วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020 ระลึกถึงนักบุญเปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช นักบุญยอห์น ฟิชเชอร์ และโทมัส โมร์ มรณสักขี

 

 

โทษท่านผู้อื่นเพี้ยง  เมล็ดงา

ปองติฉินนินทา   ห่อนเว้น

โทษตนเท่าภูผา   หนักยิ่ง

ป้องปิดคิดซ่อนเร้น   เรื่องร้ายหายสูญ  (*โคลงโลกนิติ)

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020

ระลึกถึงนักบุญเปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช

นักบุญยอห์น ฟิชเชอร์ และโทมัส โมร์ มรณสักขี

https://youtu.be/1t1CBynnhho

 

https://youtu.be/uqem2XOYN8Y

 

Who Am I

https://youtu.be/mBcqria2wmg

 

 

 

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020

ระลึกถึงนักบุญเปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช

นักบุญยอห์น ฟิชเชอร์ และโทมัส โมร์ มรณสักขี

อ่าน :

2 พกษ 17:5-8, 13-15 ก, - 18

มธ 7:1-5

 

พระเยซูเจ้าทรงเตือนศิษย์ของพระองค์ 

ก่อนที่จะตัดสินใคร ให้มองดูตนเองเสียก่อน

พึงระวังไว้ว่า ท่านตัดสินเพื่อนพี่น้องอย่างไร

พระเจ้าจะทรงตัดสินท่านอย่างนั้น

 

เมื่อชาวอิสราเอล ตัดสินใจเหินห่างจากพระเจ้า

ไปนมัสการพระอื่น ไม่ยอมเชื่อฟังประกาศก

พระเจ้าทรงเหินห่างจากพวกเขา 

และปล่อยให้พวกเขาพ่ายแพ้แก่ศัตรูผู้รุกราน

 

ในฐานะผู้มีอำนาจปกครองสอนสั่ง

ด้วยบุคลิก ที่เป็นคนน่ารัก เห็นใจ ผู้อื่น ของนักบุญเปาลิน

ท่านมิได้ใช้อำนาจที่มี เพื่อประโยชน์ของตนเอง

แต่ใช้เพื่อรับใช้ ช่วยเหลือทุกคน 

เช่นเดียวกันท่าน นักบุญยอห์น ฟิชเชอร์ และ

นักบุญโทมัส โมร์ ซึ่งแม้จะเคยได้รับเกียรติในฐานะผู้นำ 

แต่พวกท่านก็ดำเนินชีวิตให้เห็นว่า 

ผู้นำท่ีแท้จริง จำเป็น ต้องทำตนให้เป็นแบบอย่าง

 

หมายเหตุ..

อย่า..ตัดสินใคร...

เพียงเพราะ..ไปฟังจากคนอื่นมา

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 20 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2พกษ 17:5-8,13-15ก,18 / มธ 7:1-5

“อย่าวินิจฉัยโทษเขา และท่านทั้งหลายจะไม่ได้ถูกวินิจฉัยโทษ อย่ากล่าวโทษเขา และท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษ จงยกโทษให้เขา และเขาจะยกโทษให้ท่าน” (ลก 6:37)   ในฐานะเป็นคริสตชนหนึ่ง คุณสมบัติของวิญญาณที่ถูกสร้างใหม่ของคุณคือความรัก และความรักนั้นไม่พิพากษาหรือพูดให้ร้ายคนอื่น อย่าเล่าเรื่องที่จะทำให้คนที่ฟังคุณไม่ชอบคนที่คุณกำลังพูดถึง นั่นเป็นสิ่งที่ผิด เมื่อคุณตัดสินคนอื่น พระเจ้าจะไม่สนใจคุณ คุณอาจต้องการถามว่า “แล้วคุณรู้ได้อย่างไร?”

อย่าตัดสินคนอื่นด้วยจุดยืน หรือ มุมมองความคิดของตัวเอง เพราะ นั่นเป็นการไม่ยุติธรรมต่อคนอื่น และ อย่าตัดกำลังใจตนเองด้วยคำพูดของคนรอบข้าง เพราะ นั่นไม่เรียกว่าวิธีการของคนฉลาด คำโบราณกล่าวไว้น่าคิดว่า… สิ่งที่ตนไม่ชอบ อย่าผลักใสไปให้ผู้อื่น ที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้ เกิดจากตัวเราเองทั้งนั้น ไม่มีใครโยนความโชคร้าย หรือ มอบความโชคดีให้ใครได้ อย่าพลาดเพราะขาดสติ เรื่องหยุมหยิมไม่เก็บมาใส่ใจ เรื่องร้อนร้ายใช้สติและปัญญา ยามโกรธเก็บวาจา ยามอ่อนล้าอย่าตัดสินเรื่องใดๆ เพราะจะผิดพลาดได้ง่าย เรื่องหยุมหยิมถ้าเก็บมาใส่ใจ จะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต ส่วนเรื่องร้อนหากเราใช้ความรู้สึกเป็นตัวตัดสิน เท่ากับสาดน้ำมันใส่ไฟ ยามโกรธ สติจะไม่อยู่กับตัว คนส่วนมากจะพยายามหาคำที่คิดว่าเจ็บแสบที่สุดสาดใส่ฝ่ายตรงข้าม พอเรื่องจบก็มองหน้ากันไม่ติด กลายเป็นสร้างศัตรูไปโดยไม่รู้ตัว นั่นอาจเป็นการตัดสินใจที่พลาดที่สุดในชีวิตก็เป็นได้ ก่อนที่คุณจะปาโคลนใส่ผู้อื่น มือของคุณเองที่จะต้องเปื้อนโคลนก่อน

ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อแสดงให้เราเห็นว่าควรดำเนินชีวิตอย่างไร พระองค์ทรงเป็นอย่างไร ข้าพระองค์ก็เป็นอย่างนั้น ในโลกนี้ เต็มด้วยความรักและความเมตตา และรู้ว่าควรจะตอบทุกคนอย่างไร คำพูดของข้าพระองค์เป็นคำอวยพรและคำหนุนใจ ในนามพระเยซูเจ้า อาแมน

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)