วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2020 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

จิตใจของข้าเอ๋ย …

จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า ..

จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า .. ครั้งแล้วครั้งเล่า

จงตอบแทนพระคุณ .. ด้วยความรัก .. สิ้นสุดจิตใจ

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2020

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา 

https://youtu.be/fTYjKlLjLlc

 

https://youtu.be/NdyjiShGyQM

 

พระเจ้าดีต่อฉัน

http://youtu.be/_7VTjITn6_U

 

 

 

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2020

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา 

อ่าน : 

อสค 28:1-10 

มธ 19:23-30

 

พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์

“มิใช่เพราะความมั่งมี ที่ทำให้เข้าสู่

อาณาจักรสวรรค์ได้ยาก”

แต่เป็นเพราะใจที่ผูกติด กับการแสวงหาทรัพย์สมบัติ 

เพื่อสร้างความมั่งมี

จนไม่สามารถสละสิ่งสารพัดที่มี 

เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ขัดสนกว่า

 

ความภาคภูมิใจในสติปัญญา ทรัพย์สมบัติ 

เกียรติยศ ชื่อเสียง ของเจ้าเมืองไทระ

นำใจของท่านให้ถอยห่างจากพระเจ้า 

คิดว่าตนเป็นเจ้าแห่งอำนาจทั้งปวง

เป็นปรีชาญาณ ความสามารถของตน ที่สร้างความร่ำรวย

ด้วยลืมคิดไปว่าตนไม่ใช่พระเจ้า 

เพราะมีวันหนึ่งที่จะต้องตาย

 

หมายเหตุ…

ใจที่ยึดติดกับอะไร...

สติปัญญา ก็จะใช้ความสามารถ

ทั้งหมดในชีวิตที่มี เพื่อแสวงหาสิ่งนั้น

บางที…การรู้จักหยุดเงียบ ทางความคิด

เพื่อให้ชีวิต และจิตใจ … ได้สื่อสารกันบ้างก็เป็นการดี

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 20 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อสค 28:1-10 / มธ 19:23-30

ในพระวรสารวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องทรัพย์สมบัติ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร พระเยซูเจ้าไม่ทรงต้องการประณามทรัพย์สมบัติ แต่ทรงประณามที่มนุษย์เอาใจไปผูกพันกับทรัพย์สมบัติ ที่กลายเป็นที่ขัดขวางต่อการเข้าสู่พระราชัยสวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงเน้น โดยเปรียบเทียบเรื่อง “อูฐลอดรูเข็ม ยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์” การเปรียบเทียบของพระองค์ ทำความกังวลใจให้แก่เปโตร ที่เป็นคนที่หวั่นไหวคำพูดของพระเยซูเจ้า พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญากับเขาว่า “สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้า ทุกอย่างเป็นไปได้” และพระองค์จะประทานตอบแทนให้ร้อยเท่า สำหรับผู้ที่สละบ้านเรือน พี่น้องชายหญิง บิดามารดา บุตร ไร่นาเพราะเห็นแก่พระอาณาจักรสวรรค์ โดยไม่ใจผูกพันกับทรัพย์สมบัติ พระเยซูเจ้าได้ทรงเพิ่มเติมเรื่องการเบียดเบียน ที่จะได้รับรางวัล สำหรับการไม่ผูกพันกับทรัพย์สมบัติเช่นเดียวกัน ให้เราถามตัวเองว่า เราผูกพันกับพระเป็นเจ้าหรือทรัพย์สมบัติ และความสนุกสนานในชีวิต?

หลายคนคิดว่า “ทรัพย์สิน” คือสิ่งที่ใช้เงินซื้อมาเพื่อครอบครอง เพิ่มสถานะให้ตัวเองดูร่ำรวย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถ กระเป๋าแบรนด์เนม ของเหล่านี้ต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อ จึงอาจทำให้หลายคนเป็นหนี้เพราะต้องไปกู้เงินมาซื้อ หรือ ใช้เงินเกินเครดิตตัวเอง ในทางตรงกันข้าม คนรวยที่แท้จริงจะไม่ใส่ใจกับการใช้จ่ายไปกับวัตถุเหล่านี้ แต่จะมุ่งเน้นหาทรัพย์สินที่แท้จริง นั่นก็คือพระอาณาจักรสวรรค์ ความยิ่งใหญ่ของคนใดคนหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่า เขามีทรัพย์สมบัติมากแค่ไหน แต่อยู่ที่ว่า เขาได้ใช้ทรัพย์สมบัติช่วยเหลือคนอื่นอย่างไร? สุขภาพที่ดี คือ ทรัพย์สมบัติที่แท้จริง ไม่ใช่เศษทองหรือเงิน คนร่ำรวยจะรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติหมดความหมาย เมื่อเขาเจ็บป่วย.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)