วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020 ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์


 


โอพระเจ้า..ขอโปรดตรวจจิตใจข้าฯ

ทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไร

หากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่

ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020

ระลึกถึงนักบุญยอห์น  บอสโก พระสงฆ์

https://youtu.be/hwVojiIOgwQ

 

https://youtu.be/7GqwsE0JZ-g

 

ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

http://youtu.be/bYeWeyX1Mo0

 

 

 

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2020

ระลึกถึงนักบุญยอห์น  บอสโก พระสงฆ์

อ่าน :

2ซมอ 11:1-4ก,5-10ก,13-17

มก 4:26-34

 

อุปมาเรื่องผู้หว่าน ย้ำเตือนให้คิด...

เมื่อหว่านสิ่งใดลงไปในชีวิต 

สิ่งนั้นก็จะค่อย ๆ เติบโต

จนถึงวันของการเกิดดอก ออกผล ...

ผลจะดี หรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่า 

หว่านอะไรลงไป และดูแลอย่างไร

 

การเผลอปล่อยตัว ปล่อยใจ 

ให้เติบโตไปกับราคะตัณหา

พาดาวิด ให้ผิดพลาด ตกในบาปผิด 

เลยเถิดไปถึง การปกปิดความชั่วที่ตนทำ 

ด้วยการใช้อำนาจปกครอง

ที่พระเจ้ามอบให้เพื่อรับใช้ 

ไปทำร้าย ทำลายคนใกล้ชิด..

 

นักบุญยอห์น บอสโก ผู้มีหัวใจเพื่อเยาวชน

ท่านไม่เสียดาย ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถของตน

เพื่อการดูแลเอาใจใส่ เป็นพิเศษต่อการอบรมเยาวชน

ให้เข้าถึงคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการตระหนักเสมอว่า 

“กันไว้..ดีกว่าแก้”.. และไม่นาน หลังจากที่ได้ก่อตั้ง

คณะนักบวชซาเลเซียน สมาชิกของท่าน 

ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

หมายเหตุ..

หว่านสิ่งใดลงไปในความคิด....

ชีวิตก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 20 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2ซมอ 11:1-4ก;5-10ก,13-17 / มก 4:26-34

เหตุการณ์ได้เกิดขึ้น เมื่อกษัตริย์ดาวิดได้เสด็จจากที่บรรทม เดินไปที่หลังคาพระราชวัง  และมองเห็นสตรีที่สวยงามนางหนึ่งกำลังอาบน้ำ ในสมัยนั้น หลังคาบ้านจะมีลักษณะเป็นพื้นราบ เพื่อใช้เป็นที่ใช้สอยตอนที่มีอากาศไม่เอื้ออำนวย คนมักจะนอนหลับบนหลังคาบ้านในฤดูที่มีอากาศอบอุ่น เพราะอากาศภายนอกจะทำให้หลับสบาย มากกว่านอนในบ้าน และจากหลังคาพระราชวังนั้นเอง ที่กษัตริย์ดาวิดมองเห็นสตรีนางหนึ่งที่สวยมาก ชื่อนางบัทเชบา ความจริงพระองค์มีมเหสีหลายองค์อยู่แล้ว พระองค์ได้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของกษัตริย์ซาอูล มีคาล (1ซมอ 18:27) นอกจากนี้ พระองค์ยังมีมเหสีอื่นและนางกำนัลอีกหลายคน ( 2ซมอ 5:13) เหตุผลที่ทำให้กษัตริย์ดาวิด ถูกประจญให้หลง เพราะเป็นธรราชาติของผู้ชายทั่วไป ที่จะมองดูสตรีที่สวยงามและเปลือยเปล่า ผู้ชายบางคนมีอารมณ์ทางเพศที่รุนแรง การที่พระองค์มีมเหสีและโอรสและธิดาจำนวนมาก เป็นข้อพิสูจน์ที่ดี นอกจากนี้ พระองค์ยังอยู่ในวัยหนุ่มฉกรรจ์ มีร่างกายแข็งแรง ที่พร้อมจะส่งเสริมให้มีอารมณ์ทางเพศ การตื่นบรรทมในตอนกลางวัน ยังเป็นเวลาที่มีอารมณ์ทางเพศมากกว่าเวลาอื่น แต่กษัตริย์ดาวิดลืมไปว่า พระองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเป็นเจ้า แต่ทำไมพระองค์จึงไม่คิดว่า พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัย ให้พระองค์มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงคนนี้หรือไม่

เมื่อพระองค์สืบทราบว่า นางบัทเชบาเป็นภรรยาของอุริยาห์ พระองค์ได้ใช้เพทุบายเพื่อจะได้ภรรยาของเขา มาเป็นภรรยาของพระองค์ โดยส่งให้อุริยาห์ไปรบในแนวหน้า จนถูกข้าศึกฆ่าตาย และพระองค์รับนางมาอยู่ด้วย จนนางตั้งครรภ์ และทูลกษัตริย์ดาวิดว่า “ดิฉันตั้งครรภ์แล้ว”(2ซมอ 11:5) แต่สิ่งที่กษัตริย์ได้ทรงกระทำ ทำให้พระเป็นเจ้าไม่พอพระทัย (2ซมอ 11:27)...เราเองเคยปิดบังบาปของเรา โดยคิดว่า เราสวดภาวนาก็เพียงพอแล้ว เพื่อปิดบัง และไม่มีใครสังเกตเห็น.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)