วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

 

พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิด

แห่งความทุกข์ลำบากหมดไป

แต่จะทรงประทานความแข็งแกร่ง

และสันติสุขมาทดแทนให้....

แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อ

และไว้วางใจในการนำของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

https://youtu.be/klQhexhWl_4

 

The Lord is my Shepherd

https://youtu.be/A-qLa_2GPcM

 

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

อ่าน :

กจ 2:14ก, 36-41

1 ปต 2:20ข-25

ยน 10:1-10

 

พระเยซูเจ้าทรงใช้อุปมา เรื่องผู้เลี้ยงแกะ

เพื่อสอนถึงท่าทีของผู้เลี้ยงแกะที่ดีนั้น

เขาออกแรง ให้ความสนใจ จำแกะของตน 

และแกะก็จำ ทำตาม ผู้เลี้ยง ผู้ดูแล 

ที่มันฝากชีวิตไว้

 

แม้นว่า เปโตรจะเคยทำหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงที่

ล้มเหลว ผิดพลาดมาก่อน ด้วยการปฎิเสธพระเยซู

แต่โดยการกลับใจตนเอง ทำให้ท่านสามารถ

กล่าวถ้อยคำ อ้อนวอนต่อพระเจ้า 

เพื่อตักเตือนประชาชน ให้พ้นจากความชั่วร้าย

ได้อย่างมั่นใจ ประชาชนได้เชื่อฟังถ้อยคำของท่าน 

และกลับใจ

 

จดหมายนักบุญเปโตร ชี้ให้เห็น 

พระเยซูคริสตเจ้าผู้เป็นแบบอย่างของผู้เลี้ยงที่ดี

ให้เราทำความดี โดนพร้อมที่จะยอมทนทุกข์ 

พระองค์ไม่ได้กระทำบาป มิได้หลอกลวงใคร 

เมื่อถูกดูหมิ่น ก็ไม่ได้ตอบโต้ 

เมื่อรับทรมาน ก็มิได้คิดจะแก้แค้น

 

หมายเหตุ..

“การเอาใจใส่” 

มีค่า กว่า คำว่า รัก

ที่มักพูดบ่อย ๆ แต่ไม่ค่อย “ใส่ใจ”

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

 

 

 

 

 

 

“พลังแห่งพระวาจา” 

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

พระเยซูเจ้า ผู้อภิบาลแสนดี

 

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

 

“เรามาเพื่อให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์…” (ยน 10:1-10)

 

ในพระองค์

มีความรอดพ้นอย่างสมบูรณ์

แม้จะมีอุปสรรคมากมาย

แต่ข้าฯ วางใจในพระองค์

เพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิตของข้าฯ.

 

________________

 

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ในเทศกาลปัสกา พระศาสนจักรให้เราคิดถึงความเป็นนายชุมพาบาลที่ดีของพระเยซูเจ้า ความเป็นผู้อภิบาลของพระองค์ ที่วันนี้ ผมไม่อยากให้พี่น้องมองไปที่เฉพาะพระสงฆ์ นักบวชเท่านั้น แต่การเป็นผู้อภิบาลนั้น คือกระแสเรียกของเราคริสตชนทุกคนเลยครับ โดยศีลล้างบาป เราได้รับหน้าที่ กษัตริย์ ประกาศก และสงฆ์...หนึ่งในนั้นคือ หน้าที่กษัตริย์ครับ ที่เราพบความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูเจ้า ต่างกับความเป็นกษัตริย์ที่โลกเข้าใจ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระชุมพาบาลแสนดีครับ คือผู้ที่พร้อมยอมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของพระองค์

 

พี่น้องที่รักครับ ยิ่งในบรรยากาศที่เราออกไปไหนไม่ค่อยได้ เพราะภัยของโรคระบาดนั้น ผมยังจำโพสต์หนึ่งน่าคิดดีครับ เป็นภาพเหมือนเจ้าโควิดมันกำลังคุยกับพระเจ้า มันบอกพระเจ้า “ข้าปิดวัดของพระองค์หมดแล้ว” แต่พระเจ้าตอบว่า “ใครบอกล่ะ แต่เราได้เปิดวัดของเราในแต่ละครอบครัวต่างหาก” ... พี่น้องครับ นี่ต่างหาก งานของพระเจ้า แม้ในบรรยากาศที่เราไม่สามารถร่วมมิสซาในแต่ละวัดได้ แต่พระเจ้ายังทรงทำงานอยู่ พระองค์ยังทรงอภิบาลดูแลเราอยู่ และพระองค์ทรงประทับอยู่ในครอบครัวของเราครับ

 

สิ่งนี้เอง ที่ผมอยากเชื้อเชิญพี่น้อง ในวันอาทิตย์พระชุมพาบาลแสนดี เพื่อเราจะเป็นผู้อภิบาลกันและกัน นำวิญญาณกันและกันไปพบความรอด เพราะเราแต่ละคน ต่างก็ร่วมเป็นกายเดียวกับพระคริสตเจ้าแล้วทางศีลมหาสนิท ตามที่เราได้ไตร่ตรองร่วมกันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านไป

 

“อภิบาล” ครับ  พี่น้องที่รักครับ ผมชอบคำนี้มาก ครับ ร่วมกับประโยคท้ายของพระวรสารวันนี้ครับ ที่ผมนำมาแบ่งปันกับพี่น้องในการไตร่ตรองวันนี้ครับ... “เรามาเพื่อให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์…” (ยน 10:1-10) ครับ... พี่น้องที่รัก เมื่อผมมาทำงานที่บ้านผู้ป่วย “บ้านคลารา” ครั้งแรก ผมใส่สำนึกนี้เข้าไปครับ ด้วยการเรียกชื่อสถานที่นี้ใหม่ จากสถานพยาบาล หรือสถานฟักฟื้นฯ ผมเปลี่ยนให้เป็น “ศูนย์อภิบาลผู้ป่วยฯ บ้านคลารา” ครับ ผมเจตนาใส่คำว่า “อภิบาล” เข้าไปครับ เพราะนี่คืองาน และนี่คือพันธกิจในการประกาศข่าวดีของเราฟรันซิสกันครับ เราไม่ได้มาเพื่อทำงานเช่นสถานสงเคราะห์ เราไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ แต่เราเป็นศิษย์พระเยซู ผู้ทำงานด้วยความรู้สึกนึกคิด แบบพระเยซูเจ้าครับ คำว่า “อภิบาล” จึงมีความหมายกับพวกเรามาก เพราะนั่นคือการดูแลมากกว่าที่โลกทำครับ คือการเอาใจใส่ดูแล พร้อมกับเรื่องของจิตวิญญาณ เรื่องความรอดพ้นของจิตวิญญาณด้วยครับ...

 

ด้วยเหตุนี้ การดูแลผู้ป่วยที่บ้านคลาราของผม จึงมุ่งมั่นเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วย ผู้ป่วยของผมอาจจะเจ็บป่วยแต่เพียงร่างกาย แต่จิตวิญญาณของพวกเขาต้องได้รับการรักษาจากพระเยซูเจ้าครับ ดังนั้น ในบ้านของพระเจ้าหลังนี้ คือการอภิบาล ครับ มากกว่าการฟื้นฟู มากกว่าการพักฟื้น คือการได้รับการอภิบาลดูแลของพระเจ้าครับ

 

พี่น้องที่รักครับ ศูนย์สงเคราะห์แบบบ้านคลารา มีมากมายในสังคมไทยครับ แต่ที่นี่ คือพระวาจาประโยคนี้ครับ “เรามาเพื่อให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์…” (ยน 10:1-10) ที่นี่ต้องมากกว่านั้น นั่นคือการมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ครับ... พระเจ้าไม่ได้เสด็จมาทำลายสิ่งดีๆ ที่เรามี ที่เราเป็น แต่พระองค์ทรงมาเพื่อทำให้สมบูรณ์และดีกว่าครับ

 

ผมไม่ไปไหนไกลในการไตร่ตรองวันนี้ครับ แต่เพียงคำว่า “อภิบาล” คำเดียว มันโดนใจผมจริงๆ ครับ และผมไม่อยากให้พี่น้องมองเรื่องหน้าที่และพันธกิจนี้ เป็นเพียงหน้าที่ของเราพระสงฆ์นักบวชเท่านั้น แต่ทว่า เป็นหน้าที่ของคริสตชนฆราวาสด้วย ในการอภิบาลดูแลกันและกัน แม้ในครอบครัวคริสตชน ครอบครัวคริสตชนของเราต้องมีอะไรพิเศษกว่าครอบครัวอื่นๆ ด้วยจิตตารมณ์ของพระเยซูเจ้าเปี่ยมล้นในครอบครัวเราครับ และนี่แหละ “เรามาเพื่อให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์…” (ยน 10:1-10)

 

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ลูกยอมมอบชีวิตของลูกทั้งหมด แบบพระเยซู เพื่อประกาศความอุดมสมบูรณ์แห่งความรอดพ้นแก่ทุกคน นั่นคือการทำให้ทุกคนมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ เช่นที่พระองค์ทรงให้แบบอย่างของการเป็นผู้อภิบาลที่ดี

 

สุขสันต์วันพระเจ้าแด่พี่น้องทุกคนครับ

 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

 

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

 

 

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา 

บทอ่าน กจ 2:14ก,36-41 / 1ปต 2:20ข-25-21 / ยน 10:1-10

ท่านรู้สึกปลอดภัยและมีสันติสุข เมื่อนายชุมพาบาลที่ดีดูแลท่านเป็นอย่างดีหรือไม่? หนังสือพันธสัญญาเก่าจะพูดถึงพระเป็นเจ้า ผู้เป็นนายชุมพาบาลที่ดูแลประชากรของพระองค์ “ พระเป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน ” (สดด 23:1) และ “ข้าแต่พระผู้ทรงเลี้ยงอิสราเอล อย่างผู้เลี้ยงแกะ คือ พระองค์ผู้ทรงนำยอแซฟอย่างนำฝูงแพะแกะ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับ พระผู้ประทับอยู่เคารูบ ขอทรงทอแสงออกมา” (สดด 80:1) พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า พระองค์ คือ นายชุมพาบาลที่ดี ที่ยินดีสละชีวิตเพื่อเสาะหา และช่วยเหลือลูกแกะที่หลงทางไป (มธ 18:12,ลก 15:4) พระองค์ คือ นายชุมพาบาลและผู้ดูแลรักษาวิญญาณของเรา (1ปต 2:25)

การเลี้ยงดูฝูงแกะสอนอะไรเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าและความสัมพันธ์กับพระองค์? ในตอนเย็นของทุกวัน นายชุมพาบาลจะนำฝูงแกะกลับมายังคอก ลูกแกะจะจำเสียงของนายชุมพาบาล ที่เรียกชื่อพวกมันทีละตัว นายชุมพาบาลและลูกแกะจึงมีความคุ้นเคยกัน นักบุญออกัสตินได้กล่าวว่า “พระเยซูเจ้า นายชุมพาบาลที่ดี ได้ทรงทำให้สิ่งที่ทรงสอนเราให้สำเร็จไป พระองค์ได้ทรงสละชีวิตเพื่อเรา ที่เป็นลูกแกะของพระองค์”

ขโมยและโจรไม่เหมือนกัน ขโมยมาแบบเงียบๆ แต่โจรจะเข้ามาทำร้ายลูกแกะอย่างเปิดเผย ความหมายของขโมย คือ คนที่มาสอดแทรกคำสอนที่ผิดเพี้ยนให้กับพระศาสนจักร และคอยยุแหย่ให้เกิดการแตกแยก พระเยซูเจ้าเป็นประตูสำหรับให้คนเข้าไป ผู้รับใช้ที่แท้จริงจะต้องเข้าทางพระองค์ นั่นคือ ต้องเชื่อฟังและยอมจำนนต่อพระองค์ ถ้าผู้รับใช้คนใดไม่เชื่อฟังและยอมจำนนต่อพระเยซูเจ้า แต่กลับปีนรั้วเข้าไป เขาก็เป็นขโมยหรือโจร เขาไม่ควรเป็นผู้นำของพระศาสนจักรเลย เพราะเขามีแต่จะทำลายล้างคริสตชน  หลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์และพระศาสนจักรถูกตั้งขึ้นแล้ว จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ก็ยังมีโจรหรือขโมยเข้ามาอีก คนเหล่านี้ไม่ทำหน้าที่ในการเลี้ยงลูกแกะ แต่กลับทำร้ายลูกแกะเหล่านั้น

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)