วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

 


ข้าแต่พระเจ้า .. ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่

ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติ

ตามพระประสงค์ของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

https://youtu.be/e4GCmtmWzfo

 

https://youtu.be/yeN1fW2wCj8

 

 Here I am Lord

https://youtu.be/K6fYAiqV-Bs

 

 

 

วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

อ่าน :

อสย 6:1-8 

มธ 10:24-33

 

พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์...

ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัว อำนาจของมนุษย์

ที่ทำร้าย ทำลายได้เพียงร่างกาย

เพราะ สำหรับพระเจ้าแล้ว

ไม่มีอะไรจะสามารถซ่อนเร้นได้

แต่จงกลัว ผู้ที่ทำร้าย ทำลายจิตวิญญาณ

 

เมื่อประกาศกอิสยาห์..ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

เปิดใจ สำนึกในความผิดพลาด บกพร่องของตน

ท่านสามารถ ตอบรับ คำเชื้อเชิญของพระเจ้า 

ได้อย่างมั่นใจว่า...

“ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”

 

การเลือก และรักพระ มาเป็นที่หนึ่งในชีวิต

ทำให้ท่านนักบุญเบเนดิกต์ ตัดสินใจที่จะ

ละทิ้งชีวิตทางโลก เพื่อเร่ิมต้นประสบการณ์

ดำเนินชีวิตแบบฤาษี จนในที่สุดรูปแบบชีวิตของท่าน

ได้กลับเป็นแบบอย่างที่ล้ำค่า ในการดำเนินชีวิต

ภาวนา ควบคู่กับการทำงาน และพัฒนาสติปัญญา

และได้ก่อให้เกิดพระสันตะปาปาหลายองค์ในพระศาสนจักร

 

หมายเหตุ..

สิ่งที่น่าจะกลัว มากกว่า ความตาย

คือ สิ่งที่ทำไว้ก่อนตาย

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 20 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อสย 6:1-8 / มธ 10 :24-33

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ตรัสถึง 3 ครั้งว่า “อย่ากลัว”ใน (มธ 10:26-27) พระองค์ได้ตรัสกับอัครสาวกว่า อย่ากลัว เพราะว่า ไม่มีอะไรที่ถูกปิดบังไว้ จะไม่ถูกเปิดเผย ที่แสดงว่า ที่สุดแล้ว ความจริงจะเป็นฝ่ายชนะ และพระองค์ยังได้ตรัสเสริมว่า อย่ากลัว ผู้ที่สามารถฆ่าได้แต่กาย จงกลัวเฉพาะผู้ที่สามารถฆ่าทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไป และที่สุด พระองค์ได้กล่าวว่า เราจะสามารถชนะความตาย เพราะเราเชื่อว่า พระบิดาเจ้าสวรรค์จะดูแลเอาใจใส่เรา

เรายอมรับว่า เรามีปัญหามากมาย แต่ต้องไม่ทำให้เรายอมแพ้ ที่จะแสดงตัวเป็นประจักษ์พยานต่อความเชื่อของเรา พระเยซูเจ้าไม่เคยสอนเรื่องความเชื่อที่ง่ายๆ แก่บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ตรงกันข้าม พระองค์ได้ทรงสัญญาเรื่องการประทับอยู่ของพระองค์ ในท่ามกลางการท้าท้ายในความจริงของชีวิต

ครั้งหนึ่ง ขณะที่กำลังสอนนักเรียนคำสอนในห้อง พระสงฆ์ได้ถามพวกนักเรียนว่า ใครต้องการเป็นนักบุญบ้าง ให้ยกมือขึ้น ทุกคนยกมือขึ้น ยกเว้นนักเรียนคนหนึ่ง พระสงฆ์ท่านนั้นจึงได้ถามว่า ทำไมเขาจึงไม่อยากเป็นนักบุญ เขาจึงได้ตอบว่า “เพราะนักบุญทุกคนต้องตาย” แน่นอน ในสายตาของชาวโลกพวกเขาต้องตาย แต่ใม่ใช่คนที่เชื่อในพระเป็นเจ้า 

พระอัครสังฆราชออสการ์ โรเมโร ของประเทศแอลซันวาดอร์ ได้ถูกฆ่าตายขณะประกอบพิธีมิสซา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 1980 ท่านเป็นผู้ที่ต่อสู้ความอยุติธรรม ปกป้องคนยากจน และท่านได้รับการประกาศชื่อเป็นนักบุญ โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2018 แน่นอน ในสายตาของชาวโลกท่านได้ตายไปแล้ว  แต่ท่านได้มีชีวิตพร้อมกับพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 เพื่อเป็นประจักษ์พยานที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 20 และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 24 มีนาคม เป็นวันสิทธิของความจริง เป็นวันที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นสิทธิของเหยื่อที่เสียชีวิต เมื่อเรามีความเชื่อในพลังของความรักของพระเป็นเจ้า ทำให้เรามั่นใจว่า เรามีค่ามากกว่านกกระจอก.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/vba3tGkHM7o