วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาาพันธ์ 2020 หลังวันพุธรับเถ้า

 

 ทางเดินที่ปลอดภัยที่สุด

คือทางเดินตามพระวจนะของพระเจ้า

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาาพันธ์ 2020

หลังวันพุธรับเถ้า

https://youtu.be/PdfqsRl4adI

 

https://youtu.be/86j7HW7OkXM

 

เพราะรักมั่นคง

https://youtu.be/W6kLp-wmjmE

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาาพันธ์ 2020

หลังวันพุธรับเถ้า

อ่าน :

ฉธบ 30:15-20 

ลก 9:22-25

 

พระเยซูเจ้าตรัส กับผู้ที่คิดจะเป็นศิษย์ติดตามพระองค์

ให้คิดดีๆ เพราะเส้นทางนี้จำเป็นต้อง เลิกคิดถึงตัวเอง 

ยอมรับความยากลำบากทุกวัน เพราะรางวัล

ของการสละชีวิตตน เพื่อติดตามพระคริสตเจ้านั้น 

คือ การกลับมีชีวิตอีกครั้ง เป็นชีวิตที่ไม่มีวันตายอีกต่อไป

 

เมื่อโมเสส เสนอให้อิสราเอล ประชากรของพระเจ้า

เลือกชีวิตหรือความตาย ความดีหรือความชั่ว 

ใครที่เลือกเดินตามวิถีทางของพระเจ้า ปฎิบัติตามบทบัญญัติ

ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของพระองค์ สิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ต้องมี

คือ รัก เชื่อฟัง และซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า

 

หมายเหตุ..

เมื่อคิดจะติดตาม...

อย่าลืมพยายามใส่ใจ..

เพื่อจะไปให้ถึง ซึ่งสิ่งที่หวัง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพฤหัสที่ 27 กุมภาพันธ์ 20 หลังวันพุธรับเถ้า

บทอ่าน ฉธบ 30:15-20 / ลก 9:22-25

ในบทอ่านวันนี้ โมเสสต้องการที่จะเสนอให้เราเลือกชีวิตหรือความตาย เลือกความดีหรือความชั่ว มีใครบ้างเล่าจะไม่เลือกชีวิต? มีใครบ้างจะไม่เลือกการอวยพรมากกว่าการสาปแช่ง? เพราะฉะนั้น เมื่อโมเสสได้เสนอให้ประชากรเลือกระหว่างชีวิตและความตาย เราคงจะคาดเดาได้ว่า ประชากรจะเลือกอะไร แต่ดูเหมือนว่า การเลือกดังกล่าว มีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่คิด เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตรัสในพระวรสารว่า “ผู้ใดใคร่รักษาชีวิต ผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิต แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเรา ผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้” ดังนั้น พระองค์ทรงต้องการจะสอนว่า มีชีวิตที่จะนำไปสู่ความตาย และจะมีความตายที่จะนำไปสู่ชีวิต เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องในพระวรสารที่เราต้องขบคิดกันอย่างจริงจังต่อไป

โมเสสได้เสนอเรื่องที่เรียบง่ายแต่เป็นพื้นฐานแก่ประชากรว่า “จงฟังเถิด ในวันนี้ ข้าพเจ้ากำลังเสนอให้ท่านเลือกชีวิตหรือความตาย เลือกความดีหรือความชั่ว” ถ้าเราจะประยุกต์คำพูดของโมเสสให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน: เราเลือกชีวิต เราเลือกความดี ที่เป็นเหมือนพื้นฐาน ที่บรรดานักเทวศาสตร์เรียกว่า มุมมองขั้นพื้นฐานของเรา

ในการปฏิบัติตามมุมมองขั้นพื้นฐาน ที่เป็นเสมือนการตัดสินใจของเรา เราจะเจริญชีวิตในทิศทางที่เราเชื่อว่า จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง แต่เราแน่ใจหรือว่า มุมมองขั้นพื้นฐานนี้ สามารถจะนำไปใช้กับทุกเรื่อง? ตัวอย่าง จากมุมมองขั้นพื้นฐาน การรับศีลล้างบาปเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่จะนำเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า แต่ในความเป็นจริง เราต้องรื้อฟื้นมุมมองของเราครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะเราหันเหไปจากมุมมองขั้นพื้นฐานนี้ เราจึงสรุปว่า มุมมองขั้นพื้นฐานนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวกับทุกสถานการณ์ ข้อเสนอที่โมเสสให้แก่ประชากรนั้น เป็นข้อเสนอที่ให้แก่เราทุกคน ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยให้เราทบทวนพร้อมกับพระวาจาของพระเยซูเจ้าว่า เราจะต้องแบกกางเขนทุกวันและติดตามพระองค์ไป เพื่อเป็นศิษย์ของพระองค์ ทุกนาทีในชีวิต คือ การเลือกทำความดี และทำอย่างต่อเนื่อง ที่จะนำไปสู่ชีวิต.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)