วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2020 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

 


ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ...

คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2020

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/GikR5d4pnvM

 

https://youtu.be/UFrPM5huDls

 

ขอให้ลูก

http://youtu.be/iFAadXH975M

 

 

 

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2020

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

ฮชย 14:2-10 

มธ 10:16-23

 

พระเยซูเจ้าย้ำเตือน บรรดาศิษย์..

ในพันธกิจ ที่ถูกส่งออกไปทำนั้น

แม้จะต้องพบกับสถานการณ์ที่น่าหวั่นไหว หวาดกลัว

ก็อย่ามัววิตกกังวล สนใจในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

เพราะพระเจ้าเองจะทรงเป็นผู้จัดการ

 

เสียงของพระเจ้าตอกย้ำ ..ผ่านทางประกาศกโฮเชยา

เมื่อพระเจ้าทรงเข้ามาเป็นผู้จัดการ ดูแลนั้น..

พระองค์ทรงทำด้วยความรัก จากใจจริง 

เพราะพระองค์ทรงเที่ยงธรรม

 

หมายเหตุ..

อันตราย..ของความกังวลใจ 

ในสิ่งที่ยังไม่เกิด คือ

มัน ไม่ได้ช่วยให้อนาคต ดีขึ้น

แต่กลับ ทำให้ ปัจจุบัน แย่ลง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 20 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ฮชย 14:2-10 / มธ 10 :16-23

บรรดาคริสตชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ เพื่อจะได้รับประสบการณ์ของการถูกเบียดเบียน แม้ในประเทศที่เป็นคาทอลิกเอง ก็อาจจะมีการเบียดเบียน แม้ไม่รุนแรงแบบประเทศที่ไม่เป็นคาทอลิก ที่เป็นการท้าทายความเชื่อ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การเบียดเบียนอาจจะเกิดขึ้น ในรูปของการล้อเลียน การให้ข่าวปลอม ในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จากผู้มีอำนาจ ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวที่เป็นเท็จ การเบียนเบียนอาจจะเกิดขึ้นจากสมาชิกของคริสตชนต่างนิกาย เพราะมีข้อความเชื่อ และการปฏิบัติที่แตกต่างกัน หรืออาจจะเกิดขึ้นจากสมาชิกคาทอลิกด้วยกัน เพราะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน 

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความผิดหวัง เพราะแสดงให้เห็นว่า นั่นคือ เครื่องหมายของความล้มเหลว และความไร้ประสิทธิภาพของความเชื่อ ที่เคยหยั่งรากลึกลงไปในวัฒนธรรม นานหลายศตวรรษมาแล้ว เราเองเคยคาดหวังว่า เมื่อเราเป็นคาทอลิกแล้ว เราจะมีสันติสุข ความรัก และความยินดีใช่หรือไม่? เพราะฉะนั้น นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงต้องการให้บรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ ให้เจริญชีวิตในโลกนี้ “ เรามา เพื่อให้พวกเขามีชีวิต และให้มีอย่างสมบูรณ์” (ยน 10:10) ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ของการถูกเบียดเบียน พระเยซูเจ้าได้ทรงประทานกลยุทธ์ในการนำพาชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ ประการที่ 1 เราต้องยอมรับว่ามีการเบียดเบียนเกิดขึ้น  ประการที่ 2 เราต้องรู้ว่า เราไม่ได้ขาดความช่วยเหลือแต่อย่างใด เพราะพระจิตเจ้า ที่เราได้รับในวันที่รับศีลล้างบาป จะทรงปฏิบัติผ่านทางเรา  เพื่อให้เราสามารถเป็นประจักษ์พยานต่อความเชื่อของเรา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2013 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสในระหว่างการสวดบทเทวทูตถือสารต่อหน้าฝูงชน หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรว่า “ เมื่อท่านเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น จะถึงวันที่จะไม่มีอะไรก้อนหินซ้อนกันหลงเหลืออยู่เลย ” (ลก 21:6) แน่นอน พระเยซูเจ้ามิทรงต้องการให้เรากลัวสงคราม การปฏิวัติ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด แต่แผนการของพระเป็นเจ้า จะเป็นอันสำเร็จไป

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)