วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 

ทุกหนทางที่เราเดิน 

ทุกการกระทำที่เราทำ

ถ้าเราทำด้วยความเชื่อ 

ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อฟัง

และถ้าเราให้ "พระเจ้า" ทรงนำย่างเท้าของเรา...

เราจะเดินในทางสว่าง...และอยู่บนทางแห่งพระพร

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/LvFd2vksYuc

https://youtu.be/en5sDQmRi78

Lead me Lord I will follow

https://youtu.be/DJs7Hq68xR8

 

 

 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

2 พกษ 19:9 ข - 11, 14-21, 31-35ก, 36

มธ 7:6, 12-14

 

ของดี อยู่ในมือคนที่ไม่เห็นคุณค่า ก็น่าเสียดาย

หรือไปยัดเยียด ให้คนที่ไม่สนใจ ก็ไร้ประโยชน์

พระเยซูเจ้า ทรงสอนศิษย์ของพระองค์

ให้ใส่ใจคุณค่าสิ่งรอบตัวที่ตนมี และรู้จักใช้

ให้เกิดประโยชน์

 

เมื่อถูกรบกวน เอาเปรียบ จากอำนาจอื่นที่เข้มแข็ง

กษัตริย์เฮเซคียาห์ ภาวนาร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

สำหรับเมืองและประชากรที่ตนปกครองดูแล

ด้วยความเชื่อมั่น ไว้วางใจในพระเจ้าที่ตนเคารพบูชา

ในที่สุด ท่านได้รับการปกป้อง คุ้มครองดูแลจากพระเจ้า

 

หมายเหตุ..

บางคนอาจบอกว่า...

คุณจะไม่เห็นค่า ในส่ิงที่มี จนกว่าจะสูญเสียมันไป

แต่ถ้าลองนึกดู..บางที คุณอาจรู้ว่า มีอะไร แต่ไม่เคยคิดว่า

จะต้องเสียมันไป ..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 20 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2พกษ 19:9ข-11,14-21,31-35ก-36 / มธ 7:6,12-14

มีภาพถ่ายชายหนุ่มบนหลังม้าบนภูเขาในโคโลราโดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอันงดงาม เขากําลังครุ่นคิดว่าควรเลือกไปต่อในเส้นทางใด ทําให้ระลึกถึงบทกวี “ถนนที่ไม่ได้เลือก” ของโรเบิร์ต ฟรอสต์ ซึ่งขบคิด เรื่องทางสองสายที่อยู่เบื้องหน้า ทั้งสองทางดูเชิญชวนพอๆ กัน แต่เขาคงจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีก เขาจึงต้องเลือกสักทาง ฟรอสต์เขียนไว้ว่า “ทางสองสายทอดเข้าไปในป่า และฉันเลือกทางที่มีคนเคยผ่านน้อยกว่า และนั่นได้ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป” ในคําเทศนาบนภูเขาของพระเยซู (มธ.5-7) พระองค์ตรัสกับผู้ฟังว่า “จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างซึ่งนําไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะว่าประตูซึ่งนําไปถึงชีวิต นั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย” (7:13-14)

ตลอดชีวิตเรา เราต้องเจอกับทางเลือกมากมายว่าควรจะไปทางใด หลายเส้นทางดูแล้วน่าจะนําไปสู่สิ่งที่ดีและน่าดึงดูดใจ แต่เส้นทางไปสู่ชีวิต มีเพียงทางเดียว พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้เราเดินไปบนทางของการเป็นสานุศิษย์ และการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า คือติดตามพระองค์แทนที่จะติดตามฝูงชน เมื่อเราครุ่นคิดถึงหนทางข้างหน้า ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาและความกล้าหาญแก่เราในการเดินตามทางของพระองค์ คือทางแห่งชีวิต ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งของเราและคนที่เรารัก ข้อคิดการเลือกทางเดินชีวิต ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหน ทุกคนเท่าเทียมกันหมด ทุกคนที่เกิดมานี้ไม่ว่าจะชายหรือว่าหญิง คุณสามารถทำสิ่งที่คุณชอบได้...นั้นหมายความว่าสิ่งที่คุณชอบนั้น คือสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่

ในเรื่องของหน้าที่การงานตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าชอบไหม ณ ตอนนี้ขอถามตัวคุณที่อ่านก่อน ถ้าจากตัวผมเองผมเริ่มจากลูกจ้าง...ผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมนั้นรู้สึกอึดอัดเป็นบางครั้ง เพราะการทำงานต้องมีสิ่งที่ไม่พอใจบ้างเป็นบางครั้ง....บางคนอาจจะชอบการเป็นลูกจ้างอยู่แล้วซึ่งนั้นก็ไม่ผิด แต่สำหรับผู้ที่มาถึง ทางแยกของชีวิต จะมาทำสิ่งที่ชอบนั้นมันทำให้เราอยู่กับมันได้นาน และอาจจะเป็นอาชีพติดตัวเลี้ยงดูไปจนตายเลยก็ได้.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)