วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

 

 

จงระลึกไว้เสมอว่า …

เราอยู่กับลูกตลอดเวลา 

เราคือความหวังของลูก

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

https://youtu.be/R7e7MhOkKIY

https://youtu.be/YhNnbGYUkGs

หลอมรวมกาย

http://youtu.be/7-Wz933bkvc

 

 

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

อ่าน :

ฉธบ 8:2-3,14ข-16 ก

1 คร 10:16-17

ยน 6:51-59

 

เพื่อให้โลกมีชีวิต...เป็นหนึ่งเดียว

พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า ผู้ที่กินเนื้อ และดื่มโลหิตของเรา

จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระองค์

ทรงดำรงอยู่กับพวกเขา

 

ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก

จากการเดินทางในถิ่นทุรกันดาร

ประชาชนจำนวนมาก พบกับอุปสรรค 

ความหิวโหย แต่พระเจ้าทรงสามารถ

เลี้ยงดูประชากรของพระองค์

 

นักบุญเปาโลตอกย้ำ..ทำให้คิด

ถ้วยและปัง แม้มีเพียงหนึ่งเดียว

ที่หมายถึงพระเยซูคริสตเจ้า 

แต่เราทุกคนที่ดื่มกิน ก็มีส่วนร่วม เป็นหนึ่งเดียว

ผ่านทางถ้วยถวายพระพร และปังนี้

 

หมายเหตุ..

เพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวในรักแท้

แค่ทำสิ่งดี ๆ ให้แก่กัน

ไม่จำเป็นต้องรอวันสำคัญ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 20 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

บทอ่าน ฉธบ 8:2-3,14ข-16ก / 1คร 10:16-17 / ยน 6:51-59

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสในบทเทศน์ว่า ความรักของพระเป็นเจ้าสามารถทำให้สำเร็จไป อาศัยสิ่งเล็กน้อยเท่านั้น “อะไรก็ตาม ที่เราสามารถทำให้เกิดผล เมื่อเราได้ให้สิ่งนั้นแก่คนอื่น  และนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการจากเรา ไม่ว่าสิ่งนั้นจะใหญ่หรือเล็กก็ตาม พระเป็นเจ้าทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่ อาศัยสิ่งน้อยที่เรากระทำ”

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเสริมอีกว่า “อำนาจของพระเป็นเจ้านั้นต่ำต้อย ที่ทำด้วยความรักอย่างเดียว และความรักสามารถทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่สำเร็จไป ด้วยสิ่งเล็กน้อย ศีลมหาสนิทได้สอนเรื่องนี้แก่เรา:เพราะว่าในศีลมหาสนิทเราจะพบพระเป็นเจ้าเอง ที่ประทับอยู่ในปังแผ่นเล็กๆ” พระสันตะปาปาฟรังซิสยังได้ตรัสเสริมอีกว่า “ศีลมหาสนิท คือ ยาแก้ความคิดที่ว่า “เสียใจ นั่นไม่ใช่ปัญหาของฉัน” หรือ  “ฉันไม่มีเวลา,ฉันไม่สามารถช่วยเหลือท่าน,มันไม่ใช่ธุระของฉัน”

“ศีลมหาสนิท คือ ปังที่เป็นอาหารธรรมดา ที่เราได้รับ ด้วยการแบ่งปันของพระสงฆ์ และมอบให้แก่เรา ปล่อยให้เราเห็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงกระทำ และยังช่วยเป็นพลังให้เรามอบตัวเอง เพื่อคนอื่น” พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกอบพิธีมิสซา สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าตอนเย็น ที่วัดนอกกรุงโรม หลังพิธีมิสซา มีการแห่ และไปจบลงที่พักพิงของผู้ไร้ที่อยู่ ที่อยู่ในการดูและของคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม

พระสันตะปาปายังได้ตรัสต่อไปในบทเทศน์ว่า “เมืองของเรามีคนจำนวนมากที่หิวโหยความรัก และการดูแลเอาใจใส่ เป็นต้นบรรดาผู้สูงอายุที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ครอบครัวต่างๆมีความยากลำบาก บรรดาคนหนุ่มสาว ที่ต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพ เพื่อทำตามความฝันของพวกเขา พระเยซูเจ้าเองได้ตรัสว่า “ พวกท่านต้องหาอาหารให้พวกเขารับประทาน” บางที่เราอาจจะตอบว่า “ฉันมีน้อยเกินไป ที่ไม่เป็นความจริง เพราะสิ่งที่ท่านมีเพียงเล็กน้องมีคุณค่าอย่างยิ่งใหญ่ ในสายตาของพระเยซูเจ้า”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)