วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020 ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก

 

เมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา... 

ความอุปถัมภ์ข้าพเจ้ามาจากไหน

ความอุปถัมภ์ข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า.. 

ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020

ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก

https://youtu.be/YgqB_MOvlSo

 

https://youtu.be/4ABZXJ-CRWg

 

เราจะเปล่งเสียงโมทนา

https://youtu.be/zqBD24pwCmA

 

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020

ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก

อ่าน :

อฟ 2:19-22

ยน 20:24-29

 

การเป็นบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะนิสัยที่เชื่อยาก

หากไม่มีประสบการณ์ ทำให้นักบุญโทมัสไม่เชื่อ

เมื่อศิษย์คนอื่น ๆ แจ้งข่าว การเสด็จมาของพระคริสตเจ้า

แต่เมื่อโทมัสได้มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเยซูเจ้า

ท่านเชื่อสุดใจ 

 

จดหมายของนักบุญเปาโล ตอกย้ำ..

พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศูนย์กลาง และหลักยึดเหนี่ยว

ความเชื่อคริสตชน เพื่อการผสานที่แนบแน่น มั่นคง

ความเชื่อนี้ ต้องการ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

หมายเหตุ..

เมื่อเราทุกคนมี ล้วนมี

ประสบการณ์ของความเชื่อ.... 

ดังนั้น จงเชื่ออย่างมีสติ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 20 ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก

บทอ่าน อฟ 2:19-22 / ยน 20:24-29

นักบุญโทมัส ชื่อของท่านในภาษาอาราเมอิก หมายความว่า " คู่แฝด " และด้วยเหตุนี้เองที่นักบุญยอห์นเรียกท่านเป็นภาษากรีกว่า " ดิดิม " (ยน. 11 : 16, 20,24) ท่านเป็นผู้ที่กล้าหาญ เสียสละอย่ายอดเยี่ยม เมื่อครั้งที่พระเยซูเจ้าตรัสบอกบรรดาอัครสาวกว่า พระองค์ต้องรีบกลับไปเยี่ยมลาซารัส ที่แคว้นยูเดีย " ให้เราไปด้วยกัน จะร่วมตายกับพระอาจารย์ " (ยน. 11 : 16)

  ในห้องชั้นบน  (ยน 14:2-6)  โทมัสอยากติดตามพระองค์ไป และเขาอยากรู้จักทางที่จะไป เราต้องขอบคุณโทมัสที่ที่ถามเช่นนี้ เพราะคำถามนี้เองทำให้พระเยซูเจ้าตอบด้วยคำตรัสที่เป็นข่าวดีสำหรับมนุษย์ทุกคนว่า “เราเป็นหนทาง เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”  (ยน 14:6 )              

เมื่อครั้งที่พระเยซูเจ้าปรากฏพระองค์แก่พวกอัครสาวก หลังจากพระองค์กลับคืนพระชนม์ชีพ พวกอัครสาวกได้กล่าวแก่โทมัสว่า " เราได้พบพระเยซูเจ้าแล้ว " (ยน. 20 : 35) แต่ท่านตอบว่า " ข้าพเจ้าไม่เชื่อ จนกว่าข้าพเจ้าจะได้เอานิ้วสอดเข้าไปในบาดแผลตะปู ที่พระหัตถ์และพระสีข้างของพระองค์ " หลังจากนั้นแปดวัน ขณะที่โทมัสอยู่กับพวกอัครสาวก พระเยซูเจ้าเสด็จมาประทับยืนต่อหน้าท่านและตรัสแก่โทมัสให้เอานิ้วและนิ้วสัมผัสที่สีข้างของพระองค์ พลางตรัสว่า " อย่าขาดความเชื่อเลย จงเชื่อเถิด " (ยน.  20 : 27 ) โทมัสได้เดินทางไปประกาศพระศาสนาในแคว้นต่างๆสู่เปอร์เซีย และ อินเดีย ซึ่งต่อมาท่านได้สิ้นชีวิตเป็นมรณสักขี.

นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตาได้เคยกล่าวว่า “ความเจ็บปวดและความทุกข์เข้ามาในชีวิตของดิฉัน แต่การระลึกถึงความเจ็บปวด ความทุกข์ และการทรมานเป็นเหมือนรอยจูบของพระเยซูเจ้า ที่เป็นเครื่องหมายว่า ท่านกำลังเข้าไปใกล้ชิดพระองค์ ที่จูบท่าน” นักบุญโฟสติน่าได้กล่าวว่า “วิญญาณที่สุภาพไม่วางใจในตัวเอง แต่มอบความไว้วางใจทั้งหมดไว้กับพระเป็นเจ้า”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)