วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

 

 

อยู่ในความรัก

อยู่ในพระพร

อยู่เพื่อรับใช้

อยู่ในพระเมตตา

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

https://youtu.be/lig-17A2-hs

 

https://youtu.be/CFOPZIqXbkY

 

Tell the World of His Love

http://youtu.be/7RevLcjl5h8

 

 

 

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

อ่าน :

ฮชย 14:2-10 

มก 12:28-34

 

พระเยซูเจ้าทำให้ธรรมาจารย์ ผู้มั่งคั่งในความรู้ ความสามารถ

ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า การรักพระเจ้าสุดจิตใจ

สุดความเข้าใจในกำลังความสามารถ และรักเพื่อนมนุษย์

เหมือนรักตนเอง มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชา หรือ

เครื่องสักการบูชาใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ประกาศกโฮเชยาห์ ย้ำเตือนอิสราเอล ประชากรของพระเจ้า

ให้เห็นว่า แม้พวกเขาจะไม่ซื่อสัตย์ในการปฎิบัติต่อพระเจ้า

แต่ความรักของพระเจ้าแสดงให้เห็นว่า พระองค์ไม่ได้ต้องการ

เครื่องบูชามากองถวาย แต่ต้องการร่างกาย จิตใจ ที่พร้อมยอมกลับใจ 

กลับไปดำเนินชีวิตในหนทางแห่งความจริง ความถูกต้อง

 

หมายเหตุ....

ความรัก ไม่สามารถ ใช้สติปัญญา เพื่อหาคำตอบ

แต่จำเป็นต้องมอบหัวใจ เพื่อเรียนรู้

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 20 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

บทอ่าน อชย 14:2-10 / มก 12:28-24

ในการทิ้งนิวเคลียร์ที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ มีผู้คนจำนวนมากเห็นว่าเป็นการกระทำที่ชอบธรรมในการยุติสงคราม แต่ก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยตระหนักถึงความรุนแรง และผลข้างเคียงจากอาวุธนิวเคลียร์ หากมีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปและมีการนำมาใช้ในสงครามอีกครั้ง มนุษยโลกก็จะพินาศ สาเหตุ เพราะมนุษย์ขาดความไว้วางใจต่อกัน จึงต้องสะสมอาวุธนิวเคลียร์ไว้ป้องกันตัวเอง

ดูเหมือนว่าปัจจัยสำคัญ ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความสัมพันธ์ ที่จะรวมคนสองคนเข้าด้วยกัน คือ ความไว้วางใจ ถ้าไม่มีความไว้วางใจกันแล้ว ความสัมพันธ์จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้นาน เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่เรียกว่า “มิตรภาพ” หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ที่เรียกว่า “ความรักฉันท์สามีภรรยา” เพราะว่าในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนี้ การขาดความไว้วางใจจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่จีรังยั่งยืน ตรงกันข้าม ถ้าความไว้วางใจเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ “มิตรภาพ”แน่นแฟ้นขึ้น “ความรักฉันท์สามีภรรยา” มั่นคงขึ้น ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของประชากรอิสราเอล และพระเป็นเจ้านั้น เกิดขึ้น เพราะประชากรอิสราเอลไม่มีความไว้วางใจที่แท้จริงต่อพระองค์ ที่เราจะเห็นอยู่ตลอดในหนังสือพันธสัญญาเดิม เป็นต้นในหนังสือของประกาศกโฮเชยา และพื้นฐานของการขาดความไว้วางใจ ในส่วนของประชากรอิสราเอลนั้น ได้ปรากฏขึ้นในบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ โฮเชยาได้กล่าวถึงเหตุผล 3 ประการ ที่ทำให้พวกเขาขาดความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า ประการที่ 1การเป็นพันธมิตรกับอัสสิเรีย เพื่อความอยู่รอดทางด้านการเมือง แทนที่จะวางใจในพระเป็นเจ้า (ฮชย 5:13;7:11;8:9;12:2) ประการที่ 2 การวางใจในพละกำลังของตนเอง ที่เป็นเพียงเครื่องมือมนุษย์ เพื่อความอยู่รอด เช่น ความไว้วางใจในกองทัพม้า มากกว่าความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า (ฮชย 8:14;10:13) ประการที่ 3 ความไว้วางใจในการบูชาพระเท็จเทียม เพื่อความรอดของพวกเขา มากกว่าการบูชาในพระเป็นเจ้าเที่ยงแท้ (ฮชย 2:10;4:7,17;8:4-6;10:5-6)

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)