วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2020 ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

 

 

 

สิ่งที่สำคัญที่สุด 

ในการเป็นลูกของพระเจ้า 

ก็คือ ใจที่เชื่อฟัง...

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2020

ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

https://youtu.be/nLzjgs5sIXw

 

https://youtu.be/z3zXUK_sgi0

 

We Thank Thee 

https://youtu.be/joZJQjhLAHw

 

 

 

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2020

ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

อ่าน :

วว 21 : 9ข – 14 

ยน1 : 45 - 51

 

แม้วิวรณ์ จะกล่าวถึง ความงดงาม

แห่งนครเจ้าสาวลูกแกะของพระเจ้า 

(หมายรวม ถึง ประชากรทั้งหมดของพระเจ้า) 

ประดับประดา ตกแต่งด้วยสิ่งของ

ที่มองแล้วมีคุณค่ามากมาย

แต่ภายใต้ความงดงามของนครนั้น

มีอัครสาวกเป็นฐานศิลาแห่งความเชื่อ

 

บาร์โธโลมิว (นาธานาเอล) เชื่อ

ด้วยประสบการณ์ของตนเอง

เพราะความรู้ที่มีมากมายเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า ...

ซึ่งได้ยินจากคนอื่นว่า ... น่าจะเป็น ...

คงจะเป็นแบบนั้น ... จะมีอะไรดี ?

จึงกล้าพูดอย่างมั่นใจ ตรงไปตรงมา 

ไม่มีมารยา ชัดเจน ว่า ...

"จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธ ได้หรือ ???

 

แต่เมื่อมีประสบการณ์กับพระเยซู ...

ผู้ที่รู้จักเรา ... ก่อนที่เราจะรู้จักพระองค์

แล้วยอมปล่อยวางความคิดที่มี เกี่ยวกับ พระเยซูเจ้า

เพื่อมีประสบการณ์ด้วยตนเอง ... ทุกอย่างจึงเปลี่ยนไป

 

บางที เราจำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้วยตนเอง เหมือนกัน

อย่าด่วนตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เห็นเพียงภายนอก.. หรือได้ยินจากคนอื่น ...

 

หมายเหตุ ..

ประชากรแท้ของพระเจ้า ...

เป็นคนที่ไม่มีมารยา ตรงไปตรงมา

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 20 ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสกวก

บทอ่าน วว 21:9ข-14 / ยน 1:45-51

นาธานาเอลเป็นหนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูเจ้า  นักบุญยอห์นเรียกชื่อท่านว่า “นาธานาเอล” ในขณะที่ผู้แต่งพระวรสารสหทรรศน์เรียกท่านว่า “บาร์โธโลมิว” และจะเรียกชื่อท่านหลังฟิลิป ชื่อของท่านมีความหมายว่า “พระพรของพระเป็นเจ้า” และพระเยซูเจ้าได้เรียกท่านว่า “ชาวอิสราเอลแท้ เป็นคนไม่มีมารยา” นอกจากนี้ ท่านยังได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้เหมาะสมกับนามอิสราเอล ที่มีความหมายว่า”คนที่เห็นพระเป็นเจ้า” และยังได้รับการบอกว่า ท่านจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้

เมื่อฟิลิปได้บอกนาธานาเอลเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าว่า พระองค์เหมือนกับโมเสส และทำให้คำทำนายสำเร็จไป  ท่านจึงได้ตอบในเชิงไม่เห็นด้วยว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้รึ?” เพราะท่านชมเชยคานา ที่มองว่านาซาเร็ธเป็นเมืองคู่แข่ง ในฐานะเป็นเมืองที่ยากจนกว่า  หรือมีชื่อเสียงในด้านศีลธรรมที่ด้อยกว่าเมืองคานา

ความคิดของนาธานาเอลเปลี่ยนไป หลังจากที่ท่านได้พบพระเยซูเจ้า ที่ได้ตรัสว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่าน เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศ” ทำให้เห็นว่า ท่านคงจะรู้เรื่องประสบการณ์ของยาโคบที่เบเธลที่ได้รับการเผยแสดงจากพระเป็นเจ้า ( เทียบ ปฐก 28:10-17) นาธาเอลพ้นจากการถูกกล่าวหาว่า “เป็นคนไม่มีมารยา” และจะได้รับการเผยแสดงมากกว่านั้นอีกจากพระเป็นเจ้า

“มาดูซิ”จึงเป็นพระวาจาของพระเยซูเจ้า ที่เชื้อเชิญบรรดาอัครสาวกให้ติดตามพระองค์. การทันคนไม่ได้แปลว่าต้องทำตัวดุร้าย  การทันคนจริงๆแล้วคือการทันต่อกิเลสของคนต่างหาก ถ้าเราเป็นคนดี ใครจะว่ายังไง เราก็รักษาจุดยืนของเราให้ดี และถ้าเราดูกิเลสของตัวเองทัน เราก็จะดูกิเลสของคนรอบๆข้างทันด้วย เมื่อเรามองเห็น เราก็รู้ตัวล่วงหน้า การไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ไม่ดี มันก็ปลอดภัยอยู่ในตัวแล้ว.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)