วันพุธที่ 15 มกราคม 2020 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

 

 พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ทุกคน 

ให้เป็นบางสิ่ง และให้ทำบางสิ่ง 

เพื่อคนอื่น ด้วยชีวิตของตน …

 

บทอ่านประจำพุธที่ 15 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

https://youtu.be/csn1lCqAIO

 

https://youtu.be/tdbRKNcaxms

 

Speak, O Lord

https://youtu.be/Qsr52EWh1yU

 

 

 

วันพุธที่ 15 มกราคม 2020

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

อ่าน :

1 ซมอ 3:1-10,19-20

มก 1:29-39

 

ความสรรพพร้อมของพระเยซูเจ้า ต่อพันธกิจ

แสดงออกให้เห็น ..ไม่ว่าสถานการณ์ชีวิต

จะเป็นอย่างไร พระองค์ไม่ลืม “หน้าที่”

 

ในการทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านั้น

เอลี แนะนำ ท่าทีที่สำคัญให้กับซามูเอล คือ

ท่าทีของความพร้อม ด้วยการยืนยันอย่างมั่นใจว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสมาเถิด

ผู้รับใช้ของพระองค์ กำลังฟังอยู่”

 

หมายเหตุ..

ในการทำหน้าที่...ถ้ามีใจพร้อม..

อุปสรรค จะหนักขนาดไหน 

มันก็เป็นได้แค่เพียง ทางผ่าน..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันพุธที่ 15 มกราคม 20 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

บทอ่าน 1ซมอ 3:1-10,19-20 / มก 1:29-39

ดูเหมือนว่า พระเยซูเจ้าจะมีธุระต้องทำทุกวัน หรือ พระองค์ต้องทำธุระตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงเวลาเย็น ตามวัฒนธรรมของชาวยิว พระองค์ได้เริ่มต้น ด้วยการทำอัศจรรย์รักษาแม่ยายของนักบุญเปโตร ให้หายจากไข้ ต่อมาได้ขับไล่ปิศาจ ให้ออกจากบุคคลที่มันสิง และต่อมา ได้บำบัดรักษาคนที่เจ็บป่วย และคนที่ถูกปิศาจรบกวน เมื่อพระองค์ได้ตรัสกับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า “เราไปในที่อื่นกันเถิด ไปตามตำบลใกล้เคียง เพื่อจะเทศน์สอนที่นั้นด้วย เพราะเรามาเพื่อจุดประสงค์นี้” พระองค์ต้องการที่จะบอกให้บรรดาสานุศิษย์ทราบว่า คำเทศนาของพระองค์ คือ พันธกิจของการบำบัดรักษา และการขับไล่ปิศาจ ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ ในกระทำให้พื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดโดยเฉพาะ พระองค์ต้องการที่จะบอกว่า พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้ามาถึงแล้ว ผ่านทางพระองค์

เวลาท่านมีปัญหา ท่านจะไปหาใคร? บรรดาสานุศิษย์ได้นำปัญหาของพวกเขามาให้พระเยซูเจ้า เพราะพวกเขารู้ว่า พระองค์พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา ความยากลำบาก ความทุกข์ หรือการเจ็บป่วย ที่พวกเขาได้เผชิญ ในกรณีของแม่ยายนักบุญเปโตร พระเยซูเจ้าได้รักษานางให้หายป่วย เพราะพระองค์ทรงฟังคำสวดภาวนาของซีโมน เปโตร นักบุญเยโรม (ค.ศ.347-420) ได้เคยกล่าวว่า “ท่านจะนอนอยู่ต่อไปได้อย่างไร ถ้าพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ที่ข้างเตียงของท่าน ? มันเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะ ที่ท่านยังคงนอนอยู่บนเตียง เมื่อพระเยซูเจ้าประทับอยู่ ณ ที่นั้น พระเยซูเจ้าอยู่ที่ไหน? พระองค์พร้อมที่จะมอบตัวของพระองค์ ให้แก่เรา “ นักบุญเยโรมยังได้พูดเสริมต่อไปว่า “พระองค์ยืนอยู่ในท่ามกลางพวกท่าน แม้ท่านจะจำพระองค์ไม่ได้ ( เทียบ ยน 1:26) ‘พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า อยู่ท่ามกลางพวกท่านแล้ว’ (มก 1:15) ความเชื่อ ทำให้เราเห็นพระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเรา ถ้าเราไม่สามารถจับมือของพระองค์ ขอให้เราหมอบลงที่เท้าของพระองค์ พร้อมกับน้ำตา เพราะว่า การเป็นทุกข์กลับใจ คือ น้ำหอมของพระผู้ไถ่ ...ท่านยอมรับว่าพระเยซูเจ้า คือ พระเป็นเจ้าที่บำบัดรักษาตัวท่านเอง ครอบครัว หรือหมู่คณะของท่านหรือไม่?”

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)