วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

ให้พระสัญญาของพระเจ้านำหน้าเราเสมอ

จงรู้ว่า "ปัญหาอยู่กับเราชั่วคราว...

แต่พระสัญญาของพระเจ้าอยู่กับเรานิรันดร"

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

https://youtu.be/IwEY3yHyvng

https://youtu.be/ow7bqBdZ3wU


Because He Lives I Can Face Tomorrow

https://youtu.be/oPW9xYEyijQ

 

 

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

อ่าน :

อสค 37:12-14

รม 8:8-11

ยน 11:3-7,17,20-27,33ข - 45

 

ขณะที่ครอบครัวของมารีย์ มาร์ธา

กำลังโศกเศร้า เพราะความตายของพี่ชาย

พระเยซูเจ้าแสดงออกถึงสปีริตแห่งจิตใจ

ของการร่วมทุกข์ ด้วยการ “อยู่กับ” พวกเขา 

และช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเขาต้องการ

 

ประกาศกเอเสเคียล น้อมนำคำพระเจ้า

ใครก็ตามที่รับเอา “จิต” ของพระเจ้า

เขาจะกลับกลายเป็นผู้มีชีวิต

 

จดหมายของนักบุญเปาโล ตอกย้ำ..

ให้เข้าใจ แม้นร่างกายภายนอกอาจไม่น่าดู

แต่ผู้ที่สวมใส่ชีวิตพระนั้น จิตใจของเขาจะมีชีวิต

สวยสดงดงาม ชวนมอง เพราะความชอบธรรม

 

หมายเหตุ..

ร่างกายที่อยู่ในความมืด

ไม่น่ากลัว เท่าจิตใจ ที่มืดมิด

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 20  สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

บทอ่าน อสค 37:12-14 / รม 8:8-11 / ยน 11:3-7,17,20-27,33ข-45

“หลังจากทรงทราบว่า ลาซารัสกำลังป่วย พระองค์ยังคงประทับอยู่ที่นั่นอีกสองวัน” (ยน 11:6) ทำไมพระองค์จึงรออีก 2 วันแทนที่จะรีบเสด็จไปรักษาลาซารัสที่เบธานี ? บางคนอธิบายว่าพระองค์ทรงรอเพื่อมิให้มีคนสงสัยว่าลาซารัสตายจริงหรือเพียงแค่สลบไป  และบางคนให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าพระองค์ทรงรอให้ลาซารัสตายถึงสี่วันจนศพเน่าก็เพื่ออัศจรรย์ของพระองค์จะได้ยิ่งใหญ่และฝังใจผู้คนนานขึ้น  แต่เหตุผลจริง ๆ ของนักบุญยอห์นกลับเพื่อแสดงให้เห็นว่า พระเยซูเจ้าไม่ทรงยินยอมให้ใครกดดันพระองค์เพื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเด็ดขาด  พระองค์ทรงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น !!

เมื่อเหล้าองุ่นหมดระหว่างงานสมรสที่เมืองกานา พระมารดาทรงขอให้ช่วยเหลือ แต่พระองค์ตรัสกลับว่า “หญิงเอ๋ย ท่านต้องการสิ่งใด เวลาของเรายังมาไม่ถึง” (ยน 2:1-12)  หรือเมื่อบรรดาพี่น้องของพระองค์ชักชวนพระองค์ไปร่วมฉลองเทศกาลอยู่เพิงที่แคว้นยูเดีย  พระองค์ตรัสกลับเช่นกันว่า “‘เราจะไม่ขึ้นไปร่วมงานฉลองนี้ เพราะเวลาของเรายังไม่ครบกำหนด’ แล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ในแคว้นกาลิลีต่อไป อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บรรดาพี่น้องของพระองค์ขึ้นไปร่วมงานฉลองแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปด้วยอย่างเงียบ ๆ” (ยน 7:1-10)

บ้านที่พระองค์จะเสด็จเยือนเมื่อใดก็ได้   บ้านซึ่งอย่างน้อยมี 3 คนคือมารธา ลาซารัส และมารีย์ ที่รักพระองค์และพระองค์ทรงรักพวกเขามากเช่นกัน  บ้านซึ่งพระองค์สามารถพักผ่อนจากภารกิจหนัก  บ้านซึ่ง “เข้าใจ” และพร้อม “ต้อนรับ” พระองค์เสมอ ทุกวันนี้พระองค์ยังแสวงหา “บ้าน” แบบเดียวกับที่เบธานีในหมู่บ้านของเราทุกคน  บ้านซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงก่อสร้างให้ใหญ่โตสวยงาม แต่เป็นบ้านซึ่งสมาชิกมีหัวใจที่พร้อมจะต้อนรับพระองค์ ในยามที่พระองค์ทรงต้องการความเป็นส่วนตัว หลังจากทำพันธกิจต่างๆแล้ว. 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)