วันอังคารที่ 7 กรกฏาคม 2020 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

ลงทุนชีวิตในความว่างเปล่า …

แล้วจะได้เก็บเกี่ยวความทรุดโทรม …

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 7 กรกฏาคม 2020

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/bstiCMGEj8w

 

https://youtu.be/und0GR22FXI

 

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

http://youtu.be/J_xQItcP4zA

 

 

วันอังคารที่ 7 กรกฏาคม 2020

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

ฮชย 8:4-7, 11-13

มธ 9:32-38

 

ขณะที่พระเยซูเจ้าทำกิจการดี ..

มีคนจำนวนมาก ได้รับความช่วยเหลือ

แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่ง พูดจาให้ร้าย สร้างความแตกแยก

พระเยซูไม่ใส่ใจ ให้ความสำคัญกับคำเหล่านั้น..

แต่ทรงพิสูจน์ความดีแท้ ด้วยการกระทำ

 

เสียงของพระเจ้าผ่านทางประกาศกโฮเชยา..

คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า..ด้วยพฤติกรรม

คำพูด และการกระทำ พระเจ้าเองจะเป็นผู้ลงโทษ

พวกเขา ในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำ

 

หมายเหตุ..

คำติฉิน นินทา ..ว่าร้าย...

จะสามารถทำร้ายเราได้...

ก็ต่อเมื่อ เราเก็บมาคิด เท่านั้น...

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอังคารที่ 7 กรกฏาคม 20 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ฮชย 8:4-7,11-13 / มธ 9 :32-38

เรื่องราวที่พระวรสารในวันนี้ พวกประชาชนมีความคิดเรื่องประหลาดใจเรื่องสิ่งมหัศจรรย์ แต่ความคิดของพวกฟาริสี คือ ความคิดที่แอบแฟงด้วยความเกลียดชัง อย่างไรก็ตาม หัวใจรู้สึกตามที่สายตามองเห็น พวกฝูงชนประกอบด้วยคนธรรมดา ที่มีเสียงร้องในใจตามความต้องการของพวกเขา ได้พบพระเยซูเจ้าด้วยความประหลาดใจและความกลัว แต่พวกฟาริสีมองพระเยซูเจ้า ด้วยความสงสัย และกล่าวหาพระองค์ว่าเป็นสมุนของเบเอลเซบุล

แล้วประชาชนพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า พระองค์เป็นทั้งผู้เตรียมทาง อาจารย์ และผู้บำบัดรักษา ในระหว่างที่พระองค์ใช้เวลาสั้นๆในการทำพันธกิจ พระองค์ได้ทรงเลี้ยงดูประชาชน สั่งสอน และบำบัดรักษา หลายครั้ง พระเยซูเจ้ารู้สึกสงสารและมีความเมตตากรุณา ต่อฝูงชน พระองค์ทรงต้องการคนช่วยเหลือพระองค์ ในการเลี้ยงดูประชาชน สั่งสอน และรักษาคนที่ต้องการ มีความหิวโหยและความเจ็บปวด ความโดดเดี่ยว และความเศร้าโศก ที่กำลังคุกคามฝูงชนในโลกนี้ พระเยซูเจ้าแต่ผู้เดียวสามารถขจัดน้ำตาและความทุกข์ของเราในชีวิตนี้ พระองค์ทรงรู้ว่า เราคิดและรู้สึกอย่างไร พระองค์ทรงเหมือนเราทุกอย่างยกเว้นบาป

อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในปัจจุบัน...คำพูดที่สวยงามไม่ได้จริงเสมอไป และการพูดความจริงก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเช่นกัน...คุณใช้ชีวิตได้เพียงแค่ครั้งเดียว แต่ถ้าใช้อย่างถูกต้อง ครั้งเดียวก็เพียงพอ...ถ้าคุณไม่สู้เพื่อสิ่งที่คุณต้องการ ก็อย่าร้องไห้เวลาที่เสียมันไป... ในเมื่อไม่มีอะไรที่แน่นอน ทุกๆ สิ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้น…บางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากมากที่จะก้าวเดินต่อไป แต่ถ้าเริ่มก้าวเมื่อใด คุณจะพบว่า มันคือการตัดสินใจที่ดีที่สุด...แผนที่ดีของวันนี้ ย่อมดีกว่าแผนที่สมบูรณ์แบบของวันหน้า...เรื่องราวทุกเรื่องนั้นมีตอนจบ แต่ในชีวิตจริง ในทุกๆ ตอนจบคือการเริ่มต้นครั้งใหม่…เราไม่ได้เติบโตขึ้นหากทุกสิ่งที่เจอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่เราจะเติบโตขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)