วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2020 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

 ไม่มีการหยุดพักใด...

ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่

เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้า

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 10  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/wcp5MQM4DnY

 

https://youtu.be/PP9m5lTbgYU

 

พระสัญญา

https://youtu.be/tv0XbUqKtkk

 

 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2020

สัปดาห์ที่ 10  เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

 1 พกษ 17:1-6

 มธ 5:1-12

 

พระเยซูเจ้าสอนผู้ที่ติดตามพระองค์ 

แม้พวกเขาจะไม่ได้ทำอะไรผิด 

แต่ต้องพบกับการถูกข่มเหง เบียดเบียน

ใส่ร้ายต่าง ๆ นานา พวกเขาสามารถพบความสุขได้

จากการตระหนักว่า พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้าง 

และประทานรางวัลแห่งความชอบธรรม สำหรับเขา

 

แม้จะต้องพบกับ การเบียดเบียนข่มเหง เพราะยึดมั่น

ยืนยันความจริง ในความเชื่อต่อพระเจ้า แต่เอลียาห์

ก็มิได้ย่อท้อ ท่านยังคงพบความสุข จากการเลือก

ที่จะวางใจให้พระเจ้า เป็นผู้นำ ดูแล เลี้ยงดูท่าน

 

หมายเหตุ..

คนที่มีความสุขที่สุด

เขาไม่ได้มีทุกสิ่งที่ดีที่สุด

แต่เขาได้ทำทุกอย่างดีที่สุด

ภายใต้ทุกสิ่งที่เขามี

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 20 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1พกษ17:1-6 / มธ 5:1-12

คำเทศนาเรื่อง “บุญลาภ” นี้สวนทางกับจิตตารมณ์ทางโลกอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น

โลกสอนว่าบุญของผู้ที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐี     แต่บุญลาภสอนว่าบุญของผู้ที่ยากจน

โลกสอนว่าบุญของผู้ที่มีความสุขสนุกสนาน  แต่บุญลาภสอนว่าบุญของผู้ที่โศกเศร้า

โลกสอนว่าบุญของผู้ที่เสวยอำนาจวาสนา    แต่บุญลาภสอนว่าบุญของผู้ที่สุภาพอ่อนโยน

โลกสอนว่าบุญของผู้ที่ได้ทุกอย่างสมใจนึก   แต่บุญลาภสอนว่าบุญของผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรม

โลกสอนว่าบุญของผู้ที่กอบโกยใส่ตัวเองได้มากที่สุด   แต่บุญลาภสอนว่าบุญของผู้ที่มีใจเมตตากรุณา

โลกสอนว่าบุญของผู้ที่ปล่อยตัวหาความสุขทุกอย่าง   แต่บุญลาภสอนว่าบุญของผู้ที่มีใจบริสุทธิ์

โลกสอนว่าบุญของผู้ที่ใช้กำลังสยบคนอื่น  แต่บุญลาภสอนว่าบุญของผู้ที่มีใจใฝ่สันติ

โลกสอนว่าบุญของผู้ที่เบียดเบียนรังแกคนอื่นได้  แต่บุญลาภสอนว่าบุญของผู้ที่ถูกเบียดเบียนข่มเหง บุญลาภจึงเปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่นี้ได้ลืมตาอ้าปาก มีศักดิ์ศรีของตนขึ้นมา (ccc 544)

พระเยซูคริสต์ยังทรงสอนว่าคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ที่จิตใจภายใน มิใช่อยู่ที่การกระทำภายนอก พระองค์ทรงต่อต้านคัดค้านการกระทำเยี่ยงฟาริสีอย่างหนัก พระองค์ตรัสว่า “พวกอาจารย์พระคัมภีร์และพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสส ฉะนั้นทุกสิ่งที่พวกเขาสอนท่านจงปฏิบัติตาม แต่อย่าทำตามความประพฤติของพวกเขาเลยเพราะพวกเขาเป็นแต่เพียงเพื่ออวดคนอื่นเท่านั้น” (มธ3,2-3,5) ตรงกันข้ามพระองค์สอนว่า “เมื่อท่านจะทำทานอย่าเป่าแตรประกาศเหมือนคนหน้าซื่อใจคดทำเพื่อให้คนสรรเสริญ.....เมื่อทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้ว่ามือขวาทำอะไร  ทานของท่านต้องเป็นทานลับ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงล่วงรู้และจะประทานบำเหน็จให้ท่าน” (มธ 6,2-4) และ “เมื่อท่านจะอธิษฐานภาวนา อย่าทำเหมือนคนหน้าซื่อใจคดที่ชอบยืนอธิษฐานภาวนาในศาลาธรรมและตามถนนเพื่อให้คนทั้งปวงได้เห็น..แต่ท่านจงเข้าไปในห้องชั้นในปิดประตูแล้วอธิษฐานต่อพระบิดาผู้ทรงเห็นในที่เร้นลับและจะประทานบำเหน็จแก่ท่าน”(มธ 6,5-6).

 

             

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)