วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2020 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 

 ทุกหนทางที่เราเดิน 

ทุกการกระทำที่เราทำ

ถ้าเราทำด้วยความเชื่อ 

ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อฟัง

และถ้าเราให้ "พระเจ้า" ทรงนำย่างเท้าของเรา...

เราจะเดินในทางสว่าง...และอยู่บนทางแห่งพระพร

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2020

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/__JEdfruJhQ

 

https://youtu.be/zSPFhVHDa_w

 

บทภาวนาเช้า

http://youtu.be/xgY2diCZsQc

 

 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2020

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

อมส 5:14-15,21-24

มธ 8:28-34

 

พระเยซูเจ้า ทำให้เห็นว่า...

ต่อหน้าผู้ทรงความดีนั้น 

ไม่ว่าพลังของความชั่วร้าย

จะน่ากลัวสักเพียงใด

ก็มีอันหมดต้องหมดอำนาจไป

 

เพื่อจะมีชีวิตที่ดี... 

เสียงของพระเจ้าผ่านทางประกาศกอาโมส

ให้แสวงหาความดี ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม

ความชอบธรรม นำตัวให้ห่างจากความชั่ว

 

หมายเหตุ..

ดี หรือ ชั่ว อยู่ที่ ตัวทำ

สูง หรือ ต่ำ อยู่ที่ ทำตัว

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

 

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 20 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน อมส 5:14-15.21-24 / มธ 8:28-34

ในสังฆมณทลแห่งหนึ่ง ได้จัดให้มีการรณรงค์เรื่องการลดความรุนแรงในสังคม มีรายงานเรื่องการฆาตกรรมในส่วนต่างๆของจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ายาเสพติด โดยผู้มีอิทธิพลเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลัง การทำฆาตกรรมที่เกิดขึ้น ทำให้เห็นว่า ความเลวร้ายได้เพิ่มขึ้นในสถานที่ต่างๆ การค้าและการเสพยาเสพติดเป็นการทำลายล้างชีวิตของประชาชนจำนวนมาก มันเป็นความเลวร้ายที่ฆาตกรไม่ถูกจับและถูกลงโทษ สิทธิของคนไม่ได้อยู่ในสมองของคนทำผิด เป็นความเลวร้ายที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสสั่งให้ปิศาจเข้าไปสิงอยู่ในฝูงสุกร เมื่อพระองค์ได้ทรงขับไล่มันออกจากคนที่มันสิง

ในสมัยปัจจุบันนี้ เราต้องการคนที่สามารถขับไล่ความเลวร้าย ออกไปจากสังคม เราเคยเห็นไม่ใช่เฉพาะเรื่องการฆาตกรรม แต่ยังเห็นการคอร์รัปชั่น การหลอกลวง ความอดอยากหิวโหย การทำลายสิ่งแวดล้อม คนไร้ที่อยู่ ความเจ็บป่วย และการผิดศีลธรรม เป็นต้น มันเป็นเหมือนปิศาจในสังคมสมัยใหม่ ที่คุกคามประชาชน ทำให้โลกกลายเป็นโลกแห่งความกลัวและความหมดหวัง ในสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นสังคมที่ขาดกฎหมาย และความรุนแรง เป็นเสียงร้องในโลก ที่พระเป็นเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นตั้งแต่แรก

เราต้องกลับไปหาพระเยซูเจ้า ในท่ามกลางความเลวร้ายอันมากมายนี้ เราจะเห็นที่หลบภัยในอ้อมแขนของพระเยซูเจ้า ที่ได้ทรงขับไล่ปิศาจ เป็นพระองค์แต่ผู้เดียวที่สามารถหยุดความเลวร้ายนี้ และประทานสันติสุขให้แก่เรา ในเวลาเดียวกัน เราต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเรา เพื่อไม่เปิดโอกาสให้ความเลวร้ายเข้ามาในตัวเรา แน่นอน ความเลวร้ายจะไม่อยู่ในสถานที่พระเยซูเจ้าประทับอยู่...นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตาได้เคยกล่าวว่า “ความหิวโหยความรัก ยากที่จะขจัดให้ออกไปมากกว่าความหิวอาหาร…เป็นการง่ายที่เราจะรักคนที่อยู่ห่างไกลจากเรา มันไม่ง่ายที่เราจะรักคนที่อยู่ใกล้ชิดเรา มันเป็นสิ่งที่ง่ายมาก ที่จะมอบอาหารหนึ่งจานให้คนที่อดข้าว แทนการถูกทอดทิ้งและความเจ็บปวดของคนที่ขาดความรักที่อยู่ที่บ้านของเรา จงนำความรักไปที่บ้าน ที่ความรักต่อกันและกันเริ่มต้น

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)