วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2020 ระลึกถึง นักบุญอันตนแห่งปาดัว พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

 

 

 

พระเจ้าจะนำเราไป

แม้ทางจะยากเพียงใด …

ความรักและความดีงาม

จะติดตามเราทุกคืนวันเสมอ

ให้เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2020

ระลึกถึง นักบุญอันตนแห่งปาดัว พระสงฆ์ 

และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

https://youtu.be/jv4QQGag2Z0

 

https://youtu.be/qKZsxDgK2ts

 

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

https://youtu.be/SqVyXmLe-A0

 

 

 

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2020

ระลึกถึง นักบุญอันตนแห่งปาดัว พระสงฆ์ 

และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อ่าน :

1 พกษ 19:19-21

มธ 5:33-37

 

ท่าทีของการตรงไปตรงมา 

เป็นสิ่งสำคัญที่พระเยซูเจ้าสอน

บรรดาศิษย์และผู้ติดตาม 

อะไรที่ใช่ .. ก็บอกใช่

ที่ไม่ใช่ .. ก็บอกไม่ใช่ 

พึงระวังการพูดมาก หากไม่ตรงความจริง

จะเป็นสิ่งที่ยากแก่การควบคุม

 

ท่าทีที่ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

ทำตามคำที่พูดของเอลียาห์ 

ทำให้ท่านได้รับความไว้วางใจ

ได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้า 

เพื่อทำหน้าที่ประกาศกของพระองค์

 

หมายเหตุ..

ข้อดีของการพูดตรง พูดความจริง

คือ ไม่ต้องจำ ว่าพูดอะไรไว้บ้าง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 20 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1พกษ 19:19-21 / มธ 5:33-37

คำพูดที่ซื่อสัตย์มีพลังอย่างไร? (โยบ 6:25) พระเยซูเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องความซื่อสัตย์และความจริงในการกระทำและคำพูด การซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตนหมายความว่าอะไร? การที่เราจะซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น ต้องการคนที่มีคุณลักษณะที่ดี แต่น่าเสียดาย ที่คนจำนวนมากในทุกวันนี้ ได้ผิดพลาดในเรื่องนี้อย่างน่าสงสาร จึงไม่ต้องแปลกใจว่า ทำไมเราจึงไม่ไว้วางใจผู้นำที่มีอิทธิพลบางคน  พระเป็นเจ้า คือ บ่อเกิดของความจริง และไม่มีอะไรที่หลอกหลวงหรือซ่อนเร้นในตัวของพระองค์ พระวาจาของพระองค์ คือ ความจริง และกฎระเบียบของพระองค์ ก็ คือ ความจริง ความจริงของพระองค์ช่วยปล่อยให้เราเป็นอิสระ จากการหลอกลวง การซ่อนเร้น และการเสแสร้ง พระองค์ได้ตรัสกับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ (ยน 8:32)

เราวางใจในพระวาจาของพระเป็นเจ้าได้ เพราะว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์ และจริงใจต่อพระวาจาและคำสัญญาของพระองค์ ทำไมการเป็นคนซื่อสัตย์และการพูดความจริงจึงเป็นสิ่งที่ยากลำบากมาก? ความจริงต้องการการทำจริงจัง หมายความว่า เราต้องเจริญชีวิตตามความจริง และต้องเป็นประจักษ์พยานที่ซื่อสัตย์ต่อความจริง พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ ให้รักความจริงอย่างไม่มีเงื่อนไข พระองค์ได้เคยตรัสต่อต้านการเป็นประจักษ์พยานของความไม่ซื่อสัตย์ทุกชนิด  และต่อต้านการสาบานโดยไม่จำเป็นต่อพระเป็นเจ้า คำพูดของสานุศิษย์สามารถที่จะเชื่อถือได้ โดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากมาย เป็นทำให้มันมีน้ำหนัก สานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าต้องพูดความจริง โดยไม่ต้องชยายความจริงออกไป โดยประนีประนอม ด้วยการพูดเท็จ หรือเพิ่มเติมสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับความจริง

   เรามักพูดว่า เรายังตามหาตัวเองไม่เจอ ทั้งที่ตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องตามหา แต่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเองต่างหาก    มีเพียงสิ่งเดียวในจักรวาล ที่คุณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ นั่นก็คือตัวคุณเอง

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

 

https://youtu.be/mE4-hsTrdnU