นเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

 

 

 


อย่าลืมที่จะทำความดี

และแบ่งปันร่วมกับผู้อื่น

เพราะพระเจ้าพอพระทัย

… เครื่องบูชาเช่นนี้

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

https://youtu.be/A6JiNZWXWQw

 

https://youtu.be/lnwPn7uRg9w

 

 พักพิงในพระเจ้า

https://youtu.be/tVkLIoEffBs

 

 

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

อ่าน :

กจ 13:44-52

ยน 14:7-14

 

ความคุ้นเคย เคยชิน ทำให้ฟิลิป 

มองไม่เห็น พระพร ความสามารถ

ที่พระเยซูเจ้าได้ทำ ในฐานะพระเจ้า

พระองค์จึงตอกย้ำ “ใครที่เชื่อ 

ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน”

 

แม้นว่าจะถูกต่อต้าน เพราะความอิจฉา

แต่ความเชื่อที่เปาโล และบารนาบัส มี 

ทำให้พวกท่านสามารถนำคนจำนวนมาก

ให้มามีประสบการณ์ รู้จัก รัก และเชื่อพระเจ้า

 

หมายเหตุ..

อย่ากลัว ที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ

สิ่งที่ควรจะกลัว คือ การหยุดนิ่ง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

บทอ่าน กจ 13:44-52 / ยน 14:7-14

มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เรามุ่งหวังในชีวิตนี้? การที่เรารู้จักพระบิดาเจ้าและพระผู้ไถ่ของเราใช่หรือไม่? สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะได้เป็นเจ้าของในชีวิตนี้ ความยินดี ความสบายใจ ชีวิตและความสุข ใช่หรือไม่? เป็นความรู้และความเข้าใจว่าพระเป็นเจ้าเป็นใคร และความสัมพันธ์ที่พระองค์มีต่อเราใช่หรือไม่? พระคัมภีร์ได้บอกเราว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เรารู้และเป็นเจ้าของ คือ ความรู้ที่แท้จริงเรื่องพระเป็นเจ้า: “อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดในสติปัญญาของตน อย่าให้ชายฉกรรจ์อวดในความเข้มแข็งของตน อย่าให้คนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของตน แต่ให้ผู้ที่อวด อวดในสิ่งนี้  คือ ในการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่า เราคือพระเจ้า ทรงสำแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะว่าเราพอใจในสิ่งเหล่านี้ พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ” (ยรม 9:23-24) ความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความเชื่อแบบคริสตชนของเรา คือ เราสามารถรู้จักพระเป็นเจ้าผู้ทรงชีวิต ความรู้ของเราเรื่องพระเป็นเจ้า ไม่ถูกจำกัดอยู่ที่การรู้บางอย่าง เกี่ยวกับพระเป็นเจ้า แต่เราสามารถรู้จักพระเป็นเจ้าเป็นการส่วนตัว เนื้อหาของคริสตชน และแตกต่างจากศาสนายิว หรือศาสนาอื่น คือ การรู้จักพระเป็นเจ้า ในฐานะเป็นบิดาของเรา 

พระเยซูเจ้าทำให้เราแต่ละคนรู้จักพระเป็นเจ้าเป็นการส่วนตัว ในฐานะเป็นบิดาของเราในสวรรค์ การเห็นพระเยซูเจ้า คือ การเห็นว่าพระเป็นเจ้าเป็นอะไร ในองค์พระเยซูเจ้า เราเห็นความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเป็นเจ้า ที่เอาใจใส่และคอยแสวงหาพวกเรา ทั้งชายและหญิง รักพวกเขามาก จนยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อพวกเขาทุกคน ด้วยการยอมตายบนไม้กางเขน พระเยซูเจ้า คือ ผู้เผยแสดงพระเป็นเจ้า ที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่มีความเห็นแก่ตัว แต่เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบ โดยไม่ปฏิเสธหรือลืมเราแม้แต่วินาทีเดียว ถ้าเราไว้วางใจในพระเยซูเจ้าและเชื่อในพระองค์  ที่ทรงสัญญาว่า พระบิดาเจ้าจะยินดีรับฟังคำภาวนาของเรา เมื่อเราสวดภาวนาในพระนามของพระองค์ ที่ได้ทรงสอนให้เราสวดบท “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”ด้วยความไว้วางใจ.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/aHbfdU7JSyk