วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

 

 เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่า 

หนทางของลูกยากลำบาก 

จงรู้เถิดว่า... 

นั่นคือเวลาที่ดีที่สุดที่ลูกจะวางใจในเรา

และมองเห็นอำนาจในการทำงานของเรา

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020

สัปดาห์ที่ 4  เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/IRt8F5krnnY

 

https://youtu.be/M_3M719mah0

 

 Tis So Sweet to Trust in Jesus

http://youtu.be/3RqfAjPzpko

 

 

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020

สัปดาห์ที่ 4  เทศกาลธรรมดา

อ่าน : 

2 ซมอ 18:9-10,14ข, 24-25ก, 30 ถึง 19:3

มก 5:21-43

 

แม้นมีคนมากมาย ปรารถนาใกล้ชิด

ติดตามพระเยซูเจ้า เพราะได้เห็นพลังอำนาจ 

กิจการที่พระองค์ทำ แต่พระเยซูทรงย้ำ

“ความเชื่อ” เท่านั้นที่ช่วยให้รอด

 

ทรัพย์สินเงินทอง หัวโขน อำนาจที่สวมใส่

ไม่อาจ ช่วยให้รอดชีวิตได้ อับซาโลมที่หลงผิด

ยึดติด กับอำนาจ ที่ไม่ยั่งยืน

ดำเนินชีวิตเหินห่างจากความเชื่อมั่น

ไว้วางใจในพระเจ้า ทำให้ท่านต้องพบกับจุดจบ

 

หมายเหตุ..

ก้าวแรก ที่เชื่อว่า มันเป็นไปได้

โอกาสที่จะเป็นจริง ได้เริ่มขึ้นแล้ว

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2ซมอ 18:9-10,14ข,24-25ก,30-19:3 / มก 5:21-43

ในระหว่างการเข้าเงียบประจำปีของเยาวชนกลุ่มหนึ่ง มีพิธีมิสซาสำหรับครอบครัวของเยาวชนเหล่านั้น มีตัวแทนเยาวชนออกมาสวดภาวนาเพื่อมวลชน คำสวดภาวนาส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อแม่ ลูก ญาติพี่น้อง เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าบรรดาเยาวชนเหล่านั้น เห็นความสำคัญของครอบครัว รวมทั้งผลที่ตามมาของความครัวที่ถูกแรงกระทบในด้านต่างๆ เช่น บาดแผลของการแต่งงาน ลูกๆติดยาเสพติด ความยากจน ความไม่เข้าใจของสมาชิกในครอบครัว การไม่มีเวลาให้กันและกัน เป็นต้น

จากบทอ่านที่ 1 เราจะเห็นความผิดปกติเช่นกัน ในครอบครัวของกษัตริย์ดาวิด โอรสองค์หนึ่งได้ทำร้ายพี่สาวต่างมารดา อับซาโลมได้คิดกบฏต่อดาวิด พระราชบิดาของตัวเอง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะกษัตริย์ดาวิดได้ทำบาป ด้วยการเป็นชู้กับนางบัทเชบา โดยการวางแผนฆ่าอุริยาห์ สามีของนาง ให้ถึงแก่ความตาย ( 2ซมอ 11-12) การต่อสู้ระหว่างอัมโมนและอับซาโลม คือ ผลพวงของบาปของบิดามารดา ที่ตกมาถึงลูกๆ และในทุกวันนี้ ดูเหมือนบทบาทของพ่อแม่ ในฐานะเป็นผู้สอนและตัวอย่างดี ต่อลูกๆนั้นอ่อนแอลง จนทำให้ลูกๆต้องรับผลกระทบที่เลวร้ายต่างๆ ปิศาจรู้ดีว่า ถ้ามันสามารถทำความเสียหายให้แก่ครอบครัว จะเกิดผลกระทบที่กว้างไกล ทั่งในสังคม และในคนรุ่นต่อมา

เราควรจะได้บทเรียนอะไรจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด? ประการที่ 1 พ่อแม่ต้องยอมรับว่า พวกท่านมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ที่ไม่สามารถจะทำได้สำเร็จอาศัยอำนาจของพวกท่านอย่างเดียว พวกท่านจะต้องขอพลังและปรีชาญาณจากพระเป็นเจ้า นอกเหนือจากความสามารถของตนเอง ดังนั้น พ่อแม่ที่หันไปพึ่งพละกำลังจากพระเป็นเจ้า สามารถยืนยันได้ว่า ความเชื่อที่มีต่อพระเป็นเจ้านั้น ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ ประการที่ 2 ต้องสวดภาวนาให้ครอบครัวทั้งหลาย เพื่อขอให้พระเป็นเจ้าประทานพละกำลัง และปกป้องครอบครัวทั้งหลาย.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)