วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึง น.เปาโล มิกิ และเพื่อนมรณสักขี

 

 


จงมีความตั้งใจ...

จงมีความพยายาม

จงมีความอดทน...

จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์

 

บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึง น.เปาโล มิกิ และเพื่อนมรณสักขี 

https://youtu.be/AIzGTgP5Uhk

 

https://youtu.be/PwtsS2gxFQY

 

 The Servant Song

http://youtu.be/k-Pk2NHKg_o

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึง น.เปาโล มิกิ และเพื่อนมรณสักขี 

อ่าน :

1พกษ 2:1-4,10-12 

มก 6:7-13

 

อัครสาวกของพระเยซูเจ้า ประสบความสำเร็จ 

ในพันธกิจ ที่ถูกส่งให้ไปทำ นั่นเพราะพวกเขา

“ทำตาม” คำที่พระเยซูเจ้าบอก คือ

“วางใจ” ในการนำของพระเจ้า

 

เพื่อจะประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะทำอะไร ไปที่ไหน 

ดาวิดแนะนำ กษัตริย์ซาโลมอน บุตรชาย ให้ทำตาม

คำแนะนำ สั่งสอนจากพระเจ้า ดำเนินชีวิตด้วยการ

ปฎิบัติตามข้อกำหนด บทบัญญัติ

 

ด้วยความเชื่อที่เร่าร้อน ภายในจิตใจ

ของนักบุญเปาโล มีกิ และเพื่อนมรณสักขี

แม้จะถูกทรมาน เบียดเบียนอย่างหนัก 

แต่พวกท่านยังคงเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ 

และพร้อมที่จะมอบชีวิตของตน เพื่อยืนยันความเชื่อ

ที่สุดแล้ว พวกท่านได้กลายเป็นมรณสักขีกลุ่มแรก 

ในดินแดนตะวันออก

 

หมายเหตุ...

เพื่อจะพบความสบายใจ..

ไม่ว่าจะทำสิ่งใด...

จงทำให้เป็นที่ไว้วางใจ..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพฤหัสที่ 6 กุมภาพันธ์ 20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1พกษ 2:1-4,10-12 / มก 6:7-13

เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบว่า ความตายกำลังใกล้เข้ามาแล้ว พระองค์ได้ตรัสอย่างสงบกับซาโลมอนโอรสของพระองค์ ซึ่งจะเป็นกษัตริย์ในอนาคตเป็นครั้งสุดท้ายว่า พระองค์ได้เห็นความตายของผู้คนจำนวนมากตลอดชีวิตของพระองค์ หลายคนเป็นคนสนิทของพระองค์ และได้จากโลกนี้ไป พระองค์เคยกรรแสงอย่างมากสำหรับความตายของคนเหล่านั้น แต่พระองค์ไม่กรรแสงสำหรับการจะจากไปของพระองค์ กษัตริย์ดาวิดไม่ทรงถามว่า ทำไมพระองค์ต้องสิ้นพระชนม์ หรือทรงต้องการจะยึดชีวิตต่อไป ปรีชาญาณได้สอนให้พระองค์ยอมรับความตายว่า เป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าให้ยอมรับทุกสิ่ง เป็นต้น ความสัมพันธ์ที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้พระองค์อีกครั้งหนึ่ง แม้พระองค์จะทำบาปก็ตาม “ข้าพเจ้ากำลังจะจากไป เหมือนมนุษย์ทุกคน” พระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรเกี่ยวกับอนาคตของพระองค์ แต่ได้เน้นเกี่ยวกับประเทศชาติ พระองค์ทรงสวดภาวนา ขอให้กษัตริย์ซาโลมอนประสบความสำเร็จในรัชสมัยของพระองค์ และได้ให้กำลังใจ ให้พระองค์ซื่อสัตย์ต่อกฎหมายต่างๆของโมเสส กษัตริย์ดาวิดเองได้ซื่อสัตย์ต่อกฏหมายต่างๆที่กล่าวมาหรือไม่? ตลอดชีวิตพระองค์ทรงเห็นทั้งความทุกข์และความวุ่นวาย บัดนี้ พระองค์กำลังจะสิ้นพระชนม์เหมือนคนแก่คนหนึ่ง แต่ยินดีเผชิญกับมันด้วยความกล้าหาญ เหมือนที่พระองค์ทรงมีเมื่อตอนวัยรุ่น เมื่อต้องต่อสู้กับโกลิอัท การสิ้นพระชนม์นี้ คือ ยักษ์โกลิอัทที่พระองค์กำลังเผชิญอยู่

การสิ้นพระชนม์ของพระองค์สอนเราว่า เราต้องยอมรับความตายว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต พระเยซูเจ้าเองเคยตรัสว่า สำหรับคนมีความเชื่อ ความตายไม่ใช่การจบสิ้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง และเมื่อชีวิตของเราจบสิ้นบนโลกนี้ เราจะได้รับชีวิตนิรันดรในสวรรค์  พระเยซูเจ้าได้ทรงเตือนเรา ให้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ ด้วยสิ้นสุดจิตใจและวิญญาณ ความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนและคนที่เรารัก เช่นเดียวกับหมู่คณะวัด เรียกร้องความกล้าหาญจากเรา “พ่อกำลังจะตายในไม่ช้า ลูกจงเข้มแข็งอย่างลูกผู้ชายเถิด จงปฏิบัติตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของลูก จงเดินตามหนทางของพระองค์”.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)