วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

 

 

 

หากปราศจากหัวใจที่แสวงหาพระเจ้า 

เราก็ไม่อาจได้ยินพระวาจาของพระองค์ 

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 6  เทศกาลปัสกา

https://youtu.be/cR-2TDRGF8s

 

เมื่อลูกได้เชื่อ

http://youtu.be/T1jREr72LsU

 

 

 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 6  เทศกาลปัสกา

อ่าน : 

กจ 17:15, 22-18:1

ยน 16:12-15

 

พระเยซูเจ้าทรงตระหนักว่า บ่อยครั้ง “ความจริง”

ก็ต้องการเวลาที่เหมาะสมในการพูด เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ

ยอมรับ ปรับตัว พระองค์จึงย้ำถึงความจำเป็นของพระจิตเจ้า 

 

เมื่อเปาโลพูดถึงความเชื่อของคริสตชนที่กรุงเอเธนส์

ท่ามกลางที่ประชุมอภิรัฐสภา หลายคนหัวเราะเยาะต่อต้าน

แต่ก็มีบางคนที่เชื่อและติดตาม 

 

หมายเหตุ..

แม้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ..

แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถยอมรับ

ความจริงได้พร้อมกัน

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 20 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

บทอ่าน กจ 17:15,22-8:1 / ยน 16:12-18

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้กล่าวคำอำลาต่อบรรดาอัครสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงทราบดีว่า พวกเขาจะมีความเศร้าโศกอย่างมาก เมื่อพระองค์ต้องจากพวกเขาไป แต่พระองค์ได้บอกพวกเขาว่า การจากไปของพระองค์นั้น เป็นไปเพื่อความดีของพวกเขา โดยหลังจากพระองค์จากไปแล้ว พระองค์จะส่งพระจิตเจ้ามาให้พวกเขา เพื่อเป็นผู้นำพระศาสนจักร และพระองค์จะนำพระศาสนจักรต่อไป จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของโลก

ในชีวิตของเรา เราอาจจะไม่ค่อยกล่าวคำอำลาบ่อยนัก อาจจะเกิดขึ้นเพราะเราต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง บุคคลที่เรารักหลายคนอาจจะรู้สึกเศร้าโศก ที่จะต้องกล่าวคำอำลา เมื่อมีความตายเกิดขึ้น แต่ในทุกการต้องจากกัน ย่อมมีความดีเกิดขึ้นในอนาคต และจะมีโอกาสดีดีรออยู่ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีใครคนใดคนหนึ่ง หรือแม้แต่ตัวเราเองต้องกล่าวคำอำลา และเราจะรู้สึกเสียใจ เพราะการต้องจากกัน เราจะต้องมองดูทุกอย่างในแง่ดีว่า จะมีสิ่งที่ดีดีรอเราอยู่ เป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเรา

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2015 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เทศน์ในมิสซาที่วัดน้อยนักบุญมาร์ธาว่า พระองค์ยังจดจำบรรดาผู้ที่ถูกเบียดเบียน โดยพระองค์ได้รำพึงถึงการกล่าวอำลาของพระเยซูเจ้าและของนักบุญเปาโลว่า “พระเยซูเจ้าต้องจากไป เปาโลต้องจากไป และสิ่งนี้ชวนให้เราพิจารณาถึงการจากไปของเรา” พระองค์ยังเสริมต่อไปว่า “ในชีวิตของเรา เรามีการกล่าวอำลาหลายครั้ง ทั้งที่สำคัญ และไม่สำคัญ และมีความทุกข์โศก และน้ำตา” พระสันตะปาปาทรงระลึกถึงบรรดาคริสตชนและมุสลิม ที่ถูกเบียนเบียนในโรฮิงยา ประทศเมียร์มา พวกเขาถูกบังคับให้หนีไปในประเทศอื่น...”ขอพระเยซูเจ้า ที่สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ โปรดส่งพระจิตเจ้า เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะพูดด้วยพลังทั้งหมดของเราว่า “ลาก่อน จนกว่าเราจะพบกันอีก”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)