วันอังคารที่ 21 มกราคม 2020 ระลึกถึง นักบุญอักแนส พรหมจารีและมรณสักขี

 

ฉันวางใจ...

ในความรักมั่นคงของพระเจ้า

และจะวางใจพระองค์เสมอไป

 

บทอ่านประจำวันอังคารที่ 21 มกราคม 2020

ระลึกถึง นักบุญอักแนส พรหมจารีและมรณสักขี 

https://youtu.be/hwsvd7u8N54

 

https://youtu.be/DRSWn7fovqo

 

ในพระองค์ขอทรงนำทาง
http://youtu.be/kCPdtK-A2bU

 

 

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2020

ระลึกถึง นักบุญอักแนส พรหมจารีและมรณสักขี 

อ่าน : 

1 ซมอ 16:1-13

มก 2:23-28

 

พระเยซูเจ้าจำเป็นต้อง เปิดใจ ฟาริสีให้กว้าง

เพราะพวกเขาอ้างวันสับบาโต เพื่อตำหนิ

ผู้หิวโหย พระองค์ย้ำให้ฟาริสีคิด ด้วยการ

ยืนยันว่า “วันสับบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่

มนุษย์มีไว้เพื่อวันสับบาโต” 

 

ในการตัดสินใจเลือก มนุษย์ตัดสินใจ 

จากสิ่งที่เห็น แต่สำหรับพระเจ้านั้น 

พระองค์ทรงเลือก โดยมองดูที่จิตใจ

 

ความเชื่อ พร้อมกับการอุทิศตนให้กับพระเจ้า

ทำให้นักบุญอักแนส ไม่คิดถึงตนเองอีกต่อไป 

ด้วยหัวใจที่ยึดมั่น ท่านจึงสามารถสละชีวิต

เป็นมรณสักขี เพื่อยืนยันถึงความรัก

ที่มีต่อพระคริสตเจ้า แม้จะมีอายุได้เพียง 12 ปี 

 

หมายเหตุ..

ถ้ามองให้ลึก....ก็จะเห็นว่า...

ความทุกข์นั้น อยู่ที่ใจ

ความสบาย อยู่ที่ตัว

ความชั่ว อยู่ที่การกระทำ

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอังคารที่ 21 มกราคม 20 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1ซมอ 16:1-13 / มก 2:23-28

เกือบจะไม่มีรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องราวของนักบุญอักแนส (ค.ศ.258) มีบันทึกว่า ท่านมีอายุเพียง 12-13 ปี เมื่อท่านได้เสียชีวิตเป็นมรณสักขีในกลางศตวรรษที่ 3 มีการสัณนิฐานว่า ท่านได้ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การถูกตัดศีรษะ การถูกเผาไฟ และการถูกรัดคอ มีเรื่องราวเล่าว่า ท่านเป็นคนสวย ที่มีชายหนุ่มมากมายอยากจะแต่งงานด้วย ชายหนุ่มคนหนึ่ง ที่ผิดหวัง ได้รายงานต่อผู้มีอำนาจว่า ท่านเป็นคริสตชน ท่านจึงถูกจับ และถูกนำไปขังไว้ในสถานบริการทางเพศ มีคนหนึ่ง ที่มองท่านด้วยความปรารถนาไม่ดี ได้ตาบอด แต่ท่านก็ได้สวดภาวนา เพื่อให้เขามีสายตาดีดังเดิม ท่านได้ถูกตัดสิน ถูกทรมาน และถูกฝังไว้ในกาตากอมบ์ใกล้กรุงโรม ที่ได้รับชื่อของท่านในเวลาต่อมา ธิดาของจักรพรรดิ์คอนสแตนตินได้สร้างวิหารแห่งหนึ่ง ให้เป็นเกียรติแก่ท่าน

ชีวิตของท่านเหมือนกับของนักบุญมารีอา กอแรตตีในศตวรรษที่ 20 ที่เป็นมรณสักขี เพราะไม่ยอมทำบาปที่ผิดต่อความบริสุทธิ์ ทำให้มีอิทธิพลอย่างมาก ในการสอนมิให้เยาวชนหลงใหลในวัตถุนิยม ชีวิตของท่านยังคล้ายกับชีวิตของนักบุญอากาทา ที่ได้เสียชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกัน นักบุญอักแนสเป็นเครื่องหมายของความศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีประสบการณ์ หรือมีความพยายามตามภาษามนุษย์เท่านั้น แต่เป็นพระพรที่พระเป็นเจ้าได้ประทานให้แก่ทุกคน

ในพระวรสารวันนี้ได้กล่าวว่า วันสับบาโตมีไว้สำหรับมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์สำหรับวันสับบาโต หรือเราอาจจะอธิบายอีกแง่มุมหนึ่งว่า ความต้องการของมนุษย์ย่อมมาก่อนกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดใดๆ พระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่า บุตรแห่งมนุษย์ย่อมมีอำนาจเหนือวันสับบาโต ความศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นจากการถือตามกฏเกณฑ์หรือข้อกำหนดใดๆทั้งสิ้น แต่เป็นพระพรพิเศษที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้แก่บางคน ให้เจริญชีวิตเพื่อพระเป็นเจ้า และนี่คือ จุดประสงค์ที่แท้จริงของวันสับบาโต ที่จะต้องช่วยให้มนุษย์เจริญชีวิตตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า เช่นเดียวกับ นักบุญอักแนส และนักบุญอื่นๆในพระศาสนจักร.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)