วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญมารีย์ กอเรตตี พรหมจารีและมรณสักขี

  

เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่า 

หนทางของลูกยากลำบาก 

จงรู้เถิดว่า... 

นั่นคือเวลาที่ดีที่สุดที่ลูกจะวางใจในเรา

และมองเห็นอำนาจในการทำงานของเรา

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญมารีย์ กอเรตตี พรหมจารีและมรณสักขี

https://youtu.be/eMGwaee8cPw

 

https://youtu.be/Z5Ey64JbADg

 

 มารีอา กอเรตตี

https://youtu.be/KVA-o_c5dfE

 

 

 

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2020

ระลึกถึงนักบุญมารีย์ กอเรตตี พรหมจารีและมรณสักขี

อ่าน :

ฮชย 2:16,17ข-18,21-22

มธ 9:18-26

 

ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนช้าเกินไป

รอไม่ไหวแล้ว พระเยซูเจ้าทำให้คนที่มี

ความทุกข์ท้อใจ ได้พบว่า “ความเชื่อ”

ทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้...

 

ประกาศกโฮเชยา ตอกย้ำถึง..

ประชากรของพระเจ้า เมื่อพวกเขากลับมา

เชื่อพระเจ้า ด้วยหัวใจที่มั่นคง

พระองค์จะทรงเมตตากรุณาต่อพวกเขา

ด้วยความรักที่ซื่อสัตย์ มั่นคง

 

ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ พร้อมกับความรักที่มีต่อพระเยซูเจ้า 

ทำให้นักบุญมารีย์ กอแรตตี ยินดีที่จะให้อภัย 

อเล็กซานโดร ชายหนุ่ม ที่ได้พยามข่มขืน และทำร้ายเธอ 

จนต้องทุกข์ทรมาน เจ็บปวด และเสียชีวิตในที่สุด

 

หมายเหตุ..

ความเชื่อ...จะกลับเป็นพลัง

ตราบใดที่ความหวังยังมี

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 20 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ฮชย 2:16,17ข-18,21-22 / มธ 9 :18-26

การปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพ คือ เครื่องหมายของพระเมตตาของพระเมสสิยาห์ พระวรสารวันนี้ แสดงให้เห็นว่าการกระทำของพระเยซูเจ้าทรงมีอำนาจเหนือความตาย ในฐานะเป็นพระเมสสิยาห์ พระองค์ทรงนำพระราชัยของพระเป็นเจ้า เพื่อแสดงให้เห็นว่า  ความตายไม่ใช่การสิ้นสุด แต่พระราชัยของพระเป็นเจ้าแสดงให้เห็นถึงชีวิตนิรันดร ลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่า ตลอดชีวิตของพระเยซูเจ้า คือ นิทานเปรียบเทียบในภาคปฏิบัติ ที่แสดงให้เห็นว่า การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าจะชนะความตาย ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้แล้ว เราจะเข้าใจว่า ทำไมพระองค์จึงตรัสว่า เด็กหญิงคนนั้นเพียงแต่นอนหลับไป และจะสามารถจะกลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 

พระเยซูเจ้าทรงให้เวลาแก่ทุกคน:ทั้งคนร่ำรวยและคนยากจน , ทั้งชายและหญิง , ทั้งคนที่มีคุณค่าและคนที่ไร้คุณค่า ทุกสิ่งจะสร้างความหมายของพระวรสารวันนี้ คือเรื่องของบุตรหญิงของผู้ดูแลศาลาธรรมชาวยิว ที่มีอำนาจและอิทธิพลคนหนึ่ง พึ่งจะเสียชีวิตลง  และเรื่องของหญิงเป็นโรคตกโลหิตคนหนึ่ง ที่ป่วยมานาน 12 ปีแล้ว ทั้งสองคนกำลังรอคอยความช่วยเหลือ ขณะที่หัวหน้าศาลาธรรมได้เชื้อเชิญพระเยซูเจ้าไปรักษาบุตรหญิงของตน แต่หญิงตกโลหิตคนนั้น เพียงแต่สัมผัสฉลองพระองค์ของพระเยซูเจ้า จากเบื้องหลังของพระองค์ พระเยซูเจ้าได้เสด็จไปที่บ้านของหัวหน้าศาลาธรรม ตามคำเรียกร้องของเขา ในขณะที่หญิงตกโลหิตฉวยโอกาสที่จะหายจากโรค โดยไม่ได้ขอร้องพระเยซูเจ้าแต่อย่างใด แต่พระเยซูเจ้ามิได้รอให้หญิงตกโลหิตคนนั้นคอย จนกว่าพระองค์จะได้รักษาบุตรหญิงของหัวหน้าศาลาธรรมแล้ว สำหรับพระเยซูเจ้าแล้ว พระเมตตาของพระองค์ไม่มีเขตแดน ไม่มีอะไรทำให้พระองค์หยุดช่วยหลือหญิงตกโลหิต แม้นางจะไม่ได้นัดนางมาก่อน พระองค์กลับรักษานางก่อนที่จะไปรักษาบุตรหญิงของหัวหน้าศาลาธรรม “ถ้าฉันเพียงสัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้น ฉันก็จะหายจากโรค”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)