วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

 

เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวัง  

เพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ...

จงอย่าสิ้นหวัง แม้ว่าดูเหมือนจะหมดหวัง

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

https://youtu.be/JC1PrDub5OI

https://youtu.be/Dy1CtVFgvTY

How Great Thou Art

https://youtu.be/tXQpDDcrN-w

 

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 

อ่าน :

ปฐก 2:7-9; 3:1-7

รม 5:12-19

มธ 4:1-11

 

พระจิตเจ้าทรงทำให้เห็นว่า

มนุษย์ มักถูกผจญ ด้วยเรื่องของ

อาหาร การกิน เกียรยศ ชื่อเสียง 

และทรัพย์สิน เงินทอง 

แม้พระเยซูเจ้าเองในฐานะมนุษย์

พระองค์ก็ทรงถูกทดลองเช่นเดียวกัน

สิ่งที่ทำให้พระองค์ ไม่พ่ายแพ้ แก่การประจญ คือ

ความหนักแน่นมั่นคง ในการรับใช้พระเจ้า

ใช้พระวาจานำชีวิต

 

ปฐมกาล ตอกย้ำ แท้จริงแล้ว

มนุษย์มาจากฝุ่นดิน เหมือนกับ

สิ่งมีชีวิตอื่น  เมื่อเกิดมาเขาไม่มีอะไร 

แต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์ตกในบาป ละเมิดการเชื่อฟัง

นั่นก็เพราะ ความ “อยากมี” เหมือนพระเจ้า

 

เมื่อตกในบาป พ่ายแพ้ อ่อนแอ ต่อการประจญ

นักบุญเปาโลแนะนำ หนทางของการกลับไปหาพระเจ้า

ผ่านทาง การเข้าไปใกล้ชิด นำชีวิต

ไปติดตาม เลียนแบบ พระเยซูเจ้า

 

หมายเหตุ..

หากใจ ยึดมั่น อยู่กับ “เป้าหมาย”

ได้นานพอ ก็จะไปถึง จุดที่หวังไว้

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 20 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

บทอ่าน ปฐก 2:7-9,3:1-7 / รม 5:12-19 / มธ 4:1-11

ในวันพุธรับเถ้า เราได้เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต ที่เป็นเทศกาลที่สำคัญ ที่พระศาสนจักรจะใช้เวลาประมาณสี่สิบวัน เพื่อเตือนใจเราว่า เราทุกคนล้วนมาจากฝุ่นดิน และเราต้องพึ่งพระเป็นเจ้า พระจิตเจ้าได้นำพระเยซูเจ้าไปในทะเลทราย เพื่อจำศีลอดอาหารเป็นเวลาสี่สิบวัน  เป็นการระลึกถึง 40 ปี ที่ประชากรอิสราเอลได้รับประสบการณ์ของการเดินทางในทะเลทราย นอกนั้น ยังเป็นการเตรียมตัวพระองค์ เพื่อทำพันธกิจที่กำลังจะมาถึง ในทะเลทราย พระเยซูเจ้าต้องต่อสู้ภายในกับปิศาจ เพื่อจะให้พระองค์ยอมออมชอมกับมัน ในเรื่องตัวตนที่แท้จริงและพันธกิจของพระองค์ การถูกทดลองสามประการ ไม่ใช่การทดสอบที่ผ่านพ้นไป แต่มันเป็นการแสดงให้เราเห็นชีวิตของพระองค์ ที่จะถูกรบกวนตลอด แม้ในเวลาที่พระองค์กำลังถูกตรึงบนไม้กางเขน

การถูกทดลองประการที่หนึ่ง เรื่องการเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปัง และการถูกทดลองประการที่สาม เรื่องการกระโดดลงมาจากยอดพระวิหาร ล้วนแต่เป็นการทำให้พระองค์หันเหจากบทบาทของพระเมสสิยาห์ที่ต้องรับทนทรมาน เพื่อตอบสนองการแสวงหาชื่อเสียงของพระองค์เอง ส่วนการถูกทดลองประการที่สาม เรื่องการยอมนมัสการปิศาจ ที่สามารถมอบทั้งอำนาจและทรัพย์สมบัติให้พระองค์ ล้วนแต่ทำให้พระองค์หันเหไปจากการรับใช้พระเป็นเจ้าผู้ทรงความรัก พระองค์ได้รับการล่อลวง เพื่อให้หันเหจากพระอาณาจักรแห่งความรักและรับใช้ เพื่อปกครองอาณาจักรที่เป็นเหมือนหุ่นเชิด

ในยุคปัจจุบันนี้ เรามักจะคิดว่าการที่เราถูกทดลอง เป็นเรื่องของความสนุกสนานเรื่องกามารมณ์ บทเพลงหรือเรื่องตลกหยาบคาย ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ แต่ความจริงแล้ว เราลืมไปว่า การถุกทดลอง เพื่อให้หลงใหลอำนาจและทรัพย์สมบัติ โดยยอมเสียทุกอย่าง เพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมนั้นน่ากลัวมากกว่า เช่น ความอยุติธรรมในสังคม ที่เกิดขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ชิงดีชิงเด่นกัน หรือเรื่องความแตกแยกในครอบครัว ที่เกิดขึ้นเพราะคนมัวแต่แสวงหาอำนาจและเงินทอง จนสมาชิกไม่มีเวลาให้กัน

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)