วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

 

 

 

 

ชีวิตที่ยุ่งยาก .. 

ทำให้ต้องอธิษฐานหนักขึ้น

แต่ถ้าอธิษฐานอย่างหนัก .. 

ชีวิตจะง่ายขึ้น

 

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย

แต่จงทูลเรื่องความปรารถนา

ของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า 

ด้วยการอธิษฐาน .. การวิงวอน ..

กับการขอบพระคุณ     ~ ฟป 4:6

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส 

https://youtu.be/1vR-cqNjyAc

https://youtu.be/JDsKXoGqOhU

Give Thanks

https://youtu.be/1CSyTzpZnOE

 

 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส 

อ่าน :

2 ธส.2:1-3ก, 14-17 

มธ 23:23-26

 

พระเยซูเจ้าตำหนิ...การปฎิบัติ 

เพื่อหลอกลวงความใจดีของตนกับผู้อื่น 

ด้วยการให้...ในสิ่งที่ไม่มีคุณค่า..

โดยตนเองมิได้ลงทุนลงแรง...

แต่จิตใจภายในไร้ซึ่ง..ความยุติธรรม 

เมตตากรุณา และซื่อสัตย์

 

เปาโลแนะนำให้กำลังใจ...

เพื่อจะสามารถนำเสนอ กิจการ 

และวาจาที่ดี อย่างมีคุณค่านั้น

จงยืนหยัด ยึดมั่นในความจริง

 

ด้วยการพยายามเจริญชีวิตในความเชื่อ 

ใจที่ใสซื่อ พร้อมในความรักต่อคนยากจน คนป่วย

ทำให้บุคลิกของนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส 

และดูสง่างาม ด้วยการเป็นผู้นำ แบบผู้รับใช้

 

หมายเหตุ….

ใจจะงดงาม เมื่อยามได้ 

รักที่จะ .. “ซื่อสัตย์ ต่อความจริง”

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 20 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2ธส 2:1-3,14-17 / มธ 23:23-26

พวกฟาริสีพยายามทำให้ตัวเองให้แลดูดี ที่ความจริงแล้วพวกเขาไม่พยายามทำตัวเป็นคนดีจริงๆ เพราะการพยายามทำตัวเป็นคนดีนั้น เรียกร้องอะไร ที่เพียงแต่พยายามให้ตัวเองแลดูดี เช่นเดียวกันการที่เราพยายามทำตัวเป็นคนดีต่อหน้าคนอื่นนั้น เป็นสิ่งที่เราสามารถหลอกลวงคนอื่นได้ แต่เราจะหลอกลวงพระเป็นเจ้าไม่ได้

ความจริงแล้ว เรามีความโน้มเอียงที่จะเลือกสิ่งที่ง่ายกว่า แต่ไม่จำเป็นที่จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเสมอไป เราคิดว่า เรากำลังแสดงออกถึงความเชื่อ ด้วยการบริจาคเงินช่วยพระศาสนจักร แต่ไม่เคยไปวัดเลย หรือเราคิดว่า เราทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว เมื่อเราช่วยคนยากจน แต่ไม่เคยให้อภัยความผิดให้คนอื่น หลายครั้งที่เราทำกิจการใดๆ เพื่อแสดงว่าเราทำตัวเป็นคนเสียสละ แต่เราเลือกทำเฉพาะสิ่งที่เราต้องการทำ แต่ไม่ทำในสิ่งที่เราควรจะทำ

พระวรสารวันนี้ ต้องการสนับสนุนให้เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง เราทำเพื่อต้องการให้แลดูดีเท่านั้นใช่หรือไม่? อาจารย์ท่านหนึ่งเคยสอนนักศึกษาว่า “ถ้าเราต้องการมีความสุข ดังนั้น จงทำตัวเป็นคนดี ถ้าพวกคุณไม่เคยทำร้ายใคร และเป็นบุคคลที่น่าเคารพ น่าคบค้าสมาคมด้วย และเป็นคนที่เข้าใจคนอื่น ดังนั้น ตุณจะกลับไปนอนในเวลากลางคืน ด้วยสันติสุขในใจของคุณ

คนที่เราคิดว่ารู้จักเขาดี บางทีเราอาจแค่รู้จักเขา ในมุมที่เขาอยากให้เรารู้จักเท่านั้น...การทำผิดเกิดขึ้นกับทุกคน แต่การ "สำนึกตน"  เป็นเรื่องของบางคนที่คิดได้......อย่าไปแคร์คำนินทาจากคนไม่ดี เพราะเขาไม่รู้จักความดี เขาทนเห็นคนทำความดีไม่ได้... คนเรา ถ้าคิดจะเป็นคนดี มันต้องดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง...เช่นกัน...คนดีจริง จะรู้ตัวว่ายังเลวตรงไหน และจะไม่วิจารณ์คนอื่น เพียงเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้น

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)