วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

 

 

 

 

จงใช้พลังสุดความสามารถ 

เพื่อการแสวงหาพระเจ้า 

และมากกว่านั้น

จงเป็นดวงดาวนำทาง 

ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า 

เขาได้พบพระคริสตเจ้า...

 

บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

https://youtu.be/ox8HhsmCefE

 

https://youtu.be/3AHrKxPf2C4

 

We Three Kings of Orient Are

http://youtu.be/k8mjRxkMBkE

 

 

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

อ่าน :

อสย 60:1-6

อฟ 3:2-3ก,5-6

มธ 2:1-12

 

เสียงของพระเจ้าผ่านทางประกาศกอิสยาห์

ร้องเตือน ประชากรของพระองค์

ให้ตอบสนอง การสำแดงองค์ของพระคริสตเจ้า

ด้วยการดำเนินชีวิต ในแสงสว่างแห่งความดี

เพื่อจะกลับพบความชื่นชมยินดีอีกครั้ง

 

แสงสว่างจากดวงดาว นำโหราจารย์

ให้ติดตาม เดินทางไกล แสวงหา 

เมื่อได้พบ พวกเขา ตอบสนอง

ด้วยความชื่นชมยินดี นมัสการ

และมอบถวายสิ่งล้ำค่าที่มีแด่พระเจ้า

 

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ..

สำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตติดตาม

ทำงานเพื่อพระคริสตเจ้า

พระองค์ทรงเปิดเผย ด้วยการ

มอบพระหรรษทานในกิจการงานที่ทำ

 

หมายเหตุ..

สว่างตา แค่เปิดไฟ 

ถ้าจะสว่างใจ ต้องเปิดเผย

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

วันอาทิตย์ที่  5 มกราคม 20 

สมโภชพระคริสตเจ้าสำแดงองค์

บทอ่าน อสย 60:1-6 / อฟ 3:2-3ก,5-6 / มธ 2:1-12

 

 พระวรสารของนักบุญมัทธิว เรื่องโหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่ง นักปราชญ์จากทิศตะวันออกมาแสวงหากษัตริย์ของชาวยิวที่บังเกิดใหม่ นักบุญมัทธิวเล่าถึงวิธีที่โหราจารย์มาถึงเยรูซาเล็ม สืบถามว่ากษัตริย์ผู้บังเกิดใหม่ประสูติอยู่ที่ใด 

 

พวกเขาได้ติดตามดาวประจำพระองค์จากทิศตะวันออก กษัติรย์เฮโรดเมื่อทราบข่าวนี้ ทรงวุ่นวายพระทัย บางทีเพราะกลัวว่าพระองค์จะเสียตำแหน่งเพราะมีคู่แข่งคนใหม่ พระองค์จึงเรียกบรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์จากกรุงเยรูซาเล็ม มาปรึกษา อธิบายความหมายของพระคัมภีร์ จึงทราบว่า ผู้นำคนใหม่จะประสูติในเมืองเบธเลเฮม แคว้นยูเดีย

 

 โหราจารย์ได้ออกเดินทางต่อจนถึงเมืองเบธเลเฮม ตรงสถานที่ดาวหยุดนิ่ง พวกเขาเข้าไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัตินำทองคำ กำยาน และมดยอบ ออกมาถวายพระองค์ และพวกเขาได้กลับไปบ้านเกิดของแต่ละคนอย่างเงียบๆ โดยมิได้ไปรายงานให้เฮโรดทราบ

 

 และในวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมามิใช่เพื่อชาวยิว หรือเพื่อประชากรที่ได้รับเลือกสรร เท่านั้น แต่พระองค์บังเกิดมาเพื่อมนุษย์ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่คนเดียว โดยมีโหราจารย์ เป็นตัวแทนของคนต่างชาติ ศาสนา ที่ได้เห็นพระผู้ไถ่  ที่ได้เห็นความรอดพ้น 

 

พวกเขาจึงนำของถวายมาถวายพระกุมาร  ของขวัญที่ถวายพระกุมาร ทองคำ  เป็นเครื่องหมายถึงความเป็นกษัตริย์ของพระคริสต์ ทำให้เราเห็นว่า 

 

กษัตริย์ที่แท้จริงของพระคริสต์คือ ความรัก และการรับใช้ 

 

กำยาน  เป็นเครื่องหมายถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ ทำให้เราเห็นว่า ความซื่อสัตย์ และความเคารพความเป็นพระเจ้าในตัวของเรา 

 

มดยอบ  เป็นเครื่องหมายถึงการทำนายถึงความตายและการถูกฝังของพระคริสต์ ทำให้เราเห็นว่า มีความทุกข์ความยากลำบากในชีวิตมนุษย์

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)