วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

 

 ถ้าแม้นความเจ็บปวด

ทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้น 

ฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวด 

เพื่อเมื่อฉันทนสู้ได้แล้ว 

ฉันจะได้มีชีวิตตามพระทัยของพระคริสต์

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

https://youtu.be/sg0hOa2HWTE

 

https://youtu.be/D9pdgwqwoio

 

 ลูกเชื่อในพระองค์

https://youtu.be/8NvwgUGkEck

 

 

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อ่าน :

ลนต 19:1-2,11-18

มธ 25:31-46

 

มาตรฐานในการแยกแยะของพระเจ้า

ผู้ที่จะได้ช่ือว่า เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์

รับพระพรจากพระองค์ คือ

คนที่เห็นความต้องการของเพื่อนพี่น้อง

แล้วยื่นมือไป ให้ความช่วยเหลือ

 

เสียงของพระเจ้าผ่านทางโมเสส

เพื่อให้ประชากรของพระองค์เป็นคนศักดิ์สิทธิ์นั้น

พวกเขาต้องไม่ลำเอียง รักเพื่อนบ้าน

เหมือนรักตนเอง

 

หมายเหตุ..

บางเวลา คน ก็ต้องการมือที่ช่วยเหลือ 

เพื่อเข้าใจ ปาก ที่สวดมนต์

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 20 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

บทอ่าน ลนต 19:1-2,11-18 / มธ 25:31-46

พระสงฆ์ท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า ท่านสังเกตใบหน้าของคนมารับเถ้าเป็นอย่างดี พิธีรับเถ้าเป็นพิธีกรรมที่มีอิทธิพลต่อมโนธรรมของเราอย่างยิ่ง เพราะทำให้เราเข้าใจดีว่า ร่างกายของเราเป็นฝุ่นดิน และจะกลับกลายเป็นฝุ่นดิน สำหรับผู้ที่มองโลกในแง่ดี บทสวดของพระสงฆ์ที่นำมาจากหนังสือปฐมกาล ทำให้เห็นถึงบรรยากาศของความทุกข์โศกเศร้า ในเทศกาลมหาพรตนี้เป็นอย่างดี และคำสวดที่นำมาจากพระวรสารโดยนักบุญมาระโก ก็ทำให้เข้าใจดีว่า คริสตชนทุกคนจะต้องหันออกจากบาป และเชื่อในพระวรสาร” ดังที่นักประพันธ์คนหนึ่งได้เขียนคล้ายกับบทสวดภาวนานี้ว่า “เจ้ามาจากฝุ่นดิน เจ้าจะกลายเป็นฝุ่นดิน” 

บทสวดภาวนานี้ไม่ใช่เป็นบทที่นำความโศกเศร้ามาให้ ถ้าเรามองดูด้วยความเชื่อ มนุษย์ที่ประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณ ได้ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาลักษณ์ของพระเป็นเจ้า เราไม่สามารถพูดว่า พระฉายาลักษณ์ของพระเป็นเจ้านี้ ปรากฏเฉพาะในวิญญาณเท่านั้น ไม่ได้ปรากฏในร่างกาย หนังสือปฐมกาลได้บอกว่า พระเป็นเจ้าได้ทรงสร้างอาดัม โดยไม่ได้แยกเป็นวิญญาณและร่างกายแต่อย่างใด หนังสือพระคัมภีร์ได้บอกว่า มนุษย์เป็นหนึ่งเดียว ที่มีทั้งวิญญาณและร่างกาย เพราะฉะนั้น ถ้ามนุษย์เรามีความสุข ก็เป็นความสุขทั้งวิญญาณและร่างกาย ในกรณีของพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ พระวรกายของพระองค์ก็มีส่วนในความสุข และเกียรติมงคลของพระวิญญาณ

ทั้งนี้ระยะเวลา 40 วันมีความสำคัญ เนื่องจากเรื่องราวในคัมภีร์มีความเกี่ยวข้องกับตัวเลข 40 ไม่ว่าจะเป็น การอดอาหารของพระเยซูเป็นเวลา 40 วัน โมเสสอยู่บนเขากับพระเจ้า 40 วัน เกิดน้ำท่วมโลกในสมัยโนอาห์ 40 วัน และการอพยพของชาวยิวเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาก็ใช้เวลายาวนานถึง 40 ปีอย่างไรก็ดีเมื่อนับวันจริง ๆ แล้วจะเป็น 46 วัน เนื่องจากคริสตชนจะไม่จำศีลอดอาหารในวันอาทิตย์ จึงเหลือเพียง 36 วันและต้องเพิ่มวันจำศีลอีก 4 วันให้ครบ 40 วัน เทศกาลมหาพรตจึงเลื่อนมาเริ่มในวันพุธ (วันพุธรับเถ้า) ต่างกับเทศกาลอื่น ๆ ที่เริ่มจากวันอาทิตย์แรก.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)