วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

 

พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิด

แห่งความทุกข์ลำบากหมดไป

แต่จะทรงประทานความแข็งแกร่ง

และสันติสุขมาทดแทนให้....

แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อ

และไว้วางใจในการนำของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 16  มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

 

https://youtu.be/MluIGCW6dRU

 

https://youtu.be/lSMoV4tmuFo

 

You Are Mine

http://youtu.be/g1rCIw_o03E

 

 

 

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

อ่าน :

2 พกษ 5:1-15

ลก 4:24-30

 

สัญชาติญาณมนุษย์ เป็นการยากที่จะให้ความเคารพ

ยอมรับ คนที่เติบโตมาด้วยกัน เพราะความสามารถ

ในความดีของบุคคล ความคุ้นเคย พระเยซูเจ้าจึงตัดพ้อ

“ไม่มีประกาศกคนใด ได้รับการต้อนรับอย่างดี

ในบ้านเมืองของตน”

 

เมื่อนาอามาน ถ่อมตน เชื่อฟัง คำแนะนำ

ของประกาศกเอลีชา เปิดใจ ท่านได้รับการรักษา

ให้หายจากความเจ็บป่วย ที่ยากแก่การรักษา

 

หมายเหตุ..

อยากมีเกียรติ...

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้จัก

คือ การให้เกียรติ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 20 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

บทอ่าน 2พกษ 5:1-15 / ลก 4:24-30

เราอาจจะไม่สนใจเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวันของเรา เราเดินไปตามถนน ขับรถฝ่าการจารจรที่แอดอัด ทำธุรกิจกับคนรอบข้าง โดยไม่รู้สึกว่ามีอะไรเป็นที่สะดุดใจ เราพบปะกับพวกเขา และเราก็รู้สึกว่า เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าอย่างนั้น มีอะไรเกิดขึ้นใหม่สำหรับเรา? จนกระทั่ง มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้น หรือเราเองเป็นต้นเหตุทำให้มันเกิดขึ้น จนเรียกร้องความสนใจจากเรา และทำให้เราลืมกิจการธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกวัน แม้เป็นกิจการที่สำคัญก็ตาม มีใครบ้างที่สนใจดวงดาวที่สว่างสุกใส ในท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆ? จนกระทั่ง เราเห็นดางหางปรากฏขึ้น เราจึงเริ่มให้ความสนใจ

ในพระวรสารวันนี้ เราจะเห็นพระเยซูเจ้าได้เสด็จกลับมายังบ้านเกิดของพระองค์ หลังจากที่ทำพันธกิจมากมาย เพื่อนบ้านหวังที่จะเห็นพระองค์ กระทำสิ่งที่พระองค์เคยประสบความสำเร็จ ที่สะสมไว้ จนทำให้คนจำนวนมากประหลาดใจ และทำให้พระองค์มีชื่อเสียงโด่งดัง นอกหมู่บ้านนาซาเร็ธ บ้านเกิดของพระองค์ พวกเขาไม่พอใจ เมื่อพระองค์ได้เสด็จไปที่ศาลาธรรม และอ่านข้อความจากหนังสือพระคัมภีร์ พร้อมกับเทศนาให้พวกเขาฟัง เพราะนั่น เป็นสิ่งที่ชาวหมู่บ้านนาซาเร็ธได้ยินเป็นประจำในวันสับบาโต พวกเขาต้องการเห็นสิ่งที่แตกต่างจากทุกวัน เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ พวกเขาไม่ได้สนใจพระเยซูเจ้าแต่อย่างใด และไม่ได้เชื่อในพระองค์ด้วย มิหนำซ้ำยังได้ปฏิเสธ ไม่ยอมรับพระองค์ และยังได้คุกคาม ที่จะเอาชีวิตของพระองค์ด้วย โดยได้ขับไล่พระองค์ออกไปจากเมือง นำไปที่หน้าผาของเมือง ตั้งใจจะผลักพระองค์ลงไป

ในบทอ่านที่ 1 นาอามาน ผู้บัญชาของกองทัพซีเรีย หวังที่จะให้ประกาศกเอลีชารักษาเขา ให้หายจากโรคเรื้อน คล้ายกับคนที่ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และโบกไปมา เพื่อให้คนเห็น พร้อมกับตะโกนเรียกร้องความสนใจ พลางยกดวงตามองดูสวรรค์ สรุป นาอามานคิดว่า เขายินดีทำอะไรก็ได้ เพื่อให้พระเป็นเจ้าของประกาศกเอลีชาทำให้เขาหายจากโรคร้าย และที่สุดสิ่งที่เขาคาดหวังก็สำเร็จลง ขอให้เราเข้าใจว่า พระเป็นเจ้าจะมอบสิ่งดีดีแก่คนที่มีใจสุภาพ เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่า คนที่มีใจสุภาพเปิดหัวใจมากกว่าคนอื่น.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)