วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2019 วันที่หก ในอัฐมวารพระคริสตสมภพ

 

ความรักต่อโลก....

ทำให้คนยิ่งเหนื่อย ยิ่งล้า

แต่ยิ่งแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

ก็จะยิ่งมีกำลัง มีพลัง มีชัยชนะ

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2019

วันที่หก ในอัฐมวารพระคริสตสมภพ

https://youtu.be/jJGYOR4sHfQ

 

https://youtu.be/kw63Bn9OzSI

 

Give Thanks

https://youtu.be/PYRgB26rPIs

 

 

 

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2019

วันที่หก ในอัฐมวารพระคริสตสมภพ

อ่าน :

1ยน 2:12-17 

ลก 2:36-40

 

จังหวะชีวิต ของนางฮันนา แม้พบกับสถานการณ์ชีวิต

ที่คนทั่วไปคิดว่าโชคร้าย แต่ด้วยความรักต่อพระเจ้า 

ในการอุทิศตน ภาวนา รับใช้พระเจ้าต่อไปเกือบทั้งชีวิต

จึงมิใช่ ความบังเอิญ ที่นางได้มีโอกาส พบปะ สัมผัส 

กับความสุข ความยินดี จากการได้พบพระกุมาร 

และนางได้กลับกลายเป็นผู้ประกาศ แนะนำ 

พระกุมารให้กับคนจำนวนมากที่รอคอย

 

จดหมายของนักบุญยอห์น สอน ..

ผู้ใดรักโลกของความโลภ มัวเมา 

หยิ่งยะโส โอ้อวดสมบัติ ความรักของเขาย่อมจำกัด

ไม่สามารถพบกับ ความรัก ที่คงอยู่นิรันดร

ในแบบของพระเจ้า

 

หมายเหตุ...

เมื่อชีวิต ผิดหวัง อย่ามัวท้อ..

จงรีบลุก ปลุกจิต ติดตามฝัน 

มันต้องมี สักวัน ฝันเป็นจริง

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 19 ในอัฐมวารพระคริสตสมภพ

บทอ่าน 1ยน 2:12-17 / ลก2 :36-40

ท่านมีความไว้วางใจและความหวังในชีวิตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความสุขไว้ที่ไหน? พระคัมภีร์ได้บอกเราว่า คนที่ไว้วางใจในพระเจ้าจะไม่พบความผิดหวัง (อสย 49:23,สดด 62:8, สภษ3:5-6) ในทุกยุคทุกสมัย พระเป็นเจ้าประทับอยู่ในหัวของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยของลูกหลานของอาดัม โนอาห์ อาบราฮัม  บรรดาประกาศก และกษัตริย์ดาวิด ซึ่งกำลังรอคอยด้วยความหวังในพระผู้ไถ่ ที่จะนำพระอาณาจักรแห่งสันติภาพ ความยินดี และความชอบธรรมมาให้เรา เราได้เห็นการเผยแสดงของแผนการของการไถ่กู้ของพระเป็นเจ้า ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรแต่องค์เดียวของพระเป็นเจ้า ในทุกสมัย ได้รับสภาพเป็นมนุษย์ เพื่อไถ่กู้ประชากรของพระองค์ ให้พ้นจากบาปและการกดขี่

ในพระวรสารของนักบุญลูกา เราจะเห็นว่าท่านได้บันทึกการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า (พระเมสสิยาห์ผู้ได้รับการเจิม) ได้ถูกนำมาถวายองค์ ในพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม หลังจากที่พระองค์ได้ประสูติมาได้สี่สิบวัน (ลก 2:22-24) โดยนักบุญโยเซฟและพระแม่มารีย์ได้นำพระกุมารมาที่พระวิหาร เพื่อทำตามประเพณี ที่มีบันทึกไว้ในกฎหมายของโมเสส ที่จะต้องนำบุตรหัวปีมาถวายแด่พระเป็นเจ้า (อพย 3:2) และพิธีชำระมลทินของมารดาหลังจากการให้กำเนิดบุตร (ลนต 12:2-8) และเมื่อท่านทั้งสองได้นำพระกุมารมาถวายองค์ในพระวิหาร นางอันนา ที่มีอายุได้ 84 ปี ที่เต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า ได้ยอมรับว่า พระกุมาร คือ พระเมสสิยาห์ และเป็นผู้สืบตำแหน่งต่อจากกษัตริย์ดาวิด นางได้โมทนาคุณพระเป็นเจ้า และได้กล่าวทำนายว่า พระองค์คือพระเมสสิยาห์ สำหรับบรรดาผู้ที่กำลังรอคอยการไถ่กู้ที่กรุงเยรูซาเล็ม (ลก 2:38)

ให้เราถามตัวเองว่า เราวางความไว้วางใจของเราไว้ในที่ใด? บางครั้ง เราหมดกำลังใจอย่างง่ายดาย เมื่อเวลาที่เราเผชิญกับความยากลำบาก ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา และเราหมดกำลังใจ เมื่อเรามีสุขภาพไม่ดี และมีอายุมากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้เราหมดกำลังใจ หรือทำให้เราใกล้ชิดพระเป็นเจ้ามากขึ้น.

 

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)