วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

เปลี่ยนดวงใจลูกเถิด โปรดให้เป็นหัวใจ

ที่มีไฟรักยิ่งใหญ่  เหมือนหัวใจพระองค์

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 11  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/GeZxXIASqGk

 

 

Change my heart, oh God

https://youtu.be/IlSmG-_eJTU

 

 

 

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 11  เทศกาลธรรมดา

อ่าน : 

1 พกษ 21:17-29

มธ 5:43-48

 

เพื่อจะเป็นคนดีที่สมบูรณ์ 

พระเยซูเจ้าทรงท้าทายบรรดาศิษย์ และผู้ติดตาม 

ด้วยมาตรฐานที่สวนทางกับโลก ..

ไม่พอแค่รักคนที่รักเรา หรือทักทายเฉพาะญาติพี่น้อง

แต่จงรักศัตรู อธิษฐานภาวนา ให้ผู้ที่มาเบียดเบียน

 

เมื่อกษัตริย์อาหับ ที่หลงผิด 

ได้รับโอกาสผ่านทางการตักเตือน

แล้วกลับใจ พระเจ้าทรงมองเห็นการถ่อมตน 

และเปลี่ยนใจไม่ลงโทษ

 

หมายเหตุ..

เมื่อต้องตัดสิน..

อย่าเพิ่งตัดสินคน 

ด้วยมาตรฐานของตนเอง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)