วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2020 ระลึกถึงนักบุญนอร์เบิร์ต พระสังฆราช

 


 

 

 การไปสวรรค์นั้นไม่ใช่ง่าย

อาจต้องลำบากเหนื่อยใจ

มีบางคนต้องสู้จนตัวตาย

เขาจึงได้ความมีชัย

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2020

ระลึกถึงนักบุญนอร์เบิร์ต พระสังฆราช

https://youtu.be/tvATYsW-v6s

 

I Know Who Holds Tomorrow

https://youtu.be/4GKNbmYOAow

 

 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2020

ระลึกถึงนักบุญนอร์เบิร์ต พระสังฆราช

อ่าน :

2 ทธ 4 ข้อ 1-8 

มก 12 ข้อ 38-44

 

เมื่อเห็นฟาริสี ทำดีเพื่อเอาหน้า แสวงหาคำชื่นชม 

พระเยซูเจ้า จึงสอนบรรดาศิษย์ ด้วยการชี้ให้ดู 

หญิงม่ายยากจน ซึ่งทำทาน ด้วยการให้ทั้งหมดที่มี 

เพื่อชี้ให้เห็น คุณค่าของ “การให้” 

ว่าไม่ได้อยู่ที่ให้เท่าไหร่  แต่อยู่ที่ใจว่า “ให้อย่างไร”

 

เมื่อเปาโล มองดูชีวิตของท่าน...ท่านได้ค้นพบ

“พลังของการภาวนา” จนสามารถ ภาวนาต่อพระเจ้า

โดยกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า แม้หลายคนทอดทิ้งข้าพเจ้า

แต่พระองค์ ทรงอยู่เคียงข้าง และประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า

 

แม้ว่าจะมีรากฐานชีวิต มาจากครอบครัวสังคมชั้นสูง

มีความสะดวกสบายในชีวิต แต่เมื่อได้รับหน้าที่

ดูแลเอาใจใส่คนที่ทนทุกข์ ท่านนักบุญนอร์เบิร์ต

ท่านพบกับความสุข ด้วยการจริงใจ 

จริงจัง ในการทำหน้าที่

 

หมายเหตุ.. 

เมื่อใดที่เราภาวนา

คนที่เราภาวนาให้  เขาได้รับพระพร

ส่วนผู้ภาวนา  ก็จะได้รับพระหรรษทาน

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ  พรหมภักดี)

 

 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 20 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2ทธ 4:1-8 / มก 12:38-44

บางทีพระเยซูเจ้าเท่านั้นทรงสังเกตเห็นเงินเล็กน้อยที่หญิงม่ายได้ถวาย แล้วทรงเรียกบรรดาศิษย์เป็นครั้งที่ 4 ที่บันทึกในพระวรสารของนักบุญมาระโก (8:1, 34; 10:42) ให้มาไตร่ตรองถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออบรมเขาทั้งหลายให้รู้จักติดตามพระองค์อย่างแท้จริง แม้ในเรื่องวิธีการตัดสินผู้อื่น ถ้าบังเอิญบรรดาศิษย์ประหลาดใจในเงินที่คนร่ำรวยถวาย บัดนี้ เขาต้องคิดทบทวนใหม่อีกครั้ง พระวาจาของพระเยซูเจ้าเฉียบแหลมมาก มีความแตกต่างอย่างถึงรากถึงโคนระหว่างผู้นำเงินที่เหลือใช้มาทำทาน กับผู้นำทุกอย่างที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาทำทาน สิ่งที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตสำคัญมากแม้จะมูลค่าน้อย แต่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เหลือใช้ พระเยซูเจ้าทรงตัดสินคุณค่าการถวายของสิ่งจากสถานการณ์ของผู้ถวาย พระองค์ไม่ทรงสนพระทัยสิ่งของที่นำถวาย แต่ทรงสนพระทัยผู้ถวาย เป็นบุคคลผู้ให้คุณค่าแก่ของที่ตนนำมาถวาย ในวันนั้นหญิงม่ายผู้ยากจนต้องการแบ่งปันทุกสิ่งแก่ผู้อื่น นางต้องการให้สิ่งเล็กน้อยที่มีอยู่เป็นของถวายเพื่อผู้อื่นและพระเจ้าเขาประพฤติตนเหมือนผู้ที่กระโดดเข้าไปในความมืด ละทิ้งทุกสิ่งที่อาจเป็นความปลอดภัยของมนุษย์สำหรับอนาคต นางทำเพื่อมอบตนทั้งครบแด่พระเจ้าด้วยความไว้วางใจ และเพื่อแบ่งปันสิ่งที่มีแก่ผู้อื่น นางมีความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง และเราล่ะ มีความกล้าหาญเช่นนี้หรือไม่

บทเรียนนี้บังคับให้เราทบทวนวิธีคิดทั้งหมดของตน เพราะแม้หญิงม่ายยากจนผู้นี้ อาจคิดว่าตนไม่ได้ช่วยเหลือพระวิหารมากนัก คงจะรู้สึกอับอายเมื่อเปรียบเทียบตนเองกับคนร่ำรวยที่ถวายเงินจำนวนมาก เหมือนกับว่าต้องขอโทษที่ไม่สามารถถวายได้มากกว่านี้ คนจนมักประพฤติตนเช่นนี้ คือ ให้สิ่งเล็กน้อยที่มีและขอโทษที่ไม่สามารถให้ได้มากกว่านั้น แต่พระเจ้าทรงตัดสินว่า พฤติกรรมของหญิงม่ายยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติตนของคริสตชนอย่างชัดเจน เราย่อมเป็นสุขไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวย ถ้าเราสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นด้วยใจกว้างเช่นเดียวกับหญิงม่าย 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

https://youtu.be/TpO47911dgc