วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

 

 

ความเย่อหยิ่งทำให้เรา

มองเห็นแต่ส่วนเสียของผู้อื่น

แต่ความสุภาพถ่อมตน

ทำให้เรามองเห็นความบกพร่องในตัวเอง

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020

สัปดาห์ที่ 4  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/_NgoZitDWkI

 

https://youtu.be/7MivJmbnJkw

 

ใจข้าแสวงหา

http://youtu.be/zTeLKPG2QkQ

 

 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020

สัปดาห์ที่ 4  เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

บสร 47:2-11 

มก 6:14-29

 

เฮโรด ไม่สามารถมีชีวิตจิตใจที่สงบ 

เพราะ พบความจริง จากความผิดพลาดที่ตนได้

เลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกใจใครก็ตาม 

แทนที่จะพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 

ดาวิด เคยได้รับเกียรติจากผู้คนรอบข้าง 

ได้รับการปกป้องดูแลจากพระเจ้า นั่นก็เพราะว่า

ท่านเคยเลือกที่จะยืนหยัด เชื่อฟัง 

ปฎิบัติตามเสียงของพระเจ้า

 

หมายเหตุ..

เมื่อใด ยอมให้จิตใจ เต็มไปด้วย

ความโกรธ เกลียด อาฆาต

เมื่อนั้น คุณกำลังทำให้

พื้นที่ความสุข ในจิตใจลดน้อยลง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน บสร 47:2-11 / มก 6:14-29

อะไรที่ทำให้กษัตริย์ดาวิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ มีพลังส่วนตัว มีคุณธรรมที่ครบครัน หรือมีสิ่งอื่น? ถ้าเราอ่านเรื่องของกษัตริย์ดาวิด เราจะพบคำตอบว่า ความเคารพและความศรัทธาของท่านต่อพระเป็นเจ้า มาจากที่ใด ท่านเป็นคนที่ไม่มีความครบครันอย่างมาก ทำให้เราเห็นว่าท่านเป็นคนบาปเหมือนกับคนอื่นๆ แม้ท่านเป็นคนบาป ท่านยอมรับความจริงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ แลความยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า และได้ประกาศความไม่เหมาะสมของท่านด้วยใจสุภาพ

เมื่อโกลิอัทได้ท้าทายบรรดาทหารของชาวอิสราเอล พวกเขามีความหวาดกลัว มีแต่ดาวิดเด็กหนุ่มที่ยินดีจะต่อกรกับชาวฟิลิสเตียที่ใหญ่โตคนนั้น (1ซมอ 17) ท่านไม่สามารถที่จะปล่อยให้ศัตรูคนนี้ทำลายกองทัพของพระเป็นเจ้าได้ แม้ท่านเปรียบเทียบกับศัตรูคนนี้ไม่ได้เลย แต่ดาวิดเชื่อว่า พระเป็นเจ้าจะทำให้ท่านประสบกับชัยชนะได้ ดาวิดรู้สึกรับรู้ความเชื่อ ความไว้วางใจ และความหวังในพระเป็นเจ้า ที่สานุศิษย์จะพึงมีในตัวพระเยซูเจ้า ดาวิดเชื่อว่าพระเป็นเจ้า จะทรงแสดงพลังแทนประชากรของพระองค์

พระเป็นเจ้ามิได้ยกย่องดาวิด เพราะท่านเป็นคนบาป แม้ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเป็นเจ้า ท่านก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับเรา และมีความโน้มเองไปยังบาป แต่พลังของท่านมอบไว้ในความเชื่อในพระเป็นเจ้า ดาวิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของพระเป็นเจ้า เพราะว่าท่านได้ตอบสนองพระเป็นเจ้าอย่างไร เมื่อเผชิญกับบาปของตนเอง เมื่อท่านทำบาปผิดประเวณี และมีส่วนรู้เห็นในความตายของสามีของชู้รัก (2ซมอ 11-12) ดาวิดได้เสียใจอย่างจริงใจ และได้เป็นทุกข์กลับใจด้วยความสุภาพถ่อมตน ยินดีรับโทษทุกอย่างที่พระเป็นเจ้ามอบให้ ให้เรายอมรับความบกพร่อง และบาปของเรา และมีความเชื่อในพระเป็นเจ้าว่า พระองค์ทรงสามารถ ที่จะทำพันธกิจผ่านทางเรา เหมือนกับดาวิด ที่ไม่ได้รับการยอมรับความสามารถจากสมาชิกในครอบครัว  แต่ได้รับการเลือกสรรจากพระเป็นเจ้า ให้ร่วมมือทำงานกับพระองค์.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)