วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020 ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

 

 

ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เปี่ยมล้นทั่วแผ่นดิน

พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

สร้างท้องฟ้า … อัลเลลูยา 

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

https://youtu.be/aRYdGxPcyVs

 

https://youtu.be/k50jRNh7ruM

 

การกลับใจของชายคนหนึ่ง

http://youtu.be/F1AzrI4TPIw

 

 

 

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

อ่าน :

กจ 22:3-16

มก 16:15-18

 

ในการส่งศิษย์ออกไปประกาศข่าวดี 

พระเยซูเจ้าทรงย้ำ ประสบการณ์ที่พวกเขาได้เรียนรู้

อยู่กับพระองค์ การจะประสบความสำเร็จ 

สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความเชื่อของผู้ออกไปประกาศ

 

ประสบการณ์ของการได้เห็น ได้ยินพระคริสตเจ้า

รับรู้พระประสงค์ของพระเจ้าแล้วเชื่อ นำเปาโล

ให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิง 

จากผู้เบียดเบียนคริสตชน มาสู่ผู้นำข่าวดีของพระคริสตเจ้า

ไปสู่ทุกคน

 

หมายเหตุ..

กับการกลับใจ...

เริ่มต้นใหม่ กับสิ่งที่ดี ๆ

ไม่มีคำว่า สายเกินไป..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 20 ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

บทอ่าน กจ 22:3-16 / มก 16:15-18

ที่จริงนักบุญเปาโลได้พูดเรื่องการกลับใจของท่านไว้ในจดหมายของท่านหลายแห่งเหมือนกัน ซึ่งแน่นอนก็ต้องพาดพิงไปถึงฤทธิ์กำลังแห่งพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าที่สามารถเปลี่ยนเซาโล นักเบียดเบียนพระศาสนจักรผู้โหดร้ายทารุณ ให้เป็นอัครธรรมทูตชั้นเยี่ยม แน่นอนการกลับใจของท่านนี้ต้องเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร พระศาสนจักรเป็นหนี้ท่านอย่างมากในเรื่องการประกาศพระวรสารในหมู่พวกคนต่างศาสนา และในเรื่องการคิดทบทวนทางเทววิทยาที่มีต่อคำสอนของคริสต์ศาสนา

  เปาโลเกิดที่เมืองทาร์ซัส ในแคว้นซีลีเซีย (กจ 9:11; 21:39; 22:3) ประมาณปี    ค.ศ. 10 จากครอบครัวชาวยิวเผ่าเบนยามิน (รม 11:1;     ฟป 3:5) มีสัญชาติโรมัน    (กจ 16:37ฯ; 22:25-28; 23:27) เมื่อเป็นหนุ่ม เปาโลศึกษา     หนังสือกิจการอัครสาวกกล่าวว่า เปาโลศึกษาเล่าเรียนที่กรุงเยรูซาเล็มกับ กามาลิเอล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้น หนังสือกิจการอัครสาวก      ยังบอกเราอีกว่าเปาโลเบียดเบียนพระศาสนจักรยุคเริ่มต้น (กจ 22:4ฯ; 26:9-12; กท 1:13;  ฟป 3:6)  มีส่วนรู้เห็นในการตายเป็นมรณสักขีของสเทเฟน  (กจ 7:58; 22:20;) แต่ขณะเดินทางไปยังเมืองดามัสกัส ประมาณปี ค.ศ. 34 พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพปรากฏพระองค์ให้เปาโลเห็นและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน พระผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพทรงทำให้เปาโลเข้าใจความจริงของความเชื่อคริสตชน และพระองค์ทรงเลือกสรรท่านให้เป็นอัครสาวกของคนต่างชาติ      (กจ 9:3-16 ; กท 1:12,15ฯ) 

พระเจ้าทรงสามารถเรียกและเลือกใช้ผู้ที่อ่อนแอเป็นเครื่องมือที่ดีของพระองค์ได้ ความผิดพลาดในอดีตไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิต แต่การกลับใจและเริ่มต้นใหม่ต่างหากคือการกระทำที่ควรยกย่องและเลียนแบบ ศิษย์พระคริสต์ต้องกลับใจมาหาพระเจ้า และเลียนแบบพระเยซูเจ้าในชีวิตและวิธีปฏิบัติ และดำเนินชีวิตเป็นผู้แพร่ธรรมนำข่าวดีไปสู่ผู้อื่น ผ่านทางแบบอย่างชีวิตที่ดีงามของเรา

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

 

 

 

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

 

 

https://youtu.be/E_Au10sY6gU