วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020 วันเสาร์หลังสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

 

 

 

 

อิมมานูเอล ..

พระเจ้าทรงอยู่กับเรา ...

ข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งใด

เพราะข้าพเจ้ามั่นใจ ..

พระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า

 

บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020

วันเสาร์หลังสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

https://youtu.be/rAyvVT1jlA4

 

https://youtu.be/a0sl5HJZM7c

 

 

Amazing Grace

http://youtu.be/CDdvReNKKuk

 

 

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2020

วันเสาร์หลังสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

อ่าน :

 1 ยน 5:14-21 

ยน 3:22-30

 

ในพันธกิจเดียวกัน เมื่อศิษย์ของยอห์น คิดถึงตนเอง 

และเห็นว่าคนอื่นได้ดีกว่า พวกเขาเกิดความรู้สึกอิจฉา 

แต่สำหรับยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง ที่ตระหนักว่า …

พระประสงค์ของพระเจ้า ในพันธกิจของท่าน 

คือ การนำคนไปรู้จัก รัก และติดตามพระคริสตเจ้า 

มิใช่ตนเอง .. ท่านจึงสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า

“พระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง”

 

จดหมายนักบุญยอห์นแนะนำ ..

สำหรับผู้รับใช้ที่ปรารถนาจะให้

พระประสงค์ของพระเจ้า 

ในพันธกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จไป 

คำภาวนาที่ควร จะหมั่นทูลขอบ่อย ๆ 

คือ ขอให้พระประสงค์จงสำเร็จไป 

มิใช่ ขอให้เป็นไปตามที่ใจข้าพเจ้าปรารถนา

 

หมายเหตุ..

ทุกภารกิจที่ทำ...สำหรับผู้อื่น..

มีคุณค่าเสมอ แม้ไม่มีใครเสนอรางวัล

เพราะสิ่งสำคัญ คือ ความสุข จากการรับรู้ว่า

ทำไป เพราะอะไร...

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 20 เทศกาลพระคริสตสมภพ

บทอ่าน 1ยน 5:14-21 / ยน 3:22-30

ในบทอ่านจากจดหมายของนักบุญยอห์น เราเรียนรู้ว่า เราต้องการให้การสวดภาวนาของเราได้รับการตอบสนอง ในขณะที่เราต้องตัดสินใจ ในขณะที่เรามีความยากลำบาก ในขณะที่เราไม่มีความมั่นใจ การสวดภาวนาเปรียบเหมือนการสนทนาระหว่างพระเป็นเจ้า และประชากรของพระองค์ การสวดภาวนาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุตรชายหญิงกับพระบิดาเจ้าสวรรค์ การสวดภาวนาเป็นเสียงร้องที่จริงใจจากหัวใจ ที่ต้องการได้รับการตอบสนอง พวกเราบางคน แม้ไม่ทุกคน กำลังสวดภาวนา และต้องการคำตอบ พระเป็นเจ้าจะไม่ปล่อยให้คำสวดภาวนาของเรา ไม่ได้รับคำตอบจากพระองค์ การสวดภาวนาที่ได้รับการตอบสนอง ทำให้การสวดภาวนาไม่แห้งแล้ง เหมือนสิ่งที่ไม่มีชีวิต การสวดภาวนาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต และมีพลัง การสวดภาวนาที่ได้รับการตอบสนอง จะทำให้ทุกสิ่งผ่านพ้นไปอย่างดี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และทำให้ทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า การสวดภาวนา ที่ทำให้การสวดภาวนาเป็นพลังของพระเป็นเจ้า ที่มีต่อมนุษย์ ทำให้การสวดภาวนาเป็นจริง และมีความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า การสวดภาวนาที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง เปรียบเหมือนโรงเรียนสำหรับคนที่ไม่มีความเชื่อ เป็นสิ่งที่ถูกบังคับให้ทำ และเป็นความรำคาญใจ การสวดภาวนาที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ช่วยสร้างความเชื่อให้แก่บุตรของพระเป็นเจ้า เพราะทำให้เราต้องสวดต่อไป และสวดมากขึ้นอีก

ท่านรู้จักความยินดีของพระเป็นเจ้าหรือไม่? เมื่อมีสานุศิษย์บางคนของยอห์น บัปติสต์บอกท่านว่า คนจำนวนมากได้ไปหาพระเยซูเจ้า ด้วยความสุภาพถ่อมตน ยอห์นได้ประกาศว่า ท่านไม่ใช่พระเมสสิยาห์ แต่เป็นเพียงผู้นำหน้า เพื่อเตรียมทางของพระองค์ ท่านได้อธิบายว่า พระเมสสิยาห์เปรียบเหมือนเจ้าบ่าว และท่านเองเป็นเพียงเพื่อนของเจ้าบ่าวเท่านั้น เจ้าบ่าวจะชื่นชมยินดีในเจ้าสาว และความยินดีในการฉลองการสมรสในพระคัมภีร์ คือ เครื่องหมายของความรักของพันธสัญญา และความยินดีที่พระองค์ได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทกับประชากรของพระองค์ ที่พระองค์ได้เรียกว่า เป็นเจ้าสาวของพระองค์ 

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)