วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญเยโรม เอมีลีอานี พระสงฆ์ และ นักบุญโยเซฟิน บาคีตา พรหมจารี

 ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณ

โปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิด

ให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิด

ส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึงนักบุญเยโรม เอมีลีอานี พระสงฆ์

และ นักบุญโยเซฟิน บาคีตา พรหมจารี

https://youtu.be/IwHswg-2Bws

 

https://youtu.be/uEGeVCXpaL4

 

ทางนิรันดร์

http://youtu.be/_jYDTa_AU5Q

 

 

 

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึงนักบุญเยโรม เอมีลีอานี พระสงฆ์

และ นักบุญโยเซฟิน บาคีตา พรหมจารี

อ่าน :

1 พกษ 3:4-13

มก 6:30-34

 

เมื่อพบกับพระเยซูเจ้า สิ่งที่ศิษย์อยากทำ คือ 

รายงานความสำเร็จ ในสิ่งที่พวกเขาได้ทำ

แต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าให้ความสำคัญ เป็นลำดับแรกคือ 

“ตัวของอัครสาวก” ด้วยการเชิญให้พวกเขา 

มาพัก.. อยู่กับ..พระองค์

 

เมื่อมีโอกาสทูลขอจากพระเจ้า  

กษัตริย์ซาโลมอน มิได้ขอชีวิตที่ยืนยาว 

หรือความมั่งคั่ง เกียรติยศ ชื่อเสียงเพื่อตนเอง

สิ่งที่ท่านขอ คือ ความเข้าใจ 

เพื่อใช้ในการตัดสินที่ถูกต้อง

 

ด้วยความรักที่ท่านนักบุญเยโรม เอมีลานี มีต่อเพื่อนพี่น้อง

โดยการตระหนักว่า “ทุกคนล้วนเป็นพี่น้อง” 

ได้เปลี่ยนบุคลิก ชีวิตของท่าน จากความแข็งกร้าว

สู่การเป็นบุคคลที่รับใช้ ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง

 

แม้นว่านักบุญโยเซฟิน บาคีตา 

จะต้องประสบความยากลำบาก 

จากการถูกขายเป็นทาส ทำงานรับใช้นายหลายคน

แต่ความรักที่ท่านได้รับจากพระเจ้า ผ่านทาง

ประสบการณ์ส่วนตัว ทำให้ท่านไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

และชีวิตของท่านได้กลายเป็น แบบอย่างความหวัง 

สำหรับชีวิตคริสตชน

 

หมายเหตุ..

ถ้า... “ใคร ๆ ก็ไม่เข้าใจฉัน”

อย่าโกรธ..เพราะบางทีก็อาจเป็นฉันเอง

ที่ไม่สามารถทำให้ใคร ๆ เข้าใจ..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1พกษ 3:4-13 / มก 6:30-34

ถ้าพระเป็นเจ้าให้ท่านเลือกพระพรพิเศษชนิดหนึ่ง ท่านจะเลือกอะไร? อายุยืน? สุขภาพที่ดี? พละกำลัง?เศรษฐกิจที่มั่นคง? สันติสุข? กษัตริย์ซาโลมอนได้สวดขอพระเป็นเจ้าว่า “ขอพระองค์ประทานความเข้าใจแก่ข้ารับใช้ของพระองค์ เพื่อจะได้ปกครองประชากรของพระองค์อย่างยุติธรรม และรู้จักวินิจฉัยแยกความดีจากความชั่ว ถ้าพระองค์ไม่ประทาน ใครเล่าจะปกครองประชากรจำนวนเช่นนี้ของพระองค์ได้” ปรีชาญาณทำให้เราเข้าใจจิตใจและหัวใจของพระเป็นเจ้าได้ ทั้งพระประสงค์และจุดหมายของพระองค์ ในชีวิตของเรา มันยังสอนเราให้เลือกสิ่งที่ดีกว่าในชีวิต และยังช่วยให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำร้ายเรา ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ท่านต้องการปรีชาญาณดังกล่าวหรือไม่? ท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเป็นเจ้าสามารถที่ประทานให้แก่เราอย่างมากมาย?

พระเยซูเจ้าได้ทรงเล่านิทานเปรียบเทียบหลายเรื่อง ที่เกี่ยวกับปรีชาญาณที่กล่าวมา เช่น พระองค์ได้เล่าถึงชายที่มีปรีชาญาณที่สร้างบ้านบนก้อนหิน แทนที่จะสร้างบนทราย หรือเรื่องของหญิงสาวสิบคน ห้าคนเป็นคนโง่ และอีกห้าคนเป็นคนฉลาด หญิงสาวที่ฉลาดได้นำน้ำมันเติมตะเกียงไปด้วย เพื่อรอรับเจ้าบ่าวที่จะมาในเวลาที่ไม่คาดคิด และสามารถเข้าไปในห้องมงคลสมรสได้ (มธ 7:21-24; 25:3)

ปรีชาญาณที่พระเป็นเจ้าประทานให้ อาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่โง่เขลาสำหรับคนที่ไม่มี เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะโนอาห์ที่ได้สร้างเรือ ก่อนน้ำวินาศ แต่เรือลำนั้นสามารถช่วยชีวิติของโนอาห์และครอบครัว เช่นเดียวกัน พระเป็นเจ้ามีพระประสงค์ให้เราใช้เรือในปัจจุบันนี้ คือ พระศาสนจักร ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ บทสวดภาวนา พระวาจาของพระองค์ในพระคัมภีร์ และเครื่องมืออื่นๆอีกมากมาย เพื่อใช้ชีวิตของเราอย่างฉลาด ในพระศาสนจักร ที่เป็นศิลาที่มั่นคง ...ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ได้ประทานพระพรพิเศษมากมายแก่ลูก โปรดประทานปรีชาญาณของพระองค์ให้แก่ลูก เพื่อจะได้ทำให้พระองค์พอพระทัย และหลีกเลี่ยงสิ่งทำลายหรือสิ่งที่ตรงข้ามกับประสงค์ของพระองค์.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/fYBDYhMq8sw