วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

 

 

 

อย่ากลัวเลย .. เราจะอยู่เจ้า

พระเจ้าไม่เคยช้า 

และพระองค์ไม่เคยสาย

พระองค์จะทรงกระทำกิจของพระองค์

ในเวลาที่ ‘ดีที่สุด’ เสมอ ..

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

https://youtu.be/_cIDf_D_L5w

 

https://youtu.be/tlsL1nkrvsA

 

รอยเท้าบนผืนทราย

https://youtu.be/ycQHDv9DBhA

 

 

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

อ่าน :

ยรม 11:18-20

ยน 7:40-53

 

เมื่อทหารยามเปิดใจ สื่อสารกับพระเยซูเจ้า

พวกเขาเปลี่ยนท่าที มีความประทับใจ

ต่างจากหัวหน้า สมณะ และชาวฟาริสี 

ที่ยึดติดกับอำนาจ เกียรติยศ 

ไม่สามารถยอมรับความดี ของคนที่คิด

ปฎิบัติ แตกต่างจากกลุ่มของตน 

จนไม่สามารถ ตัดสิน อย่างเที่ยงธรรม

 

ประกาศกเยเรมีย์ ย้ำเตือน เมื่อใครก็ตาม 

ดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึก นึกคิด ชีวิตจิตใจ ที่ใสซื่อ

เขาจะได้พบว่า พระเจ้าจะทรงตัดสินเขา

อย่างเที่ยงธรรมเช่นกัน

 

หมายเหตุ..

แรงส์...แต่จริงใจ

ดีกว่า ทำหน้าใส 

ใจตอแหล

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 28มีนาคม 20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

บทอ่าน ยรม11:18-20 / ยน 7:40-53

ในบทอ่านที่หนึ่งและพระวรสารในวันนี้ เราจะเห็นความคล้ายคลึง ระหว่างชีวิตของพระเยซูเจ้าและประกาศกเยเรมีย์ ที่ได้ประกาศเทศนาของท่านต่อพระวิหาร โดยได้กล่าวว่า ถ้าประชากรอิสราเอลของอาณาจักรยูดาห์ยังคงไม่นบนอบต่อพระเป็นเจ้า และไม่เจริญชีวิตตามธรรมบัญญัติ ไม่ฟังพระวาจาของบรรดาประกาศก ดังนั้น พระวิหารกรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลาย เหมือนกับกรุงชีโลห์ ปฏิกิริยาแรกของประชากร ไม่ใช่เรื่องการเป็นทุกข์กลับใจ แต่กลับลงโทษเยเรมีย์ โดยได้กล่าวว่า “คนนี้สมควรตาย”

เยเรมีย์ได้ป้องกันตัวเอง โดยได้กล่าวว่า พระเป็นเจ้าได้ส่งท่านให้ทำนายต่อต้านพระวิหาร ที่เป็นบ้านของพระเป็นเจ้า และกรุงเยรูซาเล็ม สารของเยเรมีย์มีลักษณะง่ายๆ คือ การปรับปรุงวิถีการดำเนินชีวิตและกิจการที่กระทำ การฟังเสียงของพระเป็นเจ้า เพื่อว่าพระเป็นเจ้าจะเปลี่ยนความชั่วร้าย ที่พระองค์จะมอบให้แก่พวกเขา เยเรมีย์ได้ประกาศว่า ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ถ้าประชาชนยังคงตัดสินท่าน พวกเขาจะนำเลือดของผู้บริสุทธิ์ตกเหนือพวกเขาเอง

เรื่องของเยเรมีย์ยังสะท้อนให้เห็น มหาทรมานของพระเยซูเจ้าในอนาคต เมื่อปิลาตได้ประกาศว่าตัวท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีส่วนในการหลั่งพระโลหิตของพระเยซูเจ้า และพวกประชาชนได้ตอบว่า “ขอให้เลือดของมันตกเหนือเรา และลูกหลานของเราเถิด” (มธ 27:25) เราจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างเรื่องของเยเรมีย์และพระเยซูเจ้าดังนี้: เมื่อเยเรมีย์ประกาศว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ทันที่ทันใด พวกประชาชนได้ตะโกนว่า “เขาไม่สมควรตาย” แต่เมื่อปิลาตประกาศว่าพระเยซูเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ประชาชนพร้อมกับหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสได้ร้องตะโกนว่า “เอามันไปตรึงกางเขน เอามันไปตรึงกางเขน” (มก 15:13-14,ลก 23:21) ทุกครั้งที่เราทำบาป เราก็ร้องตะโกนเหมือนกับประชากรอิสราเอล หัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสว่า “เอามันไปตรึงกางเขน เอามันไปตรึงกางเขน”ใช่หรือไม่? เราจึงจะได้รับโทษเช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่กลับใจและเปลี่ยนการดำเนินชีวิต.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

https://youtu.be/GRMWJdDSh-c