วันพุธที่ 8 มกราคม 2020 เทศกาลพระคริสตสมภพ

 

 

จงวางใจในพระเจ้า...

ด้วยสิ้นสุดใจของคุณ

แม้ในหนทาง....

ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจ

ก็จงวางใจในพระเจ้าเถิด...

 

บทอ่านประจำวันพุธที่ 8 มกราคม 2020

เทศกาลพระคริสตสมภพ

https://youtu.be/pQoOE725VX8

 

 You Raise Me Up

http://youtu.be/8mn1dePo9gw

 

 

วันพุธที่ 8 มกราคม 2020

เทศกาลพระคริสตสมภพ

อ่าน :

1 ยน 4:11-18 

มก 6:45-52

 

ความวิตกกังวล ตระหนกตกใจในความกลัว 

เกิดขึ้นได้กับทุกคน สำหรับศิษย์ของพระเยซูเจ้านั้น

ท่ามกลางปัญหา อันน่ากลัว เมื่อพวกเขาสามารถ

สำรวมจิตใจ มุ่งไปที่พระเยซูเจ้า รับรู้ว่า

พระองค์ทรงรัก และประทับอยู่กับพวกเขา 

ปัญหาอันน่ากลัว มลายหายไป

 

จดหมายนักบุญยอห์น ย้ำ..

“ไม่มีความกลัวในความรัก เพราะ

ความรักที่สมบรูณ์ขจัดความกลัว

 

หมายเหตุ..

ความรัก สมบูรณ์ 

เมื่อเรารักกัน ..

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันพุธที่ 8 มกราคม 20 เทศกาลพระคริสตสมภพ

บทอ่าน 1ยน 4:11-18 / มก 6:45-52

เราเคยรู้สึกหรือไม่ว่า พระเยซูเจ้าทรงอยู่ห่างจากเรา เมื่อเวลาที่เรามีปัญหาและความยากลำบากในชีวิต?หลังจากพระเยซูเจ้าได้ทรงทวีขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวแล้ว พระองค์ได้เดินจากบรรดาสานุศิษย์ เพื่อไปสวดภาวนาตามลำพัง และขณะที่พวกเขากำลังแล่นเรือในทะเลสาบกาลิลี ก็พบลมพายุที่คุกคามชีวิต แม้ว่า พวกเขาเคยเป็นชาวประมงมาก่อน พวกเขาก็ยังรู้สึกหวาดกลัว ได้เกิดลมพายุ ที่พัดมาจากภูเขาลงในทะเลสาบกาลิลี บรรดาสานุศิษย์ได้ร้องของความช่วยเหลือ เมื่อพวกเขารู้สึกว่า เรือของพวกเขากำลังจะถูกคลื่นพายุพัด

แม้ว่า พระเยซูเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกเขา แต่พระองค์ก็เฝ้ามองพวกเขา ที่กำลังสวดภาวนาอย่างร้อนรน เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นว่า พวกเขากำลังประสบปัญหา โดยเสด็จบนทะเล และได้ปรากฏกายให้พวกเขาเห็น บรรดาสานุศิษย์รู้สึกตกใจกลัว มากกว่ารู้สึกยินดี เมื่อพวกเขาได้เห็นพระเยซูเจ้าเดินบนทะเล พวกเขาคิดว่าเป็นผี พวกเขาไม่สามารถเชื่อว่า เป็นพระเยซูเจ้าจริงๆ จนกระทั่ง พระองค์ได้ตรัสให้ความมั่นใจแก่พวกเขาว่า “ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับพวกท่าน และยินดีจะช่วย เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือจากเรา” พระเยซูเจ้าไม่เพียงแต่ทำให้ความกลัวของพวกเขาสงบลง แต่ยังทำให้คลื่นลมและลมพายุสงบลงเช่นเดียวกัน”

ท่านเคยรู้สึกหรือไม่ว่า พระเยซูเจ้าทรงอยู่ห่างจากท่าน เมื่อเวลาที่ท่านมีปัญหาและความยากลำบากในชีวิต?พระเยซูเจ้าไม่เคยปล่อยให้เราอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่ทรงอยู่ใกล้เราตลอดเวลา เป็นต้น เมื่อเราถูกทดลองว่าเราอ่อนแอหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ท่านเคยมองดูพระเยซูเจ้า ซึ่งมอบพลังและความช่วยเหลือของพระองค์ เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? พระองค์ทรงให้ความมั่นใจแก่เราว่า เราไม่ต้องกลัวหรือหมดกำลังใจ ถ้าเราไว้วางใจในพระองค์ และให้จดจำว่าความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์มีไว้สำหรับพวกเรา.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)