วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

 

ถ้ามีความรัก ก็มีความอดทน...

แม้เมื่อเขาทำให้เราผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า

เราก็ยังมองที่ส่วนดีของเขาเสมอ

หวังเสมอ เชื่อเสมอ อธิษฐานเผื่อเสมอ

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 11  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/kmRbbJXgrMI

https://youtu.be/05EzqvlpEk0

ทุกครั้งทีฉันเฝ้าภาวนา

https://youtu.be/bYeWeyX1Mo0

 

 

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 11  เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

1 พกษ  21:1-16

มธ 5:38-42

 

ในขณะที่มาตรฐานของโลก ใครดีมา เราดีตอบ

ร้ายมา ก็ร้ายไป แต่สำหรับศิษย์ของพระเยซูเจ้า

พระองค์สอนให้ตอบโต้ ความชั่ว ด้วยความดี

 

เพียงเพื่อตอบสนอง ความต้องการและเอาใจสามี

พระนางเยเซเบล เลือกที่จะใช้วิธีชั่วร้าย

ทำลายชีวิตคนบริสุทธิ์ ที่สุดบั้นปลายชีวิต

ก็มิได้พบความสุขภายในจิตใจ 

 

หมายเหตุ..

เตือนตัวเอง...

โกรธ แล้วตอบโต้ ..ฉุนเฉียว

เท่ากับเป็นการแสดงความโง่

ให้โลกรับรู้

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 20 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1พกษ 21:1-16 / มธ 5:38-42

ตาต่อตาฟันต่อฟัน สู้กันเพราะต้องจำใจสู้ เคยรักกันหันมาเป็นศัตรู ฉันเองก็อยากดูวันนั้น ดูว่าใครจะบุญหนัก ได้คนรักมั่นคงกว่ากัน มอบเดิมพันกันไป พฤติกรรม ความรุนแรง ที่แก้ไขด้วยความรุนแรง ในการสอน “รักเพื่อนบ้าน รักศัตรู” ตามแนวทางการสอนที่ยกระดับ พัฒนาแล้ว ของพระเยซูคริสตเจ้า เมื่อเปรียบกับ กฎหมายโบราณที่พูดถึงก่อนในพระวรสารนักบุญมัทธิว ก็คือ กฎหมายบาบิโลน ประมวลกฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบียึดหลักการแก้แค้นตอบแทนที่รุนแรงมาก หลักการดังกล่าวนี้ เป็นหลักการของกฎหมายดั้งเดิมที่เรียกว่า “Lex Talionis” หรือ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” เห็นได้จากข้อความที่บัญญัติไว้ในกฎหมายดังนี้คือ 1.ถ้าบุคคลใดทำลายดวงตาของอีกผู้หนึ่ง ดวงตาของบุคคลนั้นจะถูกทำลายเช่นกัน 2.ถ้าชายคนหนึ่งเป็นเหตุให้ชายอีกคนสูญเสียลูกนัยน์ตา ลูกนัยน์ตาของชายคนนั้นต้องถูกควักออกมา 3.บุคคลใดทำให้บุตรสาวของผู้อื่นถึงแก่ความตาย บุตรสาวของตนก็จะถูกลงโทษให้ถึงแก่ความตายด้วย 4.ถ้าบ้านพังตกลงมาทับเจ้าของบ้านตาย ผู้สร้างต้องรับผิดชดใช้ด้วยชีวิต 5.ช่างก่อสร้างบ้านเรือนที่ทำให้บุตรของเจ้าของบ้านถึงแก่ความตายโดยประมาท บุตรของตนจะถูกลงโทษให้ถึงแก่ความตายเช่นกัน 6.เจ้าหนี้ทำให้บุตรของลูกหนี้ซึ่งมาอยู่กับตนในฐานะเป็นผู้ขัดหนี้ถึงแก่ความตาย บุตรของเจ้าหนี้จะถูกลงโทษให้ถึงแก่ความตายด้วย

ในขณะที่มาตรฐานของโลก สอนให้ รักเพื่อนบ้าน เกลียดศัตรู ใครแรงมา ก็แรงตอบ แต่สำหรับศิษย์ของพระเยซูเจ้า เพื่อจะได้ชื่อว่า เป็นลูกพระที่แท้จริง เป็นคนดีบริบูรณ์นั้น เขาไม่พอแค่รักศัตรู แต่ต้องภาวนาให้ด้วย เสียงของพระเจ้า ผ่านทางโมเสส ประชากรของพระเจ้าต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง เมื่อมีเรื่องบาดหมาง ไม่เก็บความเกลียดชัง พี่น้องไว้ในใจ แต่จงตรงไปตรงมา ในการตักเตือนซึ่งกันและกัน  เมื่อใดที่เผชิญหน้ากับศัตรู เพื่อจะอยู่อย่างผู้มีชัย จงไปหาเขาด้วยความรัก มาตรฐานของเราคริสตชนนั้นสูงกว่ามาตรฐานของโลก มิฉะนั้นแล้ว...ไม่ต้องมาเป็นคริสตชนก็ได้ หาก “ใครๆ เขาก็ทำกัน” 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)