วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020

 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่น

อย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อ

เพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า..

"ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า"

 

บทอ่านประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/RZNSW0rKq_Y

 

https://youtu.be/8Kw_3zuSnCo

 

 พระเจ้าดีต่อฉัน

http://youtu.be/_7VTjITn6_U

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020

อ่าน :

1 ซมอ 4:1-11

มก 1:40-45

 

ในพันธกิจของการประกาศข่าวดี 

พระเยซูเจ้ามิได้เป็นห่วง ชื่อสียง 

เกียรติยศ ความรังเกียจต่อโรคร้าย 

มากไปกว่า ความผูกพันใกล้ชิด

ของประชากรกับพระเจ้า

เมื่อทรงสัมผัส ช่วยคนโรคเรื้อนให้หายป่วย

ทรงกำชับให้เขาไปหาพระเจ้า 

มิใช่ยึดติดกับอัศจรรย์ที่พระองค์ทำ

 

ประชากรอิสราเอลที่สูญเสียความสัมพันธ์ใกล้ชิด

ชีวิตที่วางใจในพระเจ้า ด้วยการประพฤติตนชั่วร้าย

ทำให้พวกเขาพ่ายแพ้แก่ศัตรู

 

หมายเหตุ..

อยากเป็นคนมีเกียรติ..

อย่าไปเหยียดหยามคนอื่น..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพฤหัสที่ 16 มกราคม 20 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1ซมอ 4:1-11 / มก 1:40-45

ท่านแสวงหาพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อหรือไม่? ใครก็ตามที่ได้แสวงหาพระองค์ จะถูกปฏิเสธความช่วยเหลือ แม้แต่คนที่อยู่นอกสังคมของชาวยิว ยังสามารถรับความช่วยเหลือจากพระองค์ พระเยซูเจ้าได้ใช้มือสัมผัสคนป่วยเป็นโรคเรื้อน แม้คนที่มีสุขภาพแข็งแรง จะรีบหนี เมื่อเห็นคนโรคเรื้อนเดินมา  แต่พระเยซูเจ้าได้สัมผัสคนโรคเรื้อน ที่เดินมาใกล้พระองค์ และได้ช่วยรักษาให้หาย และกลายเป็นคนบริสุทธิ์ ทำไมการกระทำของพระองค์จึงเป็นที่สังเกตของคนทั่วไป? คนโรคเรื้อนถูกถือว่าเป็นคนที่อยู่นอกสังคมของชาวยิว พวกเขาจะถูกไล่ออกจากบ้านและสังคม และจะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง สถานภาพทางร่างกายของพวกเขาน่าสงสารมาก ขณะที่พวกเขาจะค่อยๆสูญเสียการใช้มือและเท้า และถูกไล่ออกไป ทุกคนจะถือว่า พวกเขาเสียชีวิตไปแล้ว แม้แต่พวกญาติๆของพวกเขา กฏหมายของชาวยิวห้ามคนดีดีสัมผัสหรือเข้าใกล้คนโรคเรื้อน

แต่คนโรคเรื้อนคนนี้ทำในสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ เขาได้เข้าใกล้พระเยซูเจ้าด้วยความไว้วางใจและด้วยความสุภาพ โดยหวังว่า พระเยซูเจ้าจะสามารถช่วยรักษาเขาได้ ตามปรกติคนโรคเรื้อนจะถูกขว้างปาด้วยก้อนหิน หรือจะถูกกันไม่ให้เข้าใกล้รับบี พระเยซูเจ้าไม่เพียงแต่ทำตามคำข้อร้องของเขา แต่ได้แสดงความรัก ความเมตตากรุณา และความอ่อนหวานของพระเป็นเจ้า ด้วยการสัมผัสตัวเขา ในสมัยนั้น ความรู้ด้านการแพทย์ถือว่า การสัมผัสร่างกายของคนโรคเรื้อน เป็นการเสี่ยงที่จะติดโรค พระเยซูเจ้าได้แสดงความเมตตากรุณาและความอ่อนหวานต่อสถานที่น่าสงสายของคนโรคเรื้อน พระองค์ได้ถ่ายทอดความรัก และพระเมตตาของพระเป็นเจ้า ที่เป็นเครื่องหมาย ที่ดังกว่าคำพูด พระองค์ได้สัมผัสชายคนนั้น และเขาก็ได้กลายเป็นคนสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่แต่เพียงด้านร่างกายเท่านั้น แต่ทางด้านจิตใจด้วย...ให้เราถามตัวเองว่า เราเข้าใกล้คนที่ไม่น่ารัก หรือคนที่ถูกคนอื่นรังเกียจ เพราะว่าพวกเขามีรูปร่างผิดปกติ หรือมีข้อบกพร่องอื่นหรือไม่? ท่านได้แสดงความใจดีและความเมตตา และช่วยเหลือเขา เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าหรือไม่?

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)