วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 


ณ ความตกต่ำ .. พระเจ้าทรงเป็นความหวัง

ณ ความอ่อนแอ .. พระเจ้าเป็นพละกำลัง 

ณ ความโศกเศร้า .. พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/V0lBp5S7T4g

 

https://youtu.be/lnGPVIATrBs

 

น้ำจากพระทัย

https://youtu.be/h13iWX7I_QI

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

ยรม 20:10-13

รม 5:12-15

มธ 10:26-33

 

พระเยซูเจ้าทรงให้ความมั่นใจ กับบรรดาศิษย์

“อย่ากลัว” การข่มเหงเบียดเบียนของมนุษย์

เพราะสำหรับพระเจ้าแล้ว 

ไม่มีอะไรที่ซ่อนเร้น จะไม่ถูกเปิดเผย

 

ประกาศกเยเรมีย์ ตอกย้ำ

สำหรับผู้ที่วางใจ ให้พระเจ้าอยู่เคียงข้าง 

แม้นพระองค์จะทรงทดสอบผู้ชอบธรรม 

สำรวจใจและจิต แต่พระองค์ทรงช่วยผู้ขัดสน 

ให้พ้นจาก คนที่มาเบียดเบียน ทำความชั่ว

 

นักบุญเปาโล ย้ำเตือน แม้นมนุษย์แต่ละคน

จะถูกพิพากษาตามบาปผิด ที่แต่ละคนได้กระทำ

แต่พระหรรษทาน ของประทานจากพระเจ้า

ผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า สำหรับเรามนุษย์นั้น

ยังเปี่ยมด้วยความเมตตาเสมอ

 

หมายเหตุ..

อย่ากลัว ที่จะเปลี่ยนไป

จนไม่กล้า ที่จะเปลี่ยนแปลง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 20 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน ยรม 20:10-13 / รม 5:12-15 / มธ 10:26-33

บุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดี คือ บรรดามรณสักขี เพราะพวกท่านยินดีสละชีวิต เพื่อยืนยันในสิ่งที่พวกท่านเชื่อ ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัด คือ บุญราศีมีเกล โปร เอส.เจ ของเม็กซิโก ท่านได้ต่อต้านอำนาจที่เบียดเบียนนักบวชระหว่างปี 1926-1929 ภายใต้การนำของประธานาธิบดีปลาตาโก กันเยส ผู้ไม่เชื่อในพระเป็นเจ้า เขาได้ออกกฎหมายต่อต้านนักบวช ที่นำไปสู่สงคราม ในนามคริสโตโร วอร์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 1927 ท่านได้ถูกกลุ่มผู้ร้ายยิงเสียชีวิต ประธานาธิบดีได้นำรูปการทำร้ายลงประกาศหนังสือพิมพ์ โดยคิดว่าจะทำให้บรรดานักบวชเกรงกลัว อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ไม่เป็นไปดังที่คิด เพราะทุกคนถือว่าท่านเป็นมรณสักขี

ในวันที่ถูกฆ่านั้น ท่านบุญราศีปฏิเสธที่จะถูกปิดตา แต่ได้ถือไม้กางเขนที่มือขวา และสายประคำที่มือซ้าย และกางแขนทั้งสองข้าง เหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน ท่านได้ตะโกนยกโทษให้ศัตรู และได้กล่าวว่า “พระคริสตเจ้าทรงพระเจริญ” เพชรฆาตได้สายกระสุนปืนใส่ท่าน จนแน่ใจว่าท่านเสียชีวิต บรรดาผู้ต่อต้านได้นำภาพถ่ายของบุญราศี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ต่อต้านอำนาจของรัฐบาล สำหรับตัวพระสงฆ์และมรณสักขี

แม้แต่ “หัวใจตัวเอง” เรายังบังคับให้หยุดเต้นไม่ได้ แล้วจะไปบังคับ “หัวใจคนอื่น” ให้มาเต้นเพื่อเรา ได้อย่างไร ถ้าอยากประสบความสำเร็จในความรักจงเลิก “ฝืนใจคนอื่น” ถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิต จงหัด “ฝืนใจตัวเอง” คนที่เราเลือกจะรักและใช้ชีวิตอยู่ด้วย ไม่ใช่คนที่เราหาข้อเสีย “ไม่ได้” แต่คือคนที่มีข้อเสียซึ่งเรา “รับได้”บางอย่าง…แค่คิด ก็มีความสุข บางอย่าง…คิดแล้วสนุก ก็คิดกันไป บางอย่าง…คิดแล้วทุกข์ จะคิดทำไม ทุกอย่าง…ไม่ได้ขึ้นกับใคร อยู่ที่ใจเรา…คิดไปเอง บางครั้ง…เรามองหา “สิ่งที่ขาด” จนพลาด “สิ่งที่มี” และบางครั้งก็เฝ้าหา “สิ่งที่ดี” จนทำให้ “สิ่งที่มี” นั้นหายไป..วิธี “เปลี่ยนคนอื่น” ที่ดีที่สุด คือ “เปลี่ยนมุมมอง” ของ “ตัวเรา” เอง

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)