วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 20120 สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์ พรหมจารี

 

 

วางใจพระเจ้า..

ในสิ่งที่เกินความรู้ของคุณ

วางใจพระองค์..

ในสิ่งที่เกินกำลังของคุณ

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020

สมโภชนักบุญโยเซฟ 

ภัสดาของพระนางมารีย์ พรหมจารี

https://youtu.be/tWsd4gSSO1s

 

https://youtu.be/1E1u20X3k3k

 

Joseph's Lullaby-Mercy Me

https://youtu.be/NgcGmgrNuLM

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 20120

สมโภชนักบุญโยเซฟ 

ภัสดาของพระนางมารีย์ พรหมจารี

อ่าน :

2 ซมอ 7:4-5,12-14ก, 16

รม 4:13, 16-18,22

มธ 1:16, 18-21, 24ก หรือ 

ลก 2:41-51ก

 

การปฎิบัติตามธรรมบัญญัติ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์

โดยไม่ปริปากบ่น ทำให้โยเซฟ ได้รับการยอมรับว่า

เป็นผู้ชอบธรรม และ ผู้นำครอบครัวที่เข้มแข็ง

แม้จะพบปัญหาในครอบครัว ท่านแก้ไขด้วยใจสงบ

 

ความดี ความชอบธรรมของดาวิด

พระเจ้ายังคงจดจำ โดยการทำให้บรรพบุรุษของท่าน

เปี่ยมด้วยพระพร ยืนหยัด มั่นคง เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า

 

จดหมายนักบุญเปาโล ตอกย้ำ พระพรแห่งพระสัญญา

ที่อับราฮัม และลูกหลานได้รับจากพระเจ้านั้น

เพราะความชอบธรรม ที่มาจากความเชื่อ และทุกคน

ที่เชื่อเช่นเดียวกับอับราฮั และบรรพบุรุษ 

ก็จะได้รับเช่นเดียวกัน

 

หมายเหตุ..

บางที การที่บอกว่า คนดี คนชอบธรรม หายาก

อาจเป็นเพราะ คนส่วนมาก พยายามหา

ก่อนที่จะ พยายาม เป็น

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 20 สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์

บทอ่าน 2ซมอ 7:4-5ก,12-14ก,16 / รม 4:13,16-18,22 / ลก 2:41-51ก

นักบุญยอแซฟ เป็นใคร? และเรารู้จักท่านมากน้อยเพียงใด? เราจะรู้จักท่านดีขึ้น ด้วยการอ่านพระวรสารนักบุญมัทธิวและนักบุญลูกา จากการศึกษาพระคัมภีร์ เรารู้ว่า ก่อนที่พระแม่มารีย์จะรับสารจากอัครเทวดากาเบรียล ท่านได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นาซาเร็ธ (ลก 2:4) เรายังรู้อีกว่า ท่านเป็นช่างไม้ เป็นภัสดาของพระนางพรหมจารี มารีอา และเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้า (มธ13:55;มก 6:3)

ก่อนที่นักบุญยอแซฟจะแต่งงานกับพระนางพรมจารี มารีอา และไปอยูที่บ้านนักบุญยอแซฟ  ท่านรู้ว่าพระนางได้ตั้งครรภ์แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้พระแม่ถูกกล่าวหาว่ามีชู้ และเสียชื่อเสียง ท่านจึงตกลงใจที่จะถอนหมั้นพระแม่อย่างเงียบๆ (มธ1:19) แต่ขณะที่ท่านนอนหลับ เทวดาได้มาบอกท่านในความฝัน และให้ความมั่นใจว่า ท่านไม่ต้องตกใจกลัว ที่จะรับพระแม่มารีย์ไปอยู่ด้วย เพราะบุตรที่อยู่ในครรภ์ของพระแม่นั้น ได้ปฏิสนธิ์ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า (มธ 1:20) และเมื่อยอแซฟตื่นขึ้น ได้รับพระแม่เป็นภรรยา (มธ 1:24) จากเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทำให้เราเข้าใจว่า พระเป็นเจ้าทรงเลือกนักบุญยอแซฟให้เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้า ท่านเป็นคนชอบธรรม (มธ 1:19) และจากการที่เราได้ศึกษาเรื่องการเป็นพรหมจารีของพระแม่มารีย์ เราจึงทราบว่า ท่านทั้งสองได้ใช่ชีวิตร่วมกัน ด้วยการถือพรหมจรรย์

เราจะไม่ได้ยินนักบุญยอแซฟพูด แม้แต่ประโยคเดียวที่ออกจากปากของท่าน คนที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าเป็นใบ้แต่เพราะเขาเป็นผู้ชอบธรรมต่างหาก ผู้นิพนธ์พระวรสารต้องการที่จะสื่อให้เห็นถึงบุคคลหนึ่งที่ไม่ต้องพูด แต่แสดงออกด้วยชีวิต ชีวิตของนักบุญยอแซฟเป็นชีวิตที่ไม่ต้องการการพูดมาก การที่ไม่พูดนี้ในพระคัมภีร์มีความหมายถึงการเป็นผู้ที่ชอบธรรม คือการที่เขาผู้นั้นเป็นผู้ที่ภาวนาและฟังพระวาจาของพระเจ้า การที่คนหนึ่งไม่พูดก็เพราะเขาเป็นนักภาวนา การภาวนาคือการที่ไม่พูด แต่ตั้งใจฟังเสียงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา ยอแซฟเป็นภาพของนักภาวนาที่เงียบและรำพึงเรื่องราวต่างๆอยู่ในใจตลอดเวลา นี่คือภาพลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ และแม้เราจะไม่เคยได้ยินคำพูดแม้แต่คำเดียวจากปากท่าน .

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)