วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020 ระลึกถึงนักบุญบลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี นักบุญอันสการ์ พระสังฆราช

 

 
ความทุกข์ …

ทำอะไรคนที่วางใจพระเจ้าไม่ได้

ความทุกข์ …

อาจจะคว่ำคนอ่อนแอลงได้ 

แต่มันทำอะไรคนที่วางใจในพระเจ้า

อย่างมั่นคงไม่ได้  …

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึงนักบุญบลาซีโอ  พระสังฆราชและมรณสักขี

นักบุญอันสการ์ พระสังฆราช

 

https://youtu.be/n_LsTv-q5uA

 

https://youtu.be/DMSakuzNZsY

 


พระเจ้าทรงเป็นความรัก

http://youtu.be/hSCf9orGmCg

 

 

 

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020

ระลึกถึงนักบุญบลาซีโอ  พระสังฆราชและมรณสักขี

นักบุญอันสการ์ พระสังฆราช

อ่าน :

2 ซมอ 15:13-14,30 และ 16:5-13ก

มก 5:1-20

 

เพราะให้คุณค่ากับสุขภาพจิต ชีวิต

ความเป็นอยู่ของมนุษย์ มากกว่า ทรัพย์สิน เงินทอง

เมื่อไม่ได้รับการต้อนรับจากคนบางกลุ่มนั้น

พระเยซูเจ้า จึงมิได้ทรงตอบโต้ 

 

เมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง ถูกด่าแช่ง

ดาวิด เลือกที่จะไม่โต้ตอบด้วยความรุนแรง

แม้ตนอาจต้องดำเนินชีวิตด้วยความทุกข์

 

แม้นว่าในงานแพร่ธรรม ท่านนักบุญบลาซีโอ

และนักบุญอันสการ์ จะต้องประสบกับความยากลำบาก

การเบียดเบียน แต่เมื่อพวกท่าน เข้าใจวิถีชีวิตที่แท้จริง

ในการเป็นธรรมฑูต พวกท่านตัดสินใจ ที่จะมอบชีวิต

ทั้งหมดของตน เพื่อพระคริสตเจ้าในพันธกิจที่พวกท่านได้รับ

 

หมายเหตุ..

ชีวิตจะสงบขึ้น...

ถ้ารู้จักกับคำว่า

“ช่างมันเหอะ”..บ้าง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 20 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2ซมอ 15:13-14,30;16:5-13 / มก 5:1-20

แม้ว่ารัชสมัยของกษัตริย์ดาวิดจะเป็นเวลาที่รุ่งเรือง และประสบความสำเร็จมากที่สุด แต่พระองค์ก็มีหลุมดำของชีวิตเช่นกัน การใช้อุบายเพื่อได้นางบัทเชบามาเป็นมเหสี ด้วยการส่งอุริยาห์ไปรบในแนวหน้า จนเขาถูกฆ่าตาย การทำบาปผิดประเวณีและการฆ่าคนตาย ได้เป็นสาเหตุทำให้พระองค์ต้องเสด็จหนี จากกรุงเยรูซาเล็ม เนื่องจากอับซาโลมได้คิดกบฏ แน่นอน กษัตริย์ดาวิดรู้ว่า ความทุกข์ของพระองค์มีสาเหตุมาจากบาปที่พระองค์ได้ทรงกระทำ และขณะที่พระองค์เสด็จกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ได้พบกับชิเมอิ ที่ได้สาปแช่งและใช้ก้อนหินทุ่มใส่พระองค์ ชิเมอิเป็นญาติของกษัตริย์ซาอูล เขาจึงได้ติเตียนกษัตริย์ดาวิด ที่เป็นต้นเหตุของการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ซาอูล และการทำให้ครอบครัวของเขาต้องประสบกับโชคร้าย ข้าราชบริพารคนหนึ่งได้เสนอให้พระองค์ฆ่าชิเมอิ แต่พระองค์ปฏิเสธ เพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่า พระเป็นเจ้ากำลังเตือนสติพระองค์ ผ่านทางชิเมอิ นอกจากนี้ พระองค์บังคิดอีกว่า แม้แต่อับซาโลม โอรสของพระองค์เองยังต้องการชีวิตของพระองค์ ทำไม่ชิเมอิจะทำเช่นนั้นไม่ได้

ความคิดของกษัตริย์ดาวิด ทำให้เราทุกคนคิดว่า ถ้าพระเป็นเจ้าทรงรักใคร พระองค์ก็สามารถที่จะลงโทษคนๆนั้นได้เช่นกัน (สภษ 3:11-12) ตลอดรัชสมัยของพระองค์ กษัตริย์ดาวิดได้ประพฤติตน เป็นคนที่พระเป็นทรงรัก ไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นคนดีบริบูรณ์ แต่เพราะพระองค์เป็นบุคคลที่พร้อมจะขออภัยโทษบาป ที่ตัวเองได้กระทำไป เพราะความอ่อนแอ พระองค์ปล่อยให้พระเป็นเจ้า ทำให้พระองค์มีความสุภาพถ่อมตัวมากขึ้น เพื่อชำระล้างบาป และได้รับหัวใจใหม่คืนมา ( สดด 51:10) สำหรับกษัตริย์ดาวิด ไม่มีอะไรที่สำคัญต่อพระองค์ มากกว่าความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า และยินดีรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น เพื่อทำให้ความสัมพันธ์นั้นลึกซึ้งขึ้น...ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกขอนำทุกสิ่งในชีวิต มายังพระบาทของพระองค์ โดยยอมรับว่า ชีวิตของลูกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ลูกขอมองดูความรักของพระองค์ และวางใจว่า พระองค์จะนำลูกกลับมาหาพระองค์ ผ่านทางความทุกข์ยากลำบากของชีวิต ในโลกนี้.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)