วันพุธที่ 29 มกราคม 2020 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

 

 


 

จิตใจที่ไม่มีความเชื่อ ...

ก็ไม่อาจมองเห็น "ความเป็นไปได้"

เพื่อนเอ๋ย ...

อดีตของผีเสื้อก็คือตัวหนอน

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 29 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/D0AEZ_ASR2Q

 

https://youtu.be/xGsXVV9G9OM

 

เวลานี้

http://youtu.be/_dYs-yNQkYQ

 

 

วันพุธที่ 29 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

2 ซมอ 7:4-17

มก 4:1-20

 

พระเยซูเจ้าทรงอธิบายความหมายของอุปมาเรื่องผู้หว่าน..

สิ่งที่ผู้หว่าน คือพระวาจา

บางคนได้ยินพระวาจา ทันทีซาตานก็มาช่วงชิง

บางคนได้ยิน ได้ฟัง แต่ไม่มีราก 

เมื่อเผชิญความยากบำลาก ก็ยอมแพ้

บางคนได้ยิน ได้ฟัง แต่ถูกความวุ่นวาย ลุ่มหลง

ในทรัพย์สมบัติทางโลกมาปกคลุมจึงไม่เกิดผล

ส่วนคนที่ได้ยิน ได้ฟัง แล้วรับไว้ 

นำไปปฎิบัติ ย่อมเกิดผล

 

เสียงของพระเจ้าตอกย้ำ ผ่านทางประกาศกนาธัน

มายังผู้รับใช้ฯ เมื่อเขารับพระวาจา

นำพระเจ้าเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะไปที่ไหน

พระองค์อยู่ด้วย ทรงปกป้อง คุ้มครอง พิทักษ์รักษา

 

เมล็ดพันธ์แห่งความดี ที่เพาะบ่ม เจริญเติบโตในจิตใจ

ของท่านนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ นำท่านให้

ทุ่มเท อุทิศตน ในงานแพร่ธรรม

ผ่านทางงานเขียนของท่าน ทำให้ท่านได้รับการแต่งตั้ง

เป็นอุปถัมภ์ของนักหนังสือพิมพ์ และนักเขียนคาทอลิก

 

หมายเหตุ..

ผลจะดี...ย่อมมาจาก 

ความดีที่เพาะบ่ม..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพุธที่ 29 มกราคม 20 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 2ซมอ 7:4-17 / มก 4:1-20

กษัตริย์ดาวิมีเวลาที่จะนั่งลงและนับพระพรพิเศษที่ท่านได้รับ อาณาจักรของพระองค์มั่นคง ศัตรูนอกประเทศถูกปราบปรามจนหมดสิ้น และพระองค์มีพระราชวังที่สวยงาม ดูเหมือนว่าพระองค์มีความบรรเทาใจหลังจากทรงใช้เวลาประมาณ 13 ปี ที่ต้องหลบหนีกษัตริย์ซาอูล ตลอดเวลานั้น พระองค์ต้องหลบซ่อนพระองค์อยู่ภายในถ้ำ ทำให้พระองค์ระลึกว่า พระองค์ได้ผ่านเวลามายาวนานแล้ว และทรงรู้สึกว่า หีบพระสัญญา ที่บรรจุพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า และเป็นเครื่องหมายของการประทับอยู่ของพระเป็นเจ้า ยังคงเก็บรักษาไว้ในกระโจม ความรู้สึกของพระองค์จึงคล้ายกับความรู้สึกของเรา ที่ได้สร้างบ้านที่สวยงาม แล้วก็ฉุกคิดได้ว่า พ่อแม่ของเรายังอาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆ ที่ไม่มีน้ำประปาหรือเครื่องทำความร้อน แน่นอน เราคงไม่ปล่อยให้พ่อแม่ของเราต้องอยู่ในบ้านเก่าๆหลังนั้น เราคงจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้พวกท่านอย่างแน่นอน หรืออย่างน้อยก็เชิญให้ท่านมาอยู่ในบ้านเดียวกับเรา แม้กษัตริย์ดาวิด จะไม่สามารถนำหีบพระสัญญามาไว้ในราชวังของพระองค์ พระองค์ได้ตรัสสินใจ ที่จะสร้างวิหารที่งดงาม เพื่อเป็นที่อยู่ของหีบพันธสัญญา ท่านจึงได้ปรึกษากับประกาศกนาทัน ที่ได้ส่งเสริมให้พระองค์ลงมือสร้าง

การสนับสนุนของประกาศกนาทันยังไม่เกิดขึ้นจริง ในคืนนั้นเอง พระเป็นเจ้าได้ทรงเผยแสดงให้นาทันรู้ว่า พระองค์ไม่ทรงมีแผนการที่จะให้กษัตริย์ดาวิดสร้างพระวิหาร แต่เป็นโซโลมอน โอรสของพระองค์จะเป็นผู้สร้าง กษัตริย์ดาวิดจะรู้สึกอย่างไร เมื่อพระองค์มีแผนการที่จะสร้างพระวิหาร แต่ได้รับคำตอบว่า “พระองค์ไม่ต้องสร้างพระวิหารหลังนั้น”? กษัตริย์ดาวิดไม่น่าจะผิดหวังแต่อย่างใด เมื่อประกาศกนาทันได้ทูลพระองค์ว่า “พระเป็นเจ้าทรงประกาศให้ท่านทราบว่า พระองค์จะสร้างบ้านให้ เป็นบ้านและอาณาจักรของพระองค์จะคงอยู่ตลอดไป บัลลังก์ของท่านจะถูกสร้างขึ้นมาตลอดไป” (2ซมอ 7:11,16) พระองค์จะสร้างราชวงศ์ให้ และบุคคลที่จะสืบราชวงศ์องค์หนึ่งนั้น จะประทับอยู่บนบัลลังก์ของอิสราเอลตลอดไป พระเป็นเจ้ามีแผนการที่ดีกว่า เป็นแผนการที่นำความชื่นชมยินดีมาให้.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)