วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

 

 


ไม่มีใครที่แสวงหาพระองค์ 

แล้วพระองค์จะทรงทำเฉยต่อเขา

ไม่มีใครที่มอบกายถวายชีวิตให้กับพระองค์ 

แล้วจะทรงทอดทิ้งเขา

 

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

https://youtu.be/m2j7_erY62o

 

https://youtu.be/UeMAkzE-sAg

 

เมื่อลูกได้เชื่อ

https://youtu.be/T1jREr72LsU

 

 

 

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

อ่าน : 

2 ซมอ 24:2,9-17

มก 6:1-6

 

กิจการดีที่พระเยซูเจ้าทำ นำคนจำนวนมากให้เข้ามาหา

ปรารถนาที่จะติดตาม เพื่อเรียนรู้ อยู่กับพระองค์

กิจการเดียวกัน สำหรับคนใกล้ชิด ที่คิดว่ารู้จักพระเยซูเจ้าดีพอ

แต่ด้วยใจยึดติดกับอคติ ความโน้มเอียง 

ทำได้เพียง ส่งเสียงเหน็บแนม...

 

ดาวิด ได้สัมผัสถึง ความยิ่งใหญ่ในพระเมตตาของพระเจ้า

ในฐานะผู้นำ เมื่อท่านสำนึกถึง บาปผิดของกิจการที่ได้ทำในชีวิต 

ผลของบาปผิดที่นำไปสู่ความทุกข์ เดือดร้อน ของคนรอบข้าง

 

สิ่งที่ทำให้ นักบุญอากาทา เป็นที่ดึงดูดผู้คน

ให้เข้ามาหา เคารพ สักการะ คือ 

แบบอย่างของการสละชีวิต ยืนยันที่จะ

ปกป้องความบริสุทธิ์ แม้จะต้อง

ถูกย่างบนเตาไฟ นอกจากนี้ตามความเชื่อ

ท่านได้เป็นองค์อุปถัมภ์ สำหรับ

ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งหน้าอก และผู้ที่ถูกข่มขืน

 

หมายเหตุ..

การจะได้ชื่อว่า “คนดี”

อย่าให้ดีแค่ปาก..แต่ให้ดีจาก

การกระทำด้วย..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2ซมอ 24:2,9-17 / มก 6:1-6

การทำสำรวจจำนวนประชากร เป็นการแสดงว่า กษัตริย์ดาวิดต้องการที่จะครอบครองทุกสิ่ง ในอาณาจักรของพระองค์ กษัตริย์ผู้ได้รับการเจิมด้วยมือของพระเป็นเจ้า ไม่ได้แสดงว่า พระองค์เป็นเพียงตัวแทนของพระเป็นเจ้า แต่กลับแสดงว่า พระองค์ไม่ขึ้นกับพระเป็นเจ้าแต่อย่างใด และคิดว่า พระองค์สามารถทำอะไรก็ได้กับสิ่งที่พระองค์มีกรรมสิทธิ์ การสำรวจจำนวนประชากรมีจุดประสงค์อะไร? พระเป็นเจ้าก็เคยสั่งให้โมเสสสำรวจจำนวนประชากร (กดว 1:1-2) แต่เพื่อความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า ดังนั้น กษัตริย์ดาวิดควรจะเชื่อว่า พระเป็นเจ้าจะทรงดูแลพระองค์ และประชากรของพระองค์ใช่หรือไม่? ไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแรงหรืออ่อนแอก็ตาม

แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจ คือ การเป็นทุกข์กลับใจของกษัตริย์ดาวิด ทำให้ท่านชนะใจของพระเป็นเจ้า ไม่ว่าการที่จะสร้างมิตรภาพกับพระเป็นเจ้า ให้กลับมาดีดั่งเดิม หรือการที่ประชากรอิสราเอลต้องรับความทุกข์จากโรคระบาด การเป็นทุกข์กลับใจของเราก็เช่นเดียวกัน ต้องทำให้เราคิดว่า เป็นพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า ที่โปรดให้เราชนะความอ่อนแอ และความโน้มเองที่จะทำบาป

พระเป็นเจ้าทรงต้องการให้เราวางใจในพระองค์ในวันนี้ และทุกๆวัน ทั้งในเวลาดี และในเวลาไม่ดี ทั้งในเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอ และในเวลาที่เรารู้สึกแข็งแรง อย่าปล่อยให้ความทะเยอทะยาน ความอิจฉาริษยา หรือความปรารถนา ที่จะควบคุมทุกอย่างอย่างเบ็ดเสร็จ ในชีวิตของท่าน ที่จะทำให้ท่านดีขึ้นกว่าเดิม ตรงข้าม ควรสำรวจมโนธรรมทุกวัน และเป็นทุกข์ถึงบาป ที่ท่านได้กระทำ ให้รับศีลแห่งการคืนดีบ่อยๆ เท่าที่สามารถ กษัตริย์ดาวิดได้รับการอภัยโทษมาก เพราะว่า พระเป็นเจ้าทรงรักพระองค์มาก ความปรารถนาที่จะเป็นทุกข์กลับใจ และการได้คืนดีกับพระเป็นเจ้า คือ ตัวอย่างที่สามรถสอนเราทุกคนให้วางใจในพระเป็นเจ้า เมื่อเราต้องเผชิญกับบาปต่างๆ.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)