วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020 ระลึกถึง น. ยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์

 

ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ... 

ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020

ระลึกถึง น. ยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์

https://youtu.be/w6qY8ZZl0io

 

https://youtu.be/0r8jymgh5G0

 

ทรงเลี้ยงดูข้า

https://youtu.be/SNimUXEBetY

 

 

 

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2020

ระลึกถึง น. ยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์

อ่าน : 

อสค 34:1-11 

มธ 20:1-16ก

 

พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์

ให้เห็นถึง “ความใจดีของพระเจ้า”

โดยเปรียบเทียบกับเจ้าของสวน 

ที่ว่าจ้างคนงาน และจ่ายในราคาที่ตกลง

เมื่อเห็น ความใจดีของผู้ว่าจ้าง 

บางคนก็ใช้โอกาส ความใจดีที่ได้รับนั้น

อยากจะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง เพิ่มมากขึ้น 

ไม่รู้จักคำว่าพอ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ว่าจ้าง

 

เพื่อย้ำเตือน ผู้เลี้ยงแกะบางคน ที่ปรนเปรอตนเอง

ด้วยการใช้อำนาจ หน้าที่ ฉวยโอกาส เอาเปรียบ ฝูงแกะ

โดยไม่ได้เอาใจใส่ดูแลฝูงแกะในหน้าที่ของผู้เลี้ยง

พระเจ้าจะทรงกล่าวโทษพวกเขาผ่านทางประกาศกของพระองค์

 

แม้นักบุญยอห์น เอิ๊ด จะเป็นบุคคลหนึ่ง

ที่มีบุคลิก นิสัยอารมณ์ร้อน

แต่ด้วยใจที่รัก ศรัทธา 

ในดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ฟังพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิต 

จนท่าน ได้กระตุ้นให้มีการปฎิรูปชีวิตนักบวช 

จนได้ตั้งคณะเอวดิสตี เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือ

แนะนำด้านวิญญาณในบ้านเณร 

และช่วยงานแพร่ธรรม ด้วยการเทศน์สอน 

เพื่อสร้างจิตตารมณ์ชีวิตคริสตชน

 

หมายเหตุ...

บางที ก็น่าเศร้า กับผู้ที่ ไม่รู้จัก

คำว่า พอ แล้วไปหากิน บน “ความใจดี” ของผู้อื่น....

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

 

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 20 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อสค 34:1-11 / มธ 20:1-16

นักบุญยอห์น ที่ 23 ได้เคยกล่าวว่า “จงมองดูทุกสิ่ง จงมองข้ามสิ่งมากมาย จงแก้ไขเพียงสองสามสิ่ง” ยอห์น แวสเล่ (1703-1791) เป็นผู้ก่อนตั้งนิกายเมโทดิสต์ คืนวันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังเดินทาง ได้ถูกผู้ร้ายปล้น และได้พูดกับเขาว่า “ จะเสียเงิน หรือ เสียชีวิต ?” เขาได้มอบเงินให้โจรจนหมดกระเป๋า และได้ขอร้องให้คนร้ายค้นดูกระเป๋าใบใหญ่ ที่เต็มไปด้วยหนังสือ โจรรู้สึกผิดหวังที่ได้เงินเพียงเล็กน้อย ขณะที่กำลังจะเดินจากไป  แวสเล่ได้บอกให้เขาหยุด และได้กล่าวว่า “ หยุดก่อน ผมมีบางอย่างที่จะมอบให้แก่คุณ” โจรรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินคำพูดอย่างนั้น  และได้เดินกลับมา”      แวสเล่ได้พูดกับเขาอีกครั้งหนึ่งว่า “ เพื่อนรัก คุณอาจจะรู้สึกเสียใจ ที่ประพฤติตัวอย่างนี้ ถ้าคุณอยากจะทำต่อไป ขอให้คุณสิ่งนี้ไว้” และได้กล่าวต่อไปว่า “พระโลหิตของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเป็นเจ้า ได้ทรงชำระล้างบาปของเราจนหมดสิ้น” โจรได้วิ่งหนีไปทันที

อีกหนึ่งปีต่อมา หลังพิธีในโบสถ์ มีคนแปลกหน้าคนหนึ่ง ต้องการจะพูดกับยอห์น แวสเล่ ที่ประหลาดใจมาก เพราะคนๆนั้น คือ โจรคนเก่า ที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยในเมืองนั้น  แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือ เขาได้เป็นคริสตชนแล้ว คำพูด ที่แวสเล่ได้พูดกับโจรคนนั้นในอดีต คือ พระวาจาของพระเป็นเจ้า ที่ได้เปลี่ยนหัวใจและชีวิตของโจรคนนั้น ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ทรงเล่าเรื่องคนงานในสวนองุ่น นิทานเปรียบเทียบนี้ ต้องการทที่จะอธิบายให้เราเข้าใจถึงความคิดของพระเยซูเจ้าต่อประชากรที่รับเลือกสรรของพระองค์ คือ ประชากรอิสราเอล คนเก็บภาษี และคนต่างศาสนา ทุกคนสามารถที่จะเป็นคนดีได้ทั้งนั้น ขอเพียงแต่ให้เขาเปลี่ยนการดำเนินชีวิต ให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ที่ทรงเรียกทุกคนให้มาทำงานในสวนองุ่น แม้เวลาของการสมัครเขามาทำงานของแต่ละคนจะแตกต่างกันก็ตาม.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)