วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก

 

 

วันที่ลำบาก อยู่ในความทุกข์

จะยึดมั่นในพระองค์

จากนี้ไป .. เปลี่ยนชีวิต .. เปลี่ยนจิตใจ

จากวันนี้ .. ขอทำตามพระทัยพระองค์

 

 บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020

ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก

https://youtu.be/u_gQ5yMESi8

https://youtu.be/DiTCj2S9WWc

 Morning Has Broken

https://youtu.be/0Ok74FeQtJc

 

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020

ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก

อ่าน :

2คร 4:7-15 

มธ 20:20-28

 

คนทั่วไป มักเข้าใจว่า ถ้าใครได้เป็นใหญ่ 

คนนั้นมีอำนาจสั่งการ เหนือทุกคน 

แต่สำหรับศิษย์ของพระเยซูเจ้า 

พระองค์ไม่ได้สอนให้เขาคิดแบบนั้น

แต่บอกว่า “ความยิ่งใหญ่”ของพวกเขา 

อยู่ใน “การรับใช้” ผู้อื่น

 

นักบุญเปาโล บอกว่า ความสุขล้ำค่า 

ถ้าได้เป็น “ผู้รับใช้ฯ” ตามแบบพระคริสตเจ้า คือ

แม้ว่าจะทนทุกข์ทรมาน ก็ไม่อับจน 

แม้จะอับจน ก็ยังไม่หมดหวัง 

แม้จะถูกเบียดเบียน ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง

 

นักบุญยากอบ ดูเหมือนจะเป็นบุคคลแรกที่ได้ทูลขอ

ที่นั่งเคียงข้างพระเยซูเจ้า พระองค์ได้สอนว่า 

ถ้าอยากเป็นใหญ่ จงมอบชีวิตของตนเพื่อรับใช้

และท่านได้เป็นอัครสาวกองค์แรก

ที่ได้หลั่งโลหิต เพื่อพระคริสตเจ้า

โดยถูกกษัตริย์เฮรอด อากริปปาที่ 1 ตัดศีรษะ

 

หมายเหตุ..

ท่าที ของการพร้อม “รับใช้” คือ

หัวใจของผู้ยิ่งใหญ่ ในสายตาพระเจ้า

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 20 สัปดาห์ที่ 16 ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก

บทอ่าน 2คร 4:7-15 / มธ 20 :20-28

พระวรสารในฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวกในวันนี้ ชี้ให้เห็น 3 ประเด็นดังต่อไปนี้ ประเด็นที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า พวกเขาเป็นเพียงบุคคลธรรมดา ที่มีแต่ความทะเยอทะยานในเรื่องของวัตถุ ที่ต้องการเกียรติยศ และสิทธิพิเศษ จนทำให้สานุศิษย์อื่นอีก 10 คน มีความอิจฉาริษยายากอบและยอห์น ที่มารดาของเขาทั้งสองต้องตำแน่งให้แก่ลูกทั้งสองคน ความทะเยอทะยานทางด้านวัตถุนี้ จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคน นั่นคือ การกลับใจ ประเด็นที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคริสตชน การติดตามพระเยซูเจ้าหมายถึง “การดื่มกาลิกษ์แห่งความทุกข์ทรมาน ความตาย การเสียสละตนเอง และการรับใช้ ที่ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่หมายถึงตลอดชีวิต ที่มีความหมายว่า การติดตามพระเยซูเจ้านั้น  จะต้องติดตามพระองค์ไปในทั่วทุกหนแห่ง ประเด็นที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเอง เราจะเห็นความอดทนของพระองค์ ต่อผู้ติดตามที่ตาบอดมืด และมีแต่ความทะเยอทะยาน พระองค์จึงได้ทรงสอนพวกเขาว่า ความยิ่งใหญ่นั้น หมายถึงการเป็นผู้รับใช้ ที่เหนือกว่าสิ่งใดๆ

เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้น ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปที่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อเผชิญกับความทุกข์ที่กำลังรอคอยพระองค์อยู่ แต่บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ กลับติดกับดักเรื่องความทะเยอทะยานในเรื่องพระราชัยสวรรค์ ที่พระเยซูเจ้ากำลังเทศนาสั่งสอน พวกเขาหารู้ไม่ว่า พระราชัยสวรรค์ที่พระองค์กำลังเทศน์สอนนั้น แตกต่างจากพระราชัยอื่นๆ เพราะในพระราชัยสวรรค์นั้น การรับใช้เป็นหัวใจหลักที่สำคัญ ความทะเยอทะยานนั้น จะต้องถูกนำทางด้วยความรับผิดชอบ และความสามารถที่จะเสียสละตนเอง และพวกเขาต้องดื่มกาลิกษ์ที่พระเยซูเจ้าทรงดื่ม...นักบุญยากอบ คือ บุคคลแรกในบรรดาอัครสาวกทั้งหมด ที่ได้ถูกเบียดเบียน และตายเป็นมรณสักขี ด้วยการถูกตัดศีรษะ ตามคำสั่งของเฮโรดในปี ค.ศ.44.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

http://youtu.be/A0iRc41CyP4