป็นที่ดึงดูดใจและน่าชมสรรเสริญ แต่คุณธรรมของพวกเขาเป็นสิ่งผิวเผินมาก 2.พวกเขาแกล้งให้เกียรติแก่บรรดาประกาศก พวกเขาให้เกียรติแก่ประกาศกและบรรดาผู้นำทางศาสนา ด้วยการทาสีและประดับประดาหลุมฝังศพของพวกท่านเหล่านั้น พวกให้เกียรติแก่บรรดาประกาศก แต่ไม่ให้เกียรติคำสั่งสอนของพวกท่านในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยประพฤติตรงข้ามกับสิ่งที่บรรดาประกาศกได้เทศน์สอน.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)