วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา


 

ในวันที่ฉันรู้สึกอ่อนล้า...

ฉันบอกตัวเองว่า "พระเจ้าเป็นความรัก"

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

https://youtu.be/AFlkwfsMjAQ

 

https://youtu.be/Uc9H21DGov0

 

 Crying in the Chapel

https://youtu.be/qBCHi9hyx2w

 

 

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อ่าน :

กจ 16:1-10

ยน 15:18-21

 

พระเยซูทรงใส่ใจ บรรดาศิษย์ 

ด้วยการย้ำเตือนพวกเขา 

ให้ตระหนักถึงพันธกิจในงานแพร่ธรรม

นำคนให้มารู้จัก และรักพระเจ้านั้น

พวกเขาจะต้องพบกับความทุกข์ยาก

และตระหนักว่า ผู้รับใช้จะไม่เป็นใหญ่กว่านายของตน

 

งานแพร่ธรรมที่เปาโล และบรรดาศิษย์ได้ทำ 

นำคริสตชนให้ทวีจำนวน และมีความเชื่อที่มั่นคง

เข้มแข็ง ก็เพราะพวกท่าน ได้ให้ความใส่ใจในวิถีชีวิต

รับฟัง และสนองตอบความต้องการของผู้คน

 

หมายเหตุ..

จงให้ความสำคัญ กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

ก่อนที่เวลาจะพรากสิ่งเหล่านั้นไป

ใส่ใจ คนใกล้ตัว ก่อนที่จะไม่มีใครอยู่ข้าง ๆ เรา

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 20 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

บทอ่าน กจ 16:1-10 / ยน 15:18-21

ใน (กจ 15:36) เราจะพบว่า เปาโลได้เริ่มงานมิชชันนารีของท่าน ตามที่พระศาสนจักรในเมืองอันติโอกแห่งซีเรียได้ส่งท่านไป การเริ่มงานของท่านประสบกับความยากลำบาก ทำให้เราคิดว่า ความก้าวหน้าของงานมิชชันนารีนั้นต้องการการท้าทาย แต่พระเป็นเจ้ายังคงรักษาเกียรติมงคลของพระองค์ต่อไป ทั้งเปาโลและบาร์นาบัสมีใจร้อนรนในเรื่องการประกาศพระวรสาร แต่เราทราบว่า ได้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างท่านทั้งสอง ในการเลือกคนที่จะร่วมงานด้วย ขณะที่บาร์นาบัสต้องการให้ยอห์น มาร์กควรเดินทางไปด้วย แต่เปาโลแย้งว่า การทำเช่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉลาดแต่อย่างใด เพราะท่านถือว่ายอห์น มาร์กจะช่วยอะไรไม่ได้ และยังมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงด้วย ทั้งเปาโลและบาร์นาบัสต่างไม่ยอมจุดยืนของตนเอง จึงทำให้ทั้งสองแยกทางกัน และจะไม่ทำพันธกิจร่วมกันอีกต่อไป แต่เราต้องระลึกว่า แม้ทั้งสองท่านจะแยกกันทำงาน แต่ก็ทำให้เกิดงานมิชชันนารีสองกลุ่ม บาร์นาบัสและยอห์น มาร์กหนึ่งกลุ่ม และเปาโลกับสิลาสอีกหนึ่งกลุ่ม

พระศาสนจักรที่เมืองอันติโอกได้กำหนดให้กลุ่มของเปาโลและสิลาส เดินทางผ่านซิสิเซียกลับไปยังกาลาเทียทางใต้ ที่สวนทางกับการเดินทางานมิชชันนารีครั้งแรกของเปาโลและบาร์นาบัส ส่วนกลุ่มของบาร์นาบัสและยอห์น มาร์ก จะทำงานมิชชันนารีเป็นครั้งสุดท้าย ขณะที่เปาโลและสิลาสจะทำงานต่อไป และเป็นจุดประสงค์ของลูกา ผู้แต่งหนังสือกิจการอัครสาวก  ที่ต้องการเน้นงานมิชชันนารีของเปาโลและสิลาส โดยเน้นที่บทบาทของเปาโลเป็นหลัก

ใน (กจ 16:1-10) วันนี้  เราจะเห็นบทบาทของเปาโล ที่พระจิตเจ้าทรงใช้ให้นำพระวรสารไปเผยแพร่ โดยท่านได้เดินทางไปที่เมืองเดอร์บีและลิสตรา ที่เปาโลเคยถุกก้อนหินทุ่มและถูกปล่อยให้นอนตาย ในการทำงานมิชชันนารีครั้งก่อน (กจ 14) แต่อย่างไร ท่านก็ยังมีความกล้าหาญ ที่พร้อมจะจากบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อทำงานพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ท่านทำได้ เพื่อองค์พระเยซูเจ้าแต่ผู้เดียว.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/ZjcniNSF51E