วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2020 ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ชาลส์ พระสังฆราชและนักปราชญ์

 

 

จงเชื่อ .. สิ่งที่ลูกอ่าน 

สอน .. สิ่งที่ลูกเชื่อ

และดำเนินชีวิต .. ตามสิ่งที่ลูกสอน 

 

บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2020

ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ชาลส์ 

พระสังฆราชและนักปราชญ์

https://youtu.be/g0_3iAqE2ag

 

https://youtu.be/YYyhXBb_F58

 

เราจะเดินในทางพระเราจะเดินในทางพระเยซู

http://youtu.be/_OjYUBdKO4s

 

 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2020

ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอ ชาลส์ 

พระสังฆราชและนักปราชญ์

อ่าน :

1 ซมอ 24:2-21

 มก 3:13-19

 

พระเยซูเจ้าทรงให้ความสำคัญ กับ การฝึกฝนอบรม

บุคคลที่พระองค์ทรงเรียก เลือก และแต่งตั้ง 

เพื่อให้พวกเขาอยู่ ใกล้ชิดกับ พระองค์ ก่อนที่จะประทานอำนาจ

และส่งพวกเขาออกไป ทำพันธกิจ ใช้ชีวิตเป็นพยานถึง ข่าวดี

 

การฝึกฝนอบรม  เพื่อทำตาม พระประสงค์ของพระเจ้า 

ทำให้ดาวิด ไม่คิดตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว 

โดยการฉวยโอกาส ทำร้ายศัตรู ผู้ทำผิดต่อท่าน 

ด้วยเพราะตระหนักดีว่า เมื่อ ผู้รับใช้ฯของพระเจ้า ประพฤติผิด 

พระเจ้าเอง จะเป็นผู้ลงโทษจัดการคนของพระองค์

 

ด้วยความมุ่งมั่น อุทิศตนให้กับงานแพร่ธรรม

ของท่านนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์

พร้อมกับบุคลิก ลักษณะนิสัย

ที่เน้นการเป็นนักปฎิบัติ มากกว่าการใช้คำพูด

ทำให้ท่านสามารถนำคนจำนวนมาก ให้มารู้จัก

และรักพระคริสตเจ้า ผ่านทางงานเขียนของท่าน

พร้อมกันนี้ ท่านได้กลายเป็นองค์อุปถัมภ์

ของนักหนังสือพิมพ์ และนักเขียนคาทอลิก

 

หมายเหตุ..

ไม่มีทักษะวิชา ความสามารถใด..

ได้มา โดยไม่ผ่านการเปิดใจ 

ยอมรับการ “ฝึกฝน” 

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 20 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1ซมอ 24:2-21 / มก 3:13-19

กษัตริย์ซาอูลก็ยังตามล่าชีวิตดาวิด ที่มีคนเพียง 600 คน แต่ดาวิดไม่ได้ฝึกฝนพวกเขาให้เป็นทหาร ขณะที่กษัตริย์ซาอูลมีกำลังทหารมากกว่าดาวิดถึง 5 เท่า ล้วนเป็นทหารอาชีพ แต่พระเป็นเจ้าทรงปกป้องดาวิด และเมื่อดาวิดทราบว่า กษัตริย์ซาอูลกำลังค้นหาท่าน ดังนั้น ดาวิดจึงได้หลบหนีไปแอบในถ้ำ มีถ้ำมากมายในบริเวณนั้น จึงทำให้ดาวิดและคนของท่านสามารถซ่อนตัวอยู่ในถ้ำอย่างง่ายดาย เมื่อพวกเขาสนทนากัน กษัตริย์ไม่ได้ยิน ดาวิดได้เขียนบทเพลงสดุดีบทที่ 57 และ142 ที่บรรยายถึงเวลาที่ท่านอยู่ในถ้ำ

กษัตริย์ซาอูลไม่ทราบว่า พระองค์ได้เข้าไปในถ้ำที่มีศัตรูอยู่ คนของดาวิดคิดว่า ท่านคงจะฆ่ากษัตริย์ซาอูล พวกคนของดาวิดได้เตือนให้ท่านระลึกถึงคำสัญญาของพระเป็นเจ้า ดาวิดรู้ดีว่า พระเป็นเจ้าได้ทรงแต่งตั้งด้วยการเจิมให้ซาอูลเป็นกษัตริย์ จึงได้ให้เกียรติแด่พระองค์ ดังนั้น ท่านจึงไม่ได้ทำร้ายกษัตริย์ซาอูลแต่อย่างใด และไม่ยอมให้คนของท่านทำร้ายกษัตริย์ซาอูลแต่อย่างใด เพราะท่านรู้ว่า ถ้าท่านต่อสู้กษัตริย์ ท่านก็ต่อสู้กับพระเป็นเจ้า ในจดหมายของชาวโรมัน เปาโลได้บอกว่า “พระเป็นเจ้าทรงมอบอำนาจให้บรรดาผู้นำ” (รม 13:1-3) และแม้ว่ากษัตริย์ซาอูลได้แต่งตั้งด้วยการเจิมให้ดาวิดเป็นกษัตริย์ แต่ดาวิดยังมีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้ามากกว่า จึงไม่ยอมเป็นกษัตริย์ รอจนกว่าพระเป็นเจ้าจะแสดงเวลาที่เหมาะสม กษัตริย์ซาอูลได้สวมเสื้อของกษัตริย์ แสดงว่า พระองค์เป็นกษัตริย์จริงๆ ทำให้ดาวิดเกิดความรู้สึกผิด ที่ได้ตัดเสื้อของพระองค์  บางทีท่านอาจจะคิดว่า การกระทำเช่นนั้น เป็นเหมือนการทำร้ายกษัตริย์เอง แม้กษัตริย์ซาอูลจะพยายามทำลายดาวิด แต่ที่สุดพระองค์ได้กลับใจ และเรียกดาวิดว่า “ลูกของฉัน” ( 1ซมอ 24:16) พระองค์ไม่ดูถูกดาวิดว่า เป็นบุตรชายของเจสซี (1ซมอ 22:8) และพระองค์ไม่คิดว่า ดาวิด คือ ศัตรูของพระองค์อีกต่อไป พระองค์ทรงร้องไห้สำนึกผิด แม้กษัตริย์ซาอูลจะทำตัวเป็นศัตรู แต่ดาวิดได้ทำดีต่อพระองค์ สอดคล้องกับพระวาจาของพระเยซูเจ้าให้รักแม้แต่ศัตรูของท่าน ( มธ 5:44).

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)